Внесено зміни до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів: на що звернути увагу?

Анна Андебура
1376
9 Травня 2022
Внесено зміни до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів: на що звернути увагу?
1376
9 Травня 2022

27.04.2022 набрав чинності наказ Мін’юсту від 21.04.2022 № 1581/5, яким затверджено зміни до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Що важливо врахувати у своїй роботі? Розглянемо детальніше.

Організаційні уточнення

Змінами уточнено, що служба діловодства — це структурний підрозділ, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів, зберігання документаційного фонду або його частини до передавання на зберігання до архіву установи, або відповідальна особа установи, на яку покладено виконання завдань і функцій цієї служби. Організація діловодства в установі покладається на службу діловодства.

Служба діловодства розробляє інструкцію з діловодства установи, якою одночасно регламентуються питання організації діловодства в паперовій та електронній формах. Інструкція з діловодства затверджується розпорядчим документом установи.

Відповідальність за організацію діловодства та архівної справи несе керівник установи. Контроль за оформленням на належному рівні документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних підрозділах здійснюють їх керівники.

Вимоги до позначення «Найменування установи» в документах

Найменування установи — автора документа, у тому числі скорочене (за наявності), має відповідати найменуванню, яке міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Скорочене найменування (за наявності) розміщується (у дужках або без них) нижче повного...

Учасникам

Матеріали для початківців та професіоналів, які беруть участь у публічних (державних) закупівлях