Щодо оцінки учасників з різними податковими статусами зі сплати ПДВ

Юрій Шаповал
1989
12 Травня 2017
Щодо оцінки учасників з різними податковими статусами зі сплати ПДВ
1989
12 Травня 2017
Рішення № 1052-р/пк-пз від 07.03.2017
Оголошення № UA-2016-11-16-000261-с

Зміст порушення

Скаржник повідомляє, що в додатку 1 та додатку 4 до документації зазначено: «При оцінці пропозицій учасників торгів з різним статусом платників ПДВ приймається до порівняння ціна пропозиції без ПДВ».

На думку скаржника, дані положення документації є дискримінаційними щодо тих учасників, які не є платниками ПДВ, і такими, що порушують основні принципи державних закупівель, визначені статтею 3 Закону, зокрема принципи максимальної економії та ефективності і недискримінації учасників

Правові позиції органу оскарження

Відповідно до частини другої статті 22 Закону тендерна документація повинна містити, зокрема: перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв. Опис методики оцінки за критерієм «ціна» повинен містити інформацію про врахування податку на додану вартість (ПДВ).

Згідно з частиною першою статті 28 Закону, оцінку тендерних пропозицій електронна система закупівель проводить автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та в результаті застосування електронного аукціону .

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюють відповідно до норм частини четвертої статті 10 цього Закону, то проводять оцінку лише тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно із цим Законом.

Критерієм оцінки, зокрема в разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, які виробляють, виконують чи надають не за окремо розробленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок, —  є критерій «ціна».

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.04.2016 № 680 затверджено примірну тендерну документацію та визначено порядок її заповнення. Стосовно оцінки пропозицій у примірній тендерній документації зазначено: «Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону.

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, та шляхом застосування електронного аукціону.

У разі якщо єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, то замовник зазначає інформацію про включення/невключення до ціни податку на додану вартість (ПДВ)».

Відповідно до пункту 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» документації тендерну пропозицію подають в електронному вигляді, заповнивши електронні форми з окремими полями, у яких зазначають інформацію про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаживши файли, зокрема з тендерною пропозицією, яку подають у формі, наведеній у додатку № 1 тендерної документації.

У додатку 1 документації міститься форма «Тендерна пропозиція», в якій, зокрема, зазначено: «При оцінці пропозицій учасників торгів з різним статусом платників ПДВ приймається до порівняння ціна пропозиції без ПДВ».

Згідно з пунктом 6 розділу «Загальні положення» документації учасник визначає ціни на товари, роботи, послуги, які він пропонує поставити, надати, виконати за договором про закупівлю, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачують або мають сплатити .

Відповідно до пункту 1 розділу «Оцінка тендерної пропозиції» документації критеріями оцінки є ціна.

Учасник у своїй тендерній пропозиції зазначає ціну із врахуванням податку на додану вартість (ПДВ). Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, то він зазначає піну з позначкою «Без ПДВ» .

Замовник визначає критерії та методику оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону (додаток № 4).

У додатку 4 документації містяться КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ, зокрема такий критерій: «Оцінка пропозицій здійснюється за критерієм — “ціна”.

При оцінці пропозицій учасників торгів з різним статусом платників ПДВ приймається до порівняння ціна пропозиції без ПДВ».

Крім того, документацією передбачено формування ціни з урахуванням усіх податків. Отже, оцінка тендерних пропозицій за наведеною вищу методикою може призвести до того, що переможцем може бути обрано учасника (платника ПДВ), цінова пропозиція якого (з урахуванням усіх витрат, у тому числі ПДВ) може бути вищою за цінову пропозицію учасника, який не є платником ПДВ. Такі дії замовника є дискримінаційними щодо тих учасників, які не є платниками ПДВ, та порушують основні принципи публічних закупівель, визначені статтею З Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципи максимальної економії та ефективності і недискримінації учасників. З огляду на викладене, замовник має внести відповідні зміни.

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання