Рекомендації Мінекономіки щодо розроблення положення про тендерний комітет

Редакція
1908
21 Грудня 2020
Рекомендації Мінекономіки щодо розроблення положення про тендерний комітет
1908
21 Грудня 2020

Відповідно до абзацу 4 пункту 11 частини 1 статті 9 Закону України «Про публічні закупівлі» та абзацу 13 підпункту 1 пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі (далі — Закон) Мінекономіки наказом від 07.12.2020 № 2546-20 затвердило Примірне положення про тендерний комітет.

Судячи з аналізу затвердженого документа, нічого, окрім відсутності норм, що регулюють діяльність Уповноваженої особи, не змінилося:

  • до складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб. Якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою за п’ять осіб, то до складу тендерного комітету мають входити всі службові (посадові) особи замовника. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету;
  • керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету;
  • рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним. Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у...
Уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника