Передача майна в оренду та продовження договору оренди в умовах війни

Ганна Довгая
917
4 Квітня 2022
Передача майна в оренду та продовження договору оренди в умовах війни
917
4 Квітня 2022

01.04.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про оренду державного та комунального майна“» (№ 7192 від 22.03.2022) (далі — Закон). 12.04.2022 Закон повернуто з підписом Президента. Що змінилось? Дізнаємось далі.

Законом постановлено розділ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 4, ст. 25) доповнити пунктами 61 і 62 такого змісту:

«61 . Під час дії воєнного стану Кабінет Міністрів України може встановити інші правила передачі в оренду державного та комунального майна, ніж ті, що передбачені цим Законом, зокрема щодо:

 • строків надання згоди на включення об’єкта оренди до одного з Переліків;
 • стартової орендної плати у випадках, якщо інформація про залишкову балансову вартість об’єкта оренди є меншою 10 відсотків первісної балансової вартості об’єкта оренди;
 • необхідності здійснення оцінки об’єкта оренди для цілей передачі його в оренду орендарям, передбаченим абзацом першим частини першої статті 15 цього Закону;
 • строків проведення аукціону і затвердження протоколу результатів аукціону;
 • необхідності та строків завантаження орендодавцем договору оренди та акта приймання-передачі до ЕТС;
 • можливості підписання документів за допомогою кваліфікованого електронного підпису та переліку таких документів;
 • продовження договору оренди, зокрема щодо запровадження можливості автоматичного продовження договорів оренди, строк дії яких закінчується під час дії воєнного стану, на строк до припинення чи скасування та на чотири місяці після припинення чи скасування воєнного стану;
 • припинення орендарем договору оренди;
 • незастосування окремих обмежень на передачу майна в суборенду, передбачених абзацами дев’ятим і десятим частини першої статті 3 та статтею 22 цього Закону, при цьому строк дії укладеного відповідно до цієї статті договору суборенди не може перевищувати строк дії воєнного стану, збільшений на чотири місяці;
 • можливості застосування пільгової орендної плати на строк, що не перевищує шість місяців, для орендарів, які беруть участь в аукціоні з оренди державного майна з метою переміщення виробництв, активів і потужностей для здійснення господарської діяльності, розміщених на території, визначеній Кабінетом Міністрів України, а також механізму підтвердження права на застосування пільгової орендної плати;
 • повноважень військової адміністрації з питань, визначених цим пунктом.

62. Строк дії договорів оренди державного майна, які укладаються під час дії воєнного стану, не може перевищувати 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану».

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (станом 12.04.2022 Закон підписано Президентом), і діє під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня припинення чи скасування дії воєнного стану.

Передплачуйте доступ до порталу RADNUK.COM.UA, де на вас чекає багато цінної та важливої інформації! Виберіть для себе зручний тариф зі знижкою.

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану