Щодо підвищити ціну на одиницю товару

Редакція
487
21 Лютого 2018
Щодо підвищити ціну на одиницю товару
487
21 Лютого 2018

«Доброго дня! Ми уклали із замовником додаткову угоду на продовження строку дії договору на наступний рік (20 % суми, визначеної в договорі). Але після цього ціни зросли в межах до 10 %. Чи маємо ми право звернутись до замовника з пропозицією підвищити ціну на одиницю товару на 10 %? І чи має замовник законні підстави погодитись на підписання відповідної додаткової угоди, якщо в основному договорі був пункт про можливість підвищення ціни на одиницю товару до 10 %? Дякую».

Добрий день! Згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), договір про закупівлю укладають відповідно до норм Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) та Господарського кодексу України (далі — ГКУ), зважаючи на особливості, визначені цим Законом. Відповідно до ч. 4 ст. 36 Закону умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника в разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених цією частиною ст. 36 Закону. Відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Продовжений торік на цій підставі договір про закупівлю діє в поточному році, і сторони договору мають право вносити до нього зміни відповідно до положень ЦКУ, ГКУ та самого Закону і договору. Відповідно сторони в порядку, передбаченому ст. 188 Господарського кодексу України та в самому договорі, дотримуючись вимог Закону, можуть вносити зміни до договору. Так, на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону передбачено право вносити зміни до істотних умов договору в частині зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Для застосування цієї підстави необхідно знати наведене далі.

По-перше, зміна ціни в розрахунку на одиницю товару не повинна впливати на загальну вартість договору про закупівлю. Тобто при збільшенні ціни одиниці товару замовник зменшує закупівлю кількості товару таким чином, щоб загальна вартість договору про закупівлю не збільшилась. По-друге, для внесення відповідних змін необхідно підтвердити факт коливання ціни на товар. Підтвердженням факту коливання ціни на товар може бути документ, виданий відповідним органом, організацією, установою, які мають повноваження здійснювати моніторинг цін на товари, визначати зміни ціни товару на ринку. Крім Торгово-промислової палати України, таку довідку можуть надати також ДП «Держзовнішінформ», ДП «Укрпромзовнішекспертиза», і цей перелік не є вичерпним. Для підтвердження факту коливання ціни в документі (-ах), який (-і) видає компетентна організація, повинна бути зазначена чинна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною, на дату з якої почалися змінюватися ціни на ринку (тобто відбулося коливання). Це і буде підтвердженням факту коливання ціни на товар. Необхідно зазначити, що ціна може коливатись як у бік збільшення, так і в бік зменшення. Детальніше з даним питанням ви можете ознайомитись у випуску журналу № 12 (63) за грудень 2016 року на стор. 37–41.

У ст. 188 ГКУ визначено, що зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку неприпустимі, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Інша сторона має право, а не зобов’язання (якщо інше не передбачено законом або договором) погоджуватись на таку пропозицію. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель