Цікаві рішення органів судової влади у сфері публічних закупівель

Ігор Данчук
728
11 Червня 2018
Цікаві рішення органів судової влади у сфері публічних закупівель
728
11 Червня 2018

У ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) визначено перелік підстав, за наявності яких замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника закупівлі. Відсутність вказаних підстав учасник підтверджує в довільній формі. При цьому замовник має можливість перевірити достовірність наданої учасником інформації за допомогою відкритих державних реєстрів, доступ до яких є вільним, та у спосіб, передбачений ч. 7 ст. 28 Закону.

Однією із зазначених підстав для відхилення пропозиції учасника є факт притягнення його протягом останніх трьох років до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Слід зазначити, що повноваження щодо притягнення за такі порушення до відповідальності суб’єктів господарювання має Антимонопольний комітет України (далі — АМКУ). Відповідно до вимог ч. 2 ст. 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» АМКУ публікує свої рішення на власному офіційному веб-сайті (http://www.amc.gov.ua/). З правовими наслідками, до яких може призвести недотримання замовником і учасником вимог п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону, можна ознайомитись із судової практики, наведеної нижче.

Справа № 924/1256/17 від 26.02.2018

Зміст справи

Назва суду: Господарський суд Хмельницької області.

Підстава: позов заступника прокурора Хмельницької області (прокурор, позивач).

Відповідач 1: ПАТ «ХХХ» (Замовник).

Відповідач 2: ТОВ «ААА» (Переможець).

Замовник провів процедуру відкритих торгів, за результатами якої укладено договір про закупівлю з ТОВ «ААА».

Прокурор звернувся до Господарського суду Хмельницької області з позовом про визнання недійсним зазначеного договорувід 04.09.2017, оскільки Відповідач 1 визначив ТОВ «ААА» переможцем з порушенням вимог п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону.

Так, позивач зазначив, що рішенням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.07.2015 визнано, що ТОВ «ААА» здійснило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, яке передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Відповідач 1 надав відгук про те, що відповідно до вимог тендерної документації ТОВ «ААА» надало довідку в довільній формі про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону. Довідка належним чином підписана директором та пропечатана. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено способу і обов’язку замовника перевіряти достовірність наданої учасником закупівлі інформації.

ТОВ «ААА» у своєму відгукові зазначило, що працівник, який готував тендерну пропозицію, помилково надав довідку, виготовлену 2015 року.

При цьому договір було частково виконано, і на момент розгляду позову договір розірвано за згодою сторін. З огляду на зазначене, застосування наслідків недійсності такого правочину є неможливим та недоцільним

Рішення органу судової влади

Суд встановив викладене далі.

Судом встановлено, що рішенням адміністративної колегії Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 2015 року визнано, що ТОВ «ААА» 2013 року вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене п. 4 ч. 2 ст. 6, п. 1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Таким чином, зважаючи на те, що ТОВ «ААА» було притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), Відповідач 1 зобов’язаний був відхилити тендерну пропозицію ТОВ «ААА».

Доводи Відповідача 1 щодо подання ТОВ «ААА» довідки, відповідно до якої було надано інформацію про непритягнення останнього протягом трьох років до відповідальності за вищевказані порушення, суд до уваги не приймає з огляду на пояснення другого відповідача, згідно з якими вказано про помилковість подання такої довідки, оскільки її складено ще 2015 року.

Крім того, суд бере до уваги, що відповідно до ч. 7 ст. 28 Закону замовник має право звернутися по підтвердження інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про, зокрема, наявність підстав, зазначених у ч. 1 ст. 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.

Разом із тим, як свідчать матеріали справи, Відповідач 1 не скористався наданим йому правом на звернення до уповноважених органів по отримання підтверджувальної інформації, а також не забезпечив використання даних, розміщених на сайті Антимонопольного комітету України, прийнявши незаконне рішення про визначенняТОВ «ААА» переможцем процедури відкритих торгів.

З огляду на зазначене

Суд постановив: Визнати недійсним рішення тендерного комітету про визнання переможцем ТОВ «ААА».

Визнати недійсним оскаржуваний договір про закупівлю

Судова практика закупівель

Публікації з прикладами та аналізом наявних судових рішень щодо різноманітних актуальних питань сфери публічних закупівель