Мінекономрозвитку надало роз’яснення щодо внесення змін до договору впродовж строку дії пропозиції

Редакція
532
11 Листопада 2015
Мінекономрозвитку надало роз’яснення щодо внесення змін до договору впродовж строку дії пропозиції
532
11 Листопада 2015

Попередник чинного Закону України «Про здійснення державних закупівель» в редакції 2011 року закріплював, що внести зміни до договору, укладеного за результатами торгів на підставі пункту 2 частини 5 статті 40 (зміна ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі), можливо було лише не раніше трьох місяців з дня укладення договору. Тобто з того часу, коли фактично закінчувався строк дії пропозиції учасника (найчастіше це саме 90 календарних днів) і виникала можливість внесення змін до основних умов договору. Тому питання внесення змін до договору певним чином залежало від терміну дії пропозиції учасника, з яким було укладеного договір.

Наразі ж норми чинного Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10 квітня 2014 року (далі — Закон) не містять подібних обмежень, тому й виключається взаємозалежність можливості внесення змін до договору від строку дії пропозиції учасника-переможця.

На сторінках журналу «Радник в сфері державних закупівель», а саме у випуску № 9 (48) за вересень 2015 року на стор. 25–27, ми висвітлювали таке питання: «Чи є взаємозалежність між можливістю внесення змін до договору та строком дії пропозиції учасника-переможця?»

Як підтвердження аргументованої позиції щодо цього питання, яку ми запропонували читачам у вищезазначеній статті, наводимо нижче витяг з роз’яснення Мінекономрозвитку.

Витяг з роз’яснення Мінекономрозвитку № 3302-05/26904-07 від 14.08.2015 

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Відповідно до абзацу десятого частини другої статті 22 Закону документація конкурсних торгів повинна містити строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Зазначена вимога необхідна для укладення договору у визначений частиною другою статті 31 Закону термін, враховуючи можливість зупинення процедури закупівлі внаслідок надходження скарги, відмови переможця торгів від укладення договору тощо.
Ураховуючи викладене, після укладення договору про закупівлю вимога щодо строку дії пропозиції конкурсних торгів не розповсюджується на правовідносини між сторонами такого договору.

Коментар від редакції

Проаналізувавши наведену вище інформацію, можна дійти висновку, що строком дії пропозиції конкурсних торгів є строк дії пропозиції до підписання договору, оскільки після підписання договору про закупівлю сторони вступають у цивільно-правові та/або господарські відносини, які регулюють норми Цивільного та Господарського кодексів України, з урахуванням особливостей, визначених Законом. Тому після підписання договору в подальшому сторони не обмежені в строках і мають право вносити зміни до договору на підставі частини 5 статті 40 Закону шляхом укладення додаткової угоди до нього.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель