Щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору

Юрій Шаповал
1192
13 Червня 2017
Щодо підтвердження досвіду виконання аналогічного договору
1192
13 Червня 2017
 Рішення № 797-р/пк-пз від 23.09.2016.
Оголошення № UA-2016-09-02-001082-с

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що в оголошенні про проведення відбору учасників встановлено вимогу щодо надання сканованої довідки про досвід виконання аналогічного договору стосовно поставки продуктових наборів за 2014-й або 2015-й, або 2016 рік та сканованого договору про постачання продуктових наборів та відгук.

Скаржник вказує, що така вимога є дискримінаційною, оскільки замовник, установивши вимогу щодо надання підтвердження досвіду не аналогічного договору, а ідентичних предметові закупівлі, ставить під загрозу участь скаржника у процедурі закупівлі, оскільки, як вказує скаржник, він має досвід постачання готових страв з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові, риби, овочів (різноманітних), окрім наборів продуктових, тому не в змозі взяти участь у процедурі закупівлі.

Обґрунтовуючи свою позицію, скаржник посилається на державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-2010, в якому за кодом 10.85.1, окрім продуктових наборів, зазначено набори продуктові та готові страви з м’яса, м’ясних субпродуктів чи крові та інше.

Отже, скаржник вважає, що замовник штучно обмежив коло учасників лише тими, хто має досвід постачання саме продуктових наборів.

Правові позиції органу оскарження

Підпункт 12.3 пункту 12 оголошення про проведення відбору вимагає для підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям, зокрема, скановану довідку в довільній формі про досвід виконання аналогічного договору щодо поставки продуктових наборів за 2014-й або 2015-й, або 2016 рік, у якій повинна бути зазначена інформація про обсяг поставки товару (у кількісному виразі), найменування суб’єкта господарювання, з яким було укладено договір, його адресу та контактний телефон, а також стан належного виконання договору стосовно якості та строків.

Для підтвердження зазначеної в довідці інформації учасник повинен надати сканований договір про постачання продуктових наборів та сканований відгук, виданий суб’єктом господарювання (з яким було укладено договір), із зазначенням дати і номера договору (на який надано відгук) та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків.

З огляду на викладене, зазначену вище вимогу документації зможуть виконати лише ті учасники, які мають досвід постачання саме продуктових наборів, що обмежує право на участь у процедурі закупівлі інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника, які мають досвід постачання, зокрема, готових страв.

Дії замовника в частині встановлення вищезазначеної умови порушують один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону*, а саме принцип недискримінації учасників.

Зважаючи на викладене, замовник має внести зміни до документації в цій частині.

*Тут і далі йдеться про Закон України «Про публічні закупівлі».

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання