Щодо способу надання бенефіціаром письмової вимоги гарантові

Агія Загребельська
420
14 Лютого 2019
Щодо способу надання бенефіціаром письмової вимоги гарантові
420
14 Лютого 2019

Рішення № 10635-р/пк-пз від 17.10.2018 Оголошення № UA-2018-08-30-001494-a 

Зміст порушення

Скаржник зауважує про наявність у складі пропозиції переможця банківської гарантії, текст якої, на думку скаржника, містить обмежувальні умови, зокрема: вимога від бенефіціара повинна бути надіслана цінним листом із описом вкладення або бути доставленою (з отриманням відмітки про отримання) на адресу гаранта.

Скаржник зауважує, що рекомендований лист та цінний лист з описом вкладення — послуги, які надає лише ДП «Укрпошта».

Наведене, на думку скаржника, є порушенням умов документації.

Замовник із цього приводу надав пояснення, в яких зазначив про наявність у складі пропозиції переможця банківської гарантії, відповідно до якої задля встановлення достовірності письмової вимоги бенефіціара гарант повинен надати її одним з таких способів:

  • через банк бенефіціара разом з письмовим підтвердженням достовірності підписів уповноважених осіб на вимозі бенефіціара;
  • рекомендованим листом або кур’єрською поштою разом з документами, що підтверджують повноваження та підписи осіб, які підписали вимогу;
  • безпосередньо на адресу гаранта: 03062, м. Київ, пр-т Перемоги, 67.

При цьому текст банківської гарантії не містить жодних умов, які б вказували на конкретну компанію, що надає поштові послуги. Наприклад: письмова вимога має бути надіслана цінним з описом вкладення або рекомендованим листом, або бути доставленою кур’єром.

Замовник стверджує, що в банківській гарантії не міститься жодних найменувань поштових компаній, а поштові послуги, у тому числі кур’єрську доставку, здійснює велика кількість юридичних осіб. Бенефіціар жодним чином не обмежений у виборі такої компанії при надсиланні письмової вимоги гарантові.

Позиція органу оскарження

Згідно з пунктом 2 розділу 3 документації, учасник надає забезпечення пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії.

Електронна банківська гарантія повинна відповідати вимогам Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Форма та зміст банківської гарантії повинні відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639.

Текст банківської гарантії не повинен містити:

  • умов щодо обов’язкового надання учасником (принципалом) письмового підтвердження настання гарантійного випадку і причин його настання;
  • умов, що обмежують замовника (бенефіціара) у виборі компанії, що надає поштові послуги при направленні письмової вимоги;
  • умов про нотаріально завірені документи (копії документів), які надає замовник (бенефіціар).

У складі пропозиції переможця міститься банківська гарантія, в якій зазначено: «Вимога по Гарантії, повинна надсилатись цінним листом із описом вкладення або доставлятись кур’єром (з отриманням відмітки про отримання) на адресу Гаранта. Письмова вимога Бенефіціара повинна бути підписана уповноваженою особою Бенефіціара, скріплена печаткою Бенефіціара та направлена разом з копією(ями), засвідченою(ними) Бенефіціаром, відповідного(них) документа(ів), який(і) підтверджує(ють) факт настання події з переліку випадків не виконання своїх зобов’язань учасником, зазначених в цій гарантії».

Гарантія передбачає можливість направлення вимоги, у тому числі кур’єром. За таких умов ТОВ «Х» не порушило умови документації в цій частині, у зв’язку з чим Колегія відмовила в задоволенні скарги в цій частині.

Коментар

Відповідно до зазначеного вище прикладу, слова в тексті банківської гарантії «Вимога по Гарантії, повинна надсилатись цінним листом із описом вкладення або доставлятись кур’єром (з отриманням відмітки про отримання) на адресу Гаранта» не були розцінені замовником та Колегією як порушення такої умови тендерної документації: «Умов, що обмежують замовника (Бенефіціара) у виборі компанії, що надає поштові послуги при направленні письмової вимоги»
Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання