24 години: незавантажені документи – чи є другий шанс?

Анна Селютіна
2173
14 Червня 2020
24 години: незавантажені документи – чи є другий шанс?
2173
14 Червня 2020
Рішення № 11064-р/пк-пз від 04.06.2020 року, оголошення № UA-2020-04-24-000812-a

Вимога тендерної документації:

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Документації Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, зокрема, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): довідка в довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічного договору, яка має містити наступну інформацію: дата та номер договору, найменування замовника, предмет договору, з додаванням до неї відповідного договору (з додатками у разі наявності) та видаткової накладної та/або акту виконаних робіт та/або акту наданих послуг до цього договору. Надається кольорова сканована копія з оригіналу договору та видаткової накладної та/або акту виконаних робіт та/або акту наданих послуг. Під аналогічним договором розуміється договір, виконаний (що підтверджується видатковими накладними) на суму не менш ніж 300000,00 грн.

Підстава відхилення:

Відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 14.05.2020 підставою відхилення Пропозиції Скаржника було наступне: “довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів не містить інформації про номер та дату укладання договорів, до довідки не надано відповідного договору та видаткової накладної та/або акту виконаних робіт та/або акту наданих послуг до цього договору”.

Позиція скаржника:

Скаржник зазначає, що в рішенні Замовник наголосив, що за результатом розгляду Пропозиції Скаржника встановлено, зокрема, такі порушення, які не можуть бути виправлені учасниками закупівлі відповідно до пункту 16 статті 29 Закону. Проте виправлення невідповідностей в цій частині і передбачається цією нормою, зокрема, пунктом 1 абзацу 2 частини шістнадцятої статті 29 Закону. Таким чином, за твердженням Скаржника, Замовником порушено зазначену норму Закону, та по права виправити невідповідності. Враховуючи викладене, розгляд та кваліфікація Пропозиції проводитися після виправлення зазначених невідповідностей, а тому Пропозиція Скаржника не підлягає відхиленню.

Позиція органу оскарження:

Відповідно до частини шістнадцятої статті 29 Закону якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах:

  1. що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 цього Закону;
  2. на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі Уповноваженого органу, Замовником не розміщено повідомлення з вимогою про усунення зазначених невідповідностей. Не розмістивши у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, Замовник порушив вимоги статті 29 Закону.

Крім того, відповідно до протоколу розгляду тендерних пропозицій від 14.05.2020 визначено Підстави відхилення Пропозицій згідно зі статтею 31 Закону: ТОВ ……: абзац 1 пункту 2 частини 1 статті 31 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Відповідно до абзацу першого пункту 2 частини першої статті 31 Закону замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо тендерна пропозиція учасника:

  • не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації;
  • викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією; – є такою, строк дії якої закінчився.

Разом з тим, Замовником не зазначено, у чому саме полягає невідповідність Пропозиції Скаржника абзацу першого пункту 2 частини першої статті 31 Закону в цій частині. Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з підстави, наведеної у протоколі розгляду тендерних пропозицій від 14.05.2020.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання