Моніторинг у дії: огляд виявлених порушень

Ірина Антонова
1245
13 Лютого 2019
Моніторинг у дії: огляд виявлених порушень
1245
13 Лютого 2019

У 2019 році редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» розпочинає інформувати читачів про перебіг моніторингу та висновки, зроблені органом державного фінансового контролю (Держаудитслужбою України) за результатами проведення моніторингу закупівель. Тож до уваги всіх зацікавлених — інформація щодо моніторингу окремих закупівель та виявлені Держаудитслужбою порушення замовником законодавства у сфері публічних закупівель на різних стадіях закупівлі. Для отримання детальнішої інформації щодо проведення моніторингу нижченаведених закупівель можна здійснити їх пошук у системі ProZorro за унікальним номером процедури, наведеним нижче.

Процедура закупівлі: UA-2019-01-03-000436-a Переговорна процедура (скорочена). ДК 021:2015: 09310000-5 — «Електрична енергія»

Постачання електричної енергії згідно із Законом № 2019 не належить до сфери природних монополій і є конкурентним видом діяльності. За результатами моніторингу установлено, що інформація, наведена в пункті 14 повідомлення про намір укласти договір, не підтверджує відсутності конкуренції на ринку електричної енергії та наявності умов для застосування переговорної процедури закупівлі (скороченої), передбачених пунктом 2 частини другої статті 35 Закону «Про публічні закупівлі».

За результатами аналізу питання дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на стадії планування та оприлюднення інформації про закупівлю встановлено, що переговорна процедура закупівлі застосована без наявності умов, передбачених пунктом 2 частини другої статті 35 Закону «Про публічні закупівлі».

Порушення виявлено: встановлено порушення законодавства щодо неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі

Процедура закупівлі: UA-2018-12-21-001896-c Переговорна процедура ДК 021:2015: 09310000-5 — Електрична енергія

За результатами моніторингу при визначенні предмета закупівлі, обґрунтуванні застосування переговорної процедури закупівлі та при оприлюдненні інформації про закупівлю порушень не встановлено. Водночас виявлено, що переговорна процедура закупівлі електричної енергії (відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі»,а саме у разі, якщо замовник двічі відмінив тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні і якісні характеристики, а також вимоги до учасника не відрізняються від вимог, що визначені замовником у тендерній документації) відбувається без оприлюднення відповідних змін до річного плану закупівель.

Порушення виявлено: переговорна процедура закупівлі електричної енергії здійснена не відповідно до річного плану зі змінами, у результаті чого не дотримано норм ч. 1 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII

Процедура закупівлі: UA-2019-01-04-000545-a ДК 021:2015: 09310000-5 — «Електрична енергія»

За результатами моніторингу закупівлі установлено, що, порушуючи вимоги статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), замовник на веб-порталі Уповноваженого органу не оприлюднив річний план закупівель щодо закупівлі електричної енергії (ДК 021:2015: 0931000-5 — «Електрична енергія»). За результатами аналізу тендерної документації встановлено, що замовник у пункті 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації установив три кваліфікаційних критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, у результаті чого порушив норми абзацу другого частини третьої статті 16 Закону, в якому сказано, що замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, зокрема, у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу. Порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22 Закону є те, що тендерна документація не містить інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників вимогам, установленим статтею 17 цього Закону. Порушенням вимог пункту 3 частини другої статті 22 Закону є те, що тендерна документація не містить обов’язкової вимоги щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля. Порушенням вимог пункту 7 частини другої статті 22 Закону є те, що тендерна документація не містить проекту договору про закупівлю (з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов). Порушенням вимог пункту 9 частини другої статті 22 Закону є те, що опис методики оцінки за критерієм «ціна», визначеної в пункті 1 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» тендерної документації, не містить інформацію про врахування податку на додану вартість (ПДВ). Порушенням вимог частини другої статті 32 Закону є те, що замовник у пункті 4 додатка 1 «Форма пропозиції конкурсних торгів» до тендерної документації зазначив, що договір із замовником буде підписано не раніше ніж через 14 днів з дня публікації повідомлення про акцепт у держаному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. За результатами проведеного моніторингу встановлено порушення вимог статті 4 Закону, абзацу другого частини третьої статті 16 Закону, пунктів 2, 3, 7, 9 частини другої статті 22 Закону, частини другої статті 32 Закону.

Порушення виявлено: встановлено порушення законодавства щодо неоприлюднення, несвоєчасного оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу; встановлено порушення законодавства щодо складання тендерної документації та/або внесення змін до неї

Процедура закупівлі: UA-2018-12-21-001194-a Відкриті торги ДК 021:2015: 09310000-5 — «Електрична енергія»

За результатами моніторингу встановлено, що замовник здійснює закупівлю товару, вартість якого на дату оголошення перевищує 133 000,00 євро (за офіційним курсом Національного банку України). Зважаючи на зазначене, замовник порушив вимоги частини четвертої статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та пункту 8 Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 477 (далі — Порядок № 477), не оприлюднивши оголошення про проведення процедури закупівлі англійською мовою. Крім того, замовник порушив вимоги абзацу другого частини першої статті 10 Закону, оприлюднивши оголошення про проведення процедури закупівлі й тендерну документацію з порушенням строків, передбачених для закупівлі, очікувана вартість якої перевищує межі, встановлені в частині четвертій статті 10 Закону (не пізніше ніж 30 днів до дня розкриття тендерних пропозицій).

За результатами проведеного моніторингу встановлено порушення вимог абзацу другого частини першої та частини четвертої статті 10 Закону та пункту 8 Порядку № 477.

Порушення виявлено: встановлено порушення законодавства щодо неоприлюднення, несвоєчасного оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу; встановлено інші порушення законодавства у сфері закупівель (не оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі англійською мовою) 

Процедура закупівлі: UA-2018-12-11-000622-b Звіт про укладений договір ДК 021:2015: 34522000-2 — «Прогулянкові та спортивні човни»

За результатами аналізу на стадії планування встановлено, що замовник оприлюднив додаток до річного плану закупівель після оприлюднення звіту про укладений договір, унаслідок чого не дотримано норм, визначених статтею 4 Закону України «Про публічні закупівлі». На стадії оприлюднення інформації про закупівлю встановлено порушення вимог абзацу другого пункту 2 наказу № 490, а саме: замовник не наклав електронний підпис на звіт про укладений договір. На стадії укладення договору встановлено порушення вимог частини сьомої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: замовник уклав договір без застосування процедури закупівлі, визначеної частиною першою статті 12 Закону України «Про публічні закупівлі».

Порушення виявлено: встановлено порушення законодавства щодо неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі; встановлено порушення законодавства щодо складання форм документів у сфері публічних закупівель; встановлено інші порушення законодавства у сфері закупівель (оприлюднення замовником додатка до річного плану закупівель щодо закупівлі човнів та катамаранів після оприлюднення звіту про укладений договір, у результаті чого не дотримано норм, визначених статтею 4 Закону України «Про публічні закупівлі»)

Процедура закупівлі: UA-2018-10-11-001436-a Звіт про укладений договір ДК 021:2015: 99999999-9 — «Не відображено в інших розділах»

Згідно з пунктом 18 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) предмет закупівлі замовник визначає в порядку, установленому Уповноваженим органом. Відповідно до розділу ІІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 березня 2016 року № 454 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 448/28578 (далі — Порядок), замовник визначає предмет закупівлі робіт згідно з пунктом 22 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва та з огляду на ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої – п’ятої цифр Єдиного закупівельного словника. При цьому Єдиний закупівельний словник містить розділ «Будівельні роботи та поточний ремонт». Отже, замовник у річному плані закупівель, оприлюдненому в електронній системі закупівель, та в інформації про предмет закупівлі, оприлюдненій в електронній системі закупівель, зазначив код предмета закупівлі 99999999-9 — «Не відображено в інших розділах» Єдиного закупівельного словника, у результаті чого не дотримався вимог розділу ІІІ Порядку.

Порушення виявлено: встановлено порушення законодавства щодо визначення предмета закупівлі

Процедура закупівлі: UA-2018-12-07-003531-c ДК 021:2015: 34110000-1 — «Легкові автомобілі»

За результатами моніторингу закупівлі встановлено, що замовник оприлюднив річний план, згідно зяким було передбачено проведення процедури відкритих торгів на закупівлю «Автомобіль легковий Renault Dokker Expression» після оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів, у результаті чого порушено вимоги статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон). Також встановлено, що замовник вніс зміни до тендерної документації та в додатки до неї. При цьому перелік змін до тендерної документації замовник не оприлюдив, порушивши вимоги абзацу 2 частини другої статті 23 Закону.

За результатами моніторингу встановлено порушення вимог статті 4 та абзацу 2 частини другої статті 23 Закону.

Порушення виявлено: встановлено порушення законодавства щодо неоприлюднення, несвоєчасного оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу; встановлено порушення законодавства щодо складання тендерної документації та/або внесення змін до неї

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО