Приклад довідки про захист довкілля та трішки теорії

Олег Підгірський
472
7 Липня 2022
Приклад довідки про захист довкілля та трішки теорії
472
7 Липня 2022

Захист довкілля — система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки. Це також сукупність державних, адміністративних, правових, економічних, політичних і суспільних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення і збереження природних ресурсів землі, обмеження негативного впливу людської діяльності на довкілля. Тобто такий вплив може здійснювати людина чи юридична особа при здійсненні своєї діяльності, або наприклад, під час експлуатації певного товару.

Відповідно до частини 1, пункту 2 частини 3 і пункту 4 частини 4 статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII оцінка тендерних пропозицій / пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. 

Критерієм оцінки може бути вартість життєвого циклу. У разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу до цього критерію крім ціни товару (роботи, послуги) може включатися один або декілька витрат замовника протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), а саме витрати, пов’язані з впливом зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), у разі якщо їхня грошова вартість може бути визначена, зокрема вплив викидів парникових газів, інших забруднюючих речовин та інші витрати, пов’язані зі зменшенням впливу на навколишнє середовище (довкілля).

Згідно з пунктом 3 частини 2 статті 22 Закону 922, у тендерній документації зазначаються такі відомості: інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі й технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною 4 статті 5 Закону 922.

За частиною 3 статті 22 Закону 922 тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Пунктом 33 частини 1 статті 1 Закону 922 визначено, що технічна специфікація до предмета закупівлі — це встановлена замовником сукупність технічних умов, що визначають характеристики товару (товарів), послуги (послуг) або необхідні для виконання робіт щодо об’єкта будівництва, що можуть включати показники впливу на довкілля й клімат, особливості проєктування (у тому числі щодо придатності для осіб із обмеженими фізичними можливостями), відповідності, продуктивності, ресурсоефективності, безпечності, процедури забезпечення якості, вимоги щодо найменування продукції, під яким вона продається, термінологію, символи, методику випробувань і тестування, вимоги до пакування, маркування й етикетування, інструкції для користувачів, технологічні процеси й технології виробництва на будь-яких етапах життєвого циклу робіт, товару чи послуги.

Відповідно до частин 1 і 5 статті 23 Закону 922 технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їхні технічні, функціональні та якісні характеристики. Характеристики товарів, робіт або послуг можуть містити опис конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів), виконання необхідних робіт, надання послуги (послуг). Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації.

Виходячи з викладеного, замовник може встановити вимоги щодо підтвердження учасником дотримання ним при здійсненні його діяльності чи при використанні товару заходів із захисту довкілля. Одним зі способів такого підтвердження є відповідна довідка в довільній формі.

Тож якщо вимогами тендерної документації встановлено надання довідки про захист довкілля в довільній формі чи ви бажаєте поглянути на взірець такого документа, то редакція порталу RADNUK.COM.UA розробила для учасників публічних закупівель приклад довідки про захист довкілля.

Для читача також будуть корисними такі публікації:

Учасникам

Матеріали для початківців та професіоналів, які беруть участь у публічних (державних) закупівлях