Щодо відшкодовання постачальником проведенням вхідного контролю за якістю палива на договірних умовах

Юрій Шаповал
477
21 Листопада 2016
Щодо відшкодовання постачальником проведенням вхідного контролю за якістю палива на договірних умовах
477
21 Листопада 2016
Рішення  № 632-р/пк-пз від 12.09.2016.
Оголошення № UA-2016-08-03-000170-а

Зміст порушення

Скаржник зазначає, що відповідно до положень документації проект договору складено з урахуванням особливостей предмета  закупівлі та зазначенням змін його умов (додаток 5 документації). У пункті 2.15 додатка 5 документації зазначено, що організація та координація робіт з контролю якості палива здійснює УкрНДІ «Ресурс». Витрати, пов’язані з проведенням вхідного контролю за якістю палива, відшкодовує постачальник на договірних умовах.

За інформацією скаржника, замовником у додатку 5 документації передбачено відшкодування учасником витрат третій особі, яка станом на дату проведення закупівлі не має жодного статусу для учасників правовідносин  за процедурою. Вищезазначена вимога  сформульована таким чином, що містить у собі покладення тягаря відповідальності у вигляді додаткових фінансових витрат, а тому є дискримінаційною для скаржника.

а твердженням скаржника, витрати, пов’язані з відшкодуванням витрат УкрНДІ «Ресурс», не відносяться до предмета закупівлі, а отже, зазначені положення не можуть бути включені до документації

Правові позиції органу оскарження

Відповідно до пункту 3 розділу 6 документації проект складено з урахуванням особливостей предмета закупівлі та зазначенням змін його умов (додаток 5 документації). Відповідно до пункту 2.15 додатка 5 документації,  організацію та координацію робіт з контролю якості палива здійснює УкрНДІ «Ресурс». Витрати, пов’язані з проведенням вхідного контролю за якістю палива, відшкодовує постачальник на договірних умовах.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону предмет закупівлі — це товари, роботи чи послуги, які замовник закуповує в межах єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасникам дозволено подавати тендерні пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі замовник визначає в порядку, установленому Уповноваженим органом.

Відповідно до пункту 32 частини першої статті 1 Закону товари — це продукція, об’єкти  будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети в твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Відповідно до частини шостої статті 28 Закону за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно із цим Законом. Відповідно до частини четвертої статті 36 Закону умови договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника в разі застосування переговорної процедури.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть бути змінені після його підписання до виконання зобов’язань в повному обсязі. Закон не передбачає можливості встановлення додаткових умов (якими є оплата переможцем витрат, пов’язаних з наданням послуг замовникові третьою особою).

Таким чином, наведені вище витрати, які відшкодовують за надання послуг третьою особою, не відносяться до предмета закупівлі, а отже, положення щодо відшкодування зазначених витрат не можуть бути включені до документації.

Зважаючи на викладене, дії замовника в частині встановлення зазначеної вище умови документації   порушують вимоги частини четвертої статті 22 Закону та один з принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону, а саме принцип відкритості і прозорості на всіх стадіях закупівель.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель