Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель

Катерина Плашенко
1642
28 Вересня 2023
Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель
1642
28 Вересня 2023

26.09.2023 проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення інструментів протидії порушенням у сфері закупівель № 10089 від 26.09.2023 передано на розгляд керівництву.

Проєктом Закону № 10089 від 26.09.2023 передбачено внесення до Закону України «Про публічні закупівлі» таких змін:

1. У статті 7:

пункт 1 частини другої після слів «за результатами якої укладено договір про закупівлю,» доповнити словами «наявність оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, про результати моніторингу закупівлі (далі — висновок) із зобов’язанням про усунення порушення, яке має суттєвий вплив на результат закупівлі, що визначене пунктом 5 частини сьомої статті 8 цього Закону, та відсутність в електронній системі закупівель інформації про усунення замовником такого порушення, або рішення суду про скасування висновку, яке набрало законної сили;»;

 у пункті 2 частини другої: після абзацу шостого доповнити новим сьомим абзацом такого змісту: «наявності оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку із зобов’язанням про усунення порушення, яке має суттєвий вплив на результат закупівлі, що визначене пунктом 5 частини сьомої статті 8 цього Закону, та відсутності в електронній системі закупівель інформації про усунення замовником такого порушення, або рішення суду про скасування висновку, яке набрало законної сили.».

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим; доповнити частину другу новим пунктом такого змісту: «3) не приймає платіжні доручення до виконання та припиняє реєстрацію бюджетних зобов’язань і платежів за договорами про закупівлю, укладеними за результатами проведення закупівель, щодо яких у висновку встановлені зобов’язання про усунення порушення, яке має суттєвий вплив на результат закупівлі, що визначене пунктом 5 частини сьомої статті 8 цього Закону, та відсутня в електронній системі закупівель інформація про усунення замовником такого порушення або рішення суду про скасування висновку, яке набрало законної сили.»;

друге речення частини третьої викласти в такій редакції: «Платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином у разі: відсутності звіту про результати проведення закупівлі; наявності оприлюдненого в електронній системі закупівель висновку із зобов’язанням про усунення порушення, яке має суттєвий вплив на результат закупівлі, що визначене пунктом 5 частини сьомої статті 8 цього Закону, та відсутності в електронній системі закупівель інформації про усунення замовником такого порушення, або рішення суду про скасування висновку, яке набрало законної сили.».

 2. У статті 8:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції: «Моніторинг закупівлі здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, та його міжрегіональні територіальні органи (далі — органи державного фінансового контролю)»;

абзац другий частини першої викласти в такій редакції: «Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення закупівлі, укладення договору про закупівлю, його дії, виконання та до оприлюднення замовником в електронній системі закупівель звіту про виконання договору про закупівлю.»;

 абзац третій частини першої викласти в такій редакції: «Моніторинг закупівлі не проводиться на відповідність тендерної документації вимогам частини четвертої статті 22 цього Закону.»;

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції: «Моніторинг закупівель здійснюється також щодо процедур закупівель, особливості яких передбачені у законах, що визначені у частинах восьмій та дев’ятій статті 3 цього Закону.»;

абзац перший частини другої викласти в такій редакції: «2. Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного фінансового контролю або його заступник (або уповноважена керівником особа) за наявності однієї або декількох із таких підстав:»;

абзац перший частини третьої викласти в такій редакції: «3. Повідомлення про прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі орган державного фінансового контролю оприлюднює в електронній системі закупівель протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення із зазначенням унікального номера оголошення про проведення закупівлі, звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, присвоєного електронною системою закупівель, та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю у разі застосування переговорної процедури закупівлі, а також опису підстав для здійснення моніторингу закупівлі.»;

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції: «Повідомлення про початок моніторингу закупівлі не зупиняє проведення закупівель, визначених цим Законом.»;

абзац перший частини четвертої викласти в такій редакції: «4. Строк здійснення моніторингу закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з наступного робочого дня від дати оприлюднення повідомлення про початок моніторингу закупівлі в електронній системі закупівель.»;

абзац перший частини п’ятої викласти в такій редакції: «5. Протягом строку проведення моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю, відповідальна за проведення моніторингу закупівель, має право через електронну систему закупівель запитувати у замовника пояснення (інформацію, документи) щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі. Усі такі запити про надання пояснень автоматично оприлюднюються електронною системою закупівель. Замовник протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення запиту про надання пояснень щодо прийнятих рішень та/або вчинених дій чи бездіяльності, які є предметом дослідження в рамках моніторингу закупівлі, повинен надати відповідні пояснення (інформацію, документи) через електронну систему закупівель.»;

абзац перший частини шостої викласти в такій редакції: «6. За результатами моніторингу закупівлі посадова особа органу державного фінансового контролю складає та підписує висновок про результати моніторингу закупівлі (далі — висновок), що затверджується керівником органу державного фінансового контролю або його заступником. Такий висновок підлягає оприлюдненню в електронній системі закупівель протягом трьох робочих днів з дня його складання.»;

пункт 5 частини сьомої після слів «у сфері публічних закупівель» доповнити словами «зокрема порушення, яке має суттєвий вплив на результат закупівлі.»;

після пункту 5 частини сьомої доповнити новими абзацами такого змісту: «Для цілей цього Закону порушенням, яке має суттєвий вплив на результат закупівлі є: неправомірне (всупереч законодавству) відхилення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції учасника під час закупівлі товарів, робіт та послуг; незаконне (за відсутності підстав) застосування процедури закупівлі, спрощеної закупівлі, проведення закупівлі за якою в електронній системі закупівель оприлюднюється звіт про договір про закупівлю, укладений без застосування електронної системи закупівель; невідхилення замовником тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, яка не відповідала встановленим замовником технічним, якісним, кількісним характеристикам предмета закупівлі; укладання договору про закупівлю, який відповідно до законодавства у сфері закупівель є нікчемним; закупівля товарів, робіт і послуг: у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; невиконання рішення органу оскарження, яке набрало законної сили. У разі встановлення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, за які передбачене адміністративне стягнення у вигляді попередження, виноситься попередження.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий–десятий вважати абзацами вісімнадцятим–двадцять першим; у назві та по тексту статті слово «процедур» у всіх відмінках та числах виключити. Абзац перший частини восьмої викласти в такій редакції: «8. Замовник має право протягом двох робочих днів з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися до органу державного фінансового контролю за роз’ясненням змісту висновку та його зобов’язань, визначених у висновку.»;

частину восьму доповнити новим абзацом другим у такій редакції: «Протягом двох робочих днів з дня оприлюднення замовником звернення за роз’ясненням змісту висновку та його зобов’язань, визначених у висновку, орган 5 державного фінансового контролю оприлюднює роз’яснення змісту висновку та зобов’язань, визначених у такому висновку.»;

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; частину восьму доповнити новим абзацом четвертим у такій редакції: «Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення замовником заперечення до висновку, що можуть містити необхідні документи та додаткові пояснення, орган державного фінансового контролю розглядає заперечення та висновок про результати розгляд заперечень оприлюднює в електронній системі закупівель.»;

 абзац перший частини десятої викласти в такій редакції: «10. У разі незгоди замовника з інформацією, викладеною у висновку, він має право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих днів з дня його оприлюднення, про що зазначається в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня оскарження висновку до суду. Замовник зазначає в електронній системі закупівель про відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про відкриття такого провадження та номер такого провадження, а також про ухвалення судом рішення за результатами позовної заяви, шляхом оприлюднення такої інформації в електронній системі закупівель.»;

абзац перший частини дванадцятої викласти в такій редакції: «12. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб’єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, орган державного фінансового контролю не приймає рішення про початок моніторингу закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, що були або є предметом розгляду органом оскарження незалежно від прийнятого органом оскарження рішення щодо таких порушень, обставин, підстав.»;

абзац перший частини тринадцятої викласти в такій редакції: «13. Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу від суб’єкта оскарження у порядку, встановленому цим Законом, після прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі чи після опублікування висновку, протягом наступного робочого дня з дня розміщення рішення органу оскарження в електронній системі закупівель керівник органу державного фінансового контролю або його заступник до моменту опублікування рішення органу оскарження зупиняє рішення органу державного фінансового контролю, а замовник до моменту опублікування рішення органу оскарження зупиняє виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, щодо тих порушень, обставин, підстав, що стали предметом розгляду органом оскарження, з відповідним повідомленням в електронній системі закупівель.»;

абзац перший частини п’ятнадцятої викласти в такій редакції: «15. У разі оскарження в судовому порядку рішення органу оскарження рішення про початок моніторингу закупівлі не приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або є предметом судового розгляду.»;

абзац перший частини шістнадцятої викласти в такій редакції: «16. У разі наявності підстав, визначених частиною другою цієї статті, що містять ознаки порушень та які не були предметом розгляду органом оскарження та/або оскарження у судовому порядку рішення органу оскарження, рішення про початок моніторингу закупівлі щодо інших ознак порушень приймається після оприлюднення рішення органу оскарження в електронній системі закупівель у порядку, встановленому статтею 18 цього Закону, або після набрання рішенням суду законної сили.»;

абзац перший частини двадцятої викласти в такій редакції: «20. Методика визначення автоматичних індикаторів ризиків, їх перелік та порядок застосування затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, за погодженням з Уповноваженим органом, крім переліку автоматичних індикаторів ризиків, які належать до інформації з обмеженим доступом, що визначається.».

3. Частину першу статті 43 доповнити новим пунктом такого змісту:

 «6) укладення договору за результатами проведення закупівлі, додаткових угод до нього у разі наявності висновку із зобов’язанням про усунення порушення, яке має суттєвий вплив на результат закупівлі, що визначене пунктом 5 частини сьомої статті 8 цього Закону, та відсутності в електронній системі закупівель інформації про усунення замовником такого порушення, або рішення суду про скасування висновку, яке набрало законної сили.».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446):

у частині першій статті 268 цифри «280-283-1» замінити цифрами «280-2833»;

у частині першій статті 269 цифри «280-283-1» замінити цифрами «280- 2833»; в абзаці першому частини першої статті 270 цифри «280-283» замінити цифрами «280-2833»;

доповнити статтями 2832 та 2833 такого змісту:

«Стаття 2832 . Особливості провадження у справах за зверненням органів державного фінансового контролю

 1. Провадження у справах за зверненням органів державного фінансового контролю при здійсненні ними визначених законом повноважень здійснюється на підставі заяви таких органів щодо: 1) надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії; 2) продовження строків проведення планової або позапланової виїзної ревізії; 3) зобов’язання керівника підконтрольної установи допустити посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення державного фінансового контролю; 4) вилучення у підприємств, установ і організацій на строк до закінчення ревізії оригіналів документів, які свідчать про порушення законодавства, і на об’єкті контролю не гарантується збереження та не виключена можливість їх підробки; 5) зобов’язання проведення інвентаризації активів і зобов’язань; зобов’язання обстеження та контрольних обмірів виконаних робіт, контрольного запуску у виробництво, контрольного аналізу готової продукції та інших аналогічних дій.

2. Заява подається до суду першої інстанції протягом 72 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду, за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинна містити: 1) найменування адміністративного суду; 2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку заявника; 3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв’язку, якщо такий відомий, щодо сторони, до якої застосовуються заходи, визначені частиною першою цієї статті; 4) підстави звернення із заявою, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника; 5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк, але не більше ніж 24 години, для усунення недоліків. Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику заяви та доданих до неї документів. Повернення заяви не є перешкодою для повторного звернення з нею до суду після усунення її недоліків, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення до суду.

 4. Суд ухвалою відмовляє у відкритті провадження за заявою, якщо: 1) заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті; 2) із поданих до суду матеріалів вбачається спір про право.

5. Відмова у відкритті провадження за заявою унеможливлює повторне звернення заявника з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

6. Ухвалу про відмову в прийнятті заяви може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 24 годин з моменту її постановлення.

7. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд приймає рішення по суті заявлених вимог не пізніше 96 годин з моменту встановлення обставин, що зумовлюють звернення заявника до суду. Розгляд заяви відбувається за участю органу державного фінансового контролю, що її вніс, та об’єкта контролю, стосовно якого її внесено.

8. Рішення суду у справах, визначених частиною першою цієї статті, підлягає негайному виконанню. Апеляційні скарги на судові рішення у справах, визначених цією статтею, можуть бути подані сторонами протягом десяти днів з дня їх проголошення. Подання апеляційної скарги на рішення суду у справах, визначених частиною першою цієї статті, не перешкоджає його виконанню.

 9. У рішенні суду зазначаються: 1) дата ухвалення рішення; 2) найменування суду, прізвище та ініціали судді; 3) найменування сторін, їх місцезнаходження; 4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон; 5) порядок вчинення дій, визначених рішенням; 6) відомості про порядок апеляційного перегляду справи, строки апеляційного оскарження.

 10. Суд апеляційної, касаційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Стаття 2833. Особливості провадження у справах про оскарження висновку про результати моніторингу закупівлі органів державного фінансового контролю

1. Провадження у справах щодо оскарження висновку про результати моніторингу закупівлі здійснюється на підставі позовної заяви замовника. Суд розглядає позовну заяву замовника та приймає рішення по суті заявлених вимог у триденний строк з дня надходження позовної заяви.

2. Апеляційна скарга на судове рішення у справі, визначеній частиною першою цієї статті, може бути подана сторонами протягом п’яти днів з дня його проголошення. Суд апеляційної інстанції розглядає справу, визначену частиною першою цієї статті, протягом п’яти днів з дати надходження апеляційної скарги.

3. Касаційна скарга на судове рішення у справі, визначеній частиною першою цієї статті, не подається.»;

абзац дев’ятий частини першої статті 371 після слова та цифр «статті 283» доповнити таким словом та цифрами «статтею 2832 – 2833».

2) у частині першій статті 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами): після слів «суб’єктам господарювання державного» доповнити словами «та комунального»; після слів «в установах та організаціях» доповнити словами «у фізичної особи підприємця»; після слів «законодавства про закупівлі» доповнити словами «діяльністю фізичної чи юридичної особи, що управляє або бере участь у використанні коштів Європейського Союзу відповідно до міжнародної угоди та/або національного законодавства».

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Метою проєкту є забезпечення прозорого здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, які забезпечують ефективне та економне використання фінансових ресурсів замовника для задоволення потреб, упередження втрат фінансових ресурсів у процесі закупівель шляхом удосконалення інструментів державного фінансового контролю через законодавче врегулювання проблемних питань, які виникають під час моніторингу закупівель та інших питань щодо посилення державного фінансового контролю у сфері закупівель.

За нагоди ознайомтеся зі статтею «Огляд листа Мінекономіки від 19.09.2023».

Зверніть увагу, що редакцією порталу RADNUK.COM.UA розроблено приклад розпорядження щодо обґрунтування підстави здійснення закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей. А також розроблено та додано зразок наказу щодо покладення обов’язків на погодження документів, які містять обґрунтування проведення закупівель товарів, робіт згідно з пунктом 9 Особливостей / пунктом 13 Особливостей.

Якщо вам цікаво дізнаватися про зміни в нормативно-правових актах, які стосуються публічних закупівель та які плануються до затвердження Урядом, ознайомтеся з розділом «Проєкти НПА».

Більше важливої інформації про закупівлі під час воєнного стану читайте на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Воєнний стан».

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО