Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти уповноваженої особи

Редакція
578
28 Жовтня 2021
Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти уповноваженої особи
578
28 Жовтня 2021

Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є уповноважена особа. Згідно з частиною 7 статті 11 Закону та Примірним положенням про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило, юридичну або економічну (але не обов’язково юридичну чи економічну).

Відповідно до статті 17 Закону України «Про освіту» рівні, ступені вищої освіти, порядок, умови, форми та особливості її здобуття визначаються спеціальним законом. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про вищу освіту» підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти:

  • початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;
  • третій (освітньо-науковий / освітньо-творчий) рівень.

Ці рівні регулюються Національною рамкою кваліфікацій (системний і структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів). Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою освітньої програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

  • молодший бакалавр;
  • бакалавр;
  • магістр;
  • доктор філософії / доктор мистецтва.

Заклад вищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь...

Тендерний комітет/уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника