Щодо встановлення вимоги про надання взірця товару до кінцевого строку подання тендерних пропозицій із зазначенням ідентифікаційних даних про особу

Юрій Шаповал
551
12 Січня 2017
Щодо встановлення вимоги про надання взірця товару до кінцевого строку подання тендерних пропозицій із зазначенням ідентифікаційних даних про особу
551
12 Січня 2017
 Рішення № 1956р/пк-пз від 08.12.2016. Оголошення № UA-2016-11-07-000641-а 

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що замовник встановив вимогу про необхідність надання учасниками до кінцевого строку подання тендерних пропозицій взірців: учасник повинен надати на поштову адресу замовника безкоштовний взірець товару, ідентичний тому, який той буде поставляти згідно з умовами договору. Взірець повинен містити помітку на виробі «взірець» та інформацію, що ідентифікує учасника та виробника товару. Наданий взірець товару є невід’ємною частиною тендерної пропозиції учасника, його учасникові/переможцеві торгів не повертають

Правові позиції органу оскарження

Відповідно до частини першої статті 25 Закону, тендерну пропозицію подають в електронному вигляді, тож зразок не можна вважати її невід’ємною частиною. Встановлення вищезазначеної вимоги порушує принципи здійснення публічних закупівель, а саме відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель та недискримінації учасників.

Разом з тим замовник не довів і документально не підтвердив необхідність встановлення вищезазначеної вимоги в документації.

З огляду на викладене, дії замовника порушують вимоги частини четвертої статті 22 Закону, відповідно до якої тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також порушують принципи здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме  недискримінації учасників та відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівель.

Виходячи з вищенаведеного, доходимо висновку, що замовник повинен внести відповідні зміни до документації в цій частині

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання