Оплата праці уповноваженої особи: порівняння основного працівника, сумісництва та суміщення посади

Таїса Виговська
3576
23 Грудня 2021
Оплата праці уповноваженої особи: порівняння основного працівника, сумісництва та суміщення посади
3576
23 Грудня 2021

Уповноважена особа (особи) — службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

Уповноважену особу призначають на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту). Існує декілька способів призначення (визначення) уповноваженої особи (стаття 11 Закону, пункт 2.1 Примірного положення про уповноважену особу). Серед них:

  • покладення обов’язків на штатного працівника з встановленням доплати;
  • введення в штат окремої ставки (ставок) та прийняття працівника за основним місцем роботи;
  • укладення трудового договору (контракту) згідно із законодавством.

Замовник може використовувати одночасно декілька способів для визначення різних уповноважених осіб. Для початку розглянемо вказані варіанти визначення та їхні відмінності.

Нормативно-правова база

Основною підставою виникнення трудових правовідносин на території України є факт укладення трудового договору, яким відповідно до абзацу 1 статті 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою (далі — роботодавець), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець — виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством...

Уповноважена особа

Публікації, тематикою яких є особливості організації закупівельної діяльності замовника