Приклад додаткової угоди щодо продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань

Редакція
1733
14 Квітня 2022
Приклад додаткової угоди щодо продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань
1733
14 Квітня 2022

В умовах воєнного стану, введеного із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, що в свою чергу є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для сторін договору про закупівлю, які підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, замовникам та учасникам складніше виконувати свої зобов’язання та дотримуватись строків їх виконання за договорами про закупівлю, укладеними за результатом проведення спрощеної закупівлі чи процедур закупівель. Подекуди навіть неможливо.

Одним із варіантів забезпечення належного виконання зобов’язань за договором є продовження його дії та строку виконання зобов’язань за ним.

Так, відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.

Тому надаємо для користування приклад додаткової угоди щодо продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань відповідно до пункту 4 частини 5 статті 41 Закону № 922 у зв’язку з об’єктивними обставинами, що документально підтверджені.

Варто зазначити, що згідно з пунктом 11 частини 1 статті 10 Закону № 922 замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною 5 статті 41 Закону № 922, — протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

Зазначений строк не змінено та не призупинено дію цієї норми. Таким чином, замовнику слід дотримуватись таких строків, встановлених Законом № 922, та вчасно оприлюднювати відповідні повідомлення та зміни.

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану