Щодо встановлення вимоги надання протоколу випробувань

Юрій Шаповал
854
14 Грудня 2016
Щодо встановлення вимоги надання протоколу випробувань
854
14 Грудня 2016
Рішення № 41р/пк-пз від 10.06.2016. 
Оголошення № UA-2016-05-04-000047-с

Зміст порушення

Пункт 1 розділу III документації передбачає, що учасник відразу в сканованому вигляді завантажує на електронному торговельному майданчику, який приєднаний до системи електронних закупівель, зокрема, документи, які підтверджують походження та якісні характеристики продукції, що є предметом закупівлі, складені відповідно до додатка 3 документації.

Додаток 3 документації містить перелік документів, які підтверджують походження та якісні характеристики продукції, що є предметом закупівлі. У пункті 4 додатка 3 документації таким документом вказано, серед іншого, протокол випробувань за показниками якості, виданий відповідною лабораторією, у якому зазначено результати всіх випробувань продукції, що є предметом закупівлі, згідно з показниками, передбаченими стандартами.

Правові позиції органу оскарження

Згідно зі статтею першою Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» документ про відповідність — декларація (у тому числі декларація про відповідність), протокол (у тому числі протокол випробувань), звіт, висновок, свідоцтво, сертифікат (у тому числі сертифікат відповідності) або будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності. Відповідно до статті 25 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» оцінку відповідності вимогам технічних регламентів здійснюють у випадках і шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які визначені в таких технічних регламентах.

Процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів застосовують виробники, а у випадках, в яких згідно з відповідними технічними регламентами обов’язки виробників покладено на імпортерів або розповсюджувачів, — імпортери або розповсюджувачі.

У такому випадку надати протоколи випробувань зможуть лише ті учасники, які мають ці протоколи або мають вугілля. Отже, наведені вище умови документації обмежують коло учасників лише тими суб’єктами господарювання, які мають вугілля або протоколи випробувань. Така вимога є дискримінаційною стосовно інших учасників процедури закупівлі, у тому числі скаржника. Дії замовника в частині встановлення наведених вище умов документації порушують один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме принцип недискримінації учасників. Отже, замовник має внести зміни до документації в цій частині.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання