Особливості складання тендерної документації для закупівлі електроенергії

Крістіна Бєлякова
3913
5 Листопада 2018
Особливості складання тендерної документації для закупівлі електроенергії
3913
5 Листопада 2018

Один з найважливіших документів для проведення процедури закупівлі (крім переговорної) — це тендерна документація, від складання якої залежить успіх проведення процедури закупівлі. Тому саме в цьому номері ми вирішили підготувати для полегшення роботи тендерного комітету або уповноваженої особи особливості та поради для складання тендерної документації на закупівлю електричної енергії, оскільки зволікати не потрібно, а вже зараз краще проводити процедури закупівлі електричної енергії, про що ми писали в попередньому номері журналу [№ 10 (85) за жовтень 2018 року на стор. 23–35].

Згідно з пунктом 29 частини 1 статті 1 Закону, тендерна документація — документація щодо умов проведення публічних закупівель, яку розробляє та затверджує замовник і яку оприлюднюють для вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та на авторизованих електронних майданчиках. Тендерна документація не є об’єктом авторського права та/або суміжних прав. Також зверніть увагу, що в статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон, Закон про публічні закупівлі) зазначено основні положення, які повинна містити тендерна документація.

Але ми розуміємо, що кожен предмет закупівлі — специфічний, тому особливості його закупівлі необхідно відобразити в умовах тендерної документації. Отже, далі зупинимося на особливостях складання тендерної документації на закупівлю електричної енергії.

Терміни, які вживають у тендерній документації

Рекомендуємо, крім посилання у тендерній документації на використання термінології згідно Закону про публічні закупівлі, у розділі «Терміни, які вживають у тендерній документації» викласти посилання на нормативні акти, які регулюють питання закупівлі електричної енергії. Наприклад, прописати так: «Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), Закону України від 13.04.2017 № 2019-VIII “Про ринок електричної енергії”, Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 “Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії”, Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 “Про затвердження Кодексу системи передачі”, Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 “Про затвердження Правил ринку”, Постанови НКРЕКП від 13.04.2017 № 504 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії”, Постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу”». Терміни, які використовують у цій тендерній документації, вживають у значенні, наведеному в Законі та інших вищенаведених нормативних актах.

Вимоги згідно статті 16 Закону не встановлюємо

Згідно з частиною 3 статті 16 Закону про публічні закупівлі, замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі закупівлі електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу.

Субпідрядників не вимагаємо

У пункті 17 частини 2 статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація повинна містити в разі закупівлі робіт вимогу про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю. Отже, при формуванні тендерної документації для закупівлі електричної енергії вимогу щодо субпідрядників доцільно прибрати.

Готуємо тендерну документацію як на закупівлю товару — електричної енергії

Проглянувши приблизно 50 примірників тендерної документації в ProZorro, бачимо, що в багатьох із них є вимоги, які не стосуються електричної енергії. Тому не забувайте, що ви купуєте не звичайний товар, а електричну енергію, яка має специфічні технічні та якісні характеристики. Тому не потрібно робити помилок у тендерній документації та вимагати, наприклад, як один із замовників, який встановив такі вимоги:

 • надати гарантію на технічні характеристики запропонованого товару, відповідно до чого у складі тендерної пропозиції має бути гарантійний лист довільної форми з інформацією про технічні характеристики та країну походження цього товару (надають учасники — юридичні особи, а також учасники — фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці);
 • вимоги щодо якості товару: технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України. Для підтвердження відповідності товару технічним, якісним характеристикам учасникам необхідно надати завірені копії документів, які посвідчують якість товару (сертифікатів відповідності та/або паспортів якості, та/або посвідчень на товар, який пропонують).

Зазначені вимоги замовників ніякого стосунку до електричної енергії не мають, і тоді, у разі їх копіювання та безпідставного застосування, чужі помилки не стануть вам у пригоді. Тож краще визначитися й зосередитись на тих вимогах, які стосуються саме електричної енергії як предмета закупівлі й мають актуальний характер.

Технічні вимоги для закупівлі електричної енергії

Рекомендуємо в технічних вимогах прописати обсяги споживання електричної енергії за попередні періоди. Наприклад:

Обсяг постачання електричної енергії в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року: 1858,0 тис. кВт*год., у тому числі помісячно:

Відповідно до ТУ (технічні умови) № 23959 максимальне розрахункове навантаження — 1506,35 кВт.

Межа балансової належності знаходиться на ввідних клемах 10 кВ трансформатора ТМГ 630-10 У1. Точка комерційного обліку знаходиться на стороні 0,4 кВ після вимикача трансформатора та є АСКОЕ з одним лічильником.

Режим роботи основного обладнання: 10 годин на добу, 5 діб на тиждень.

Рекомендуємо також зазначити кількість об`єктів та їх місцезнаходження:

Вищенаведені вимоги є прикладом, замовник може надати іншу інформацію щодо технічних характеристик предмета закупівлі.

Якість електричної енергії

Відповідно до підпункту 1.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії якість електропостачання — перелік визначених регулятором показників (і їх величин), які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з передачі, розподілу та постачання електричної енергії, а також якість електричної енергії.

Звертаємо увагу, що в Правилах роздрібного ринку є окремий пункт 4, в якому передбачені умови щодо якості електричної енергії. А саме підпункт 4.2, в якому зазначено, що постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надає споживачеві за цим договором, що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість наданих послуг, надання роз’яснень щодо положень актів чинного законодавства, які регулюють відносини сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі споживачем, а також можливість вирішення спірних питань за допомогою досудового врегулювання. Та підпункт 4.3, в якому зазначено, що споживач має право на отримання компенсації за недотримання постачальником показників комерційної якості послуг. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію споживачеві за недотримання постачальником показників комерційної якості послуг у порядку, затвердженому регулятором, який публікує його на своєму офіційному веб-сайті (порядок надання компенсацій та їхні розміри).

Окремо звертаємо увагу, що за якість електричної енергії відповідає оператор системи розподілу, оскільки в підпункті 11.4 Кодексу системи розподілу передбачено, що оператор системи розподілу повинен дотримуватися затверджених регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії. Надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної енергії. Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення» (далі — ДСТУ EN 50160:2014).

Вимагаємо заходи із захисту довкілля

У пункті 3 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі передбачено, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Отже, рекомендуємо дану вимогу не забути і встановити при закупівлі електричної енергії.

Особливості вимоги ліцензії

Відповідно до ч. 11 ст. 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензію на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлює орган ліцензування в електронному вигляді. Рекомендую в тендерній документації встановлювати вимогу про надання документа, що посвідчує її видання (зокрема, постанову або наказ про її видання), або надання відповідної інформації з посиланням на сайт органу ліцензування.

Також не менш важливо зауважити, що для постачання електричної енергії споживачу ліцензіат (постачальник електричної енергії) повинен мати ліцензію саме на постачання електричної енергії споживачу. Про це свого часу НКРЕКП інформувала суб’єктів господарювання, які планують здійснювати продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу з грудня 2018 року.

Таку ліцензію здобувач ліцензії повинен отримати відповідно доЛіцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469.

Мінекономрозвитку України в рекомендаційному листі від 10.09.2018 № 3304-04/39642-06 [детальніше див. на стор. 35 у випуску журналу № 10 (85) за жовтень 2018 року] наголосило замовникам, що постачальник електроенергії для укладення договорів на постачання електричної енергії споживачуповинен мати відповідну ліцензію, а саме на постачання електричної енергії споживачу.

Таким чином, зважаючи на викладене, читач має дійти певних висновків.

По-перше, для здійснення закупівель електричної енергії як товару та при встановленні вимоги щодо надання ліцензії замовник повинен конкретизувати, про яку ліцензію йдеться. Ми з вами вже розібралися з даним питанням: це ліцензія на постачання електричної енергії споживачу, отримана суб’єктом господарювання відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469.

По-друге, що не менш важливо, суб’єкт господарювання, що має ліцензію з постачання електричної енергії та має намір здійснювати продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу після дати початку дії нового роздрібного ринку електричної енергії (тобто з грудня 2018 року), повинен отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469).

Це стосується всіх без виключення (!) суб’єктів господарювання, котрі планують постачати споживачам електричну енергію з грудня 2018 року.

Тепер пояснимо, звідки ж виникла плутанина з ліцензіями, на підставі яких слід здійснювати постачання електричної енергії, починаючи з грудня 2018 року (з початком дії нового роздрібного ринку електроенергії).

Так, на офіційному сайті НКРЕКП є файл у форматі Excel, що має назву «Ліцензійний реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у назві реєстру додатково вказано, станом на яку дату в ньому зафіксовано інформацію).

Шлях до такого файла такий: на офіційному веб-сайті НКРЕКП (nerc.gov.ua) шукаємо розділ «Електроенергія» (див. рисунок нижче), при натисненні на нього зі списку обираємо «Ліцензування». Після зазначених дій перед нами відкриються реєстри ліцензіатів. І як бачимо на рисунку, перший із запропонованого переліку реєстрів саме той, що нам і потрібен.

У реєстрі (станом на дату 01.11.2018) є розділи «Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії споживачу)» та «Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії)».

Нам потрібен розділ з назвою «Ринок електричної енергії (постачання електричної енергії споживачу)». Саме тут міститься інформація про постачальників (і, маємо надію, наших потенційних учасників торгів), які мають ліцензію, оформлену відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469.

                Тепер щодо ліцензій, оформлених відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 504 (станом на дату 01.11.2018 документ чинний). Зауважимо, що про це ще влітку цього року НКРЕКП у себе на сайті розміщувала новину під назвою «Ліцензіати з постачання електричної енергії, що провадять ліцензовану діяльність згідно з постановою НКРЕКП від 13.04.2017 № 504, мають отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» (http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=7770). Аби не повторюватися, наведемо витяг з інформації, оголошеної НКРЕКП: «Відповідно до статті 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (Закон про ліцензування) діяльність у сфері електроенергетики ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про ринок електричної енергії” (Закон про ринок електроенергії), прийняття якого забезпечило виконання зобов’язань України щодо прийняття первинного законодавства відповідно до вимог “Третього пакета” енергетичного законодавства ЄС.

Згідно зі статтею 8 Закону про ринок електроенергії господарська діяльність з постачання електричної енергії споживачу провадиться на ринку електричної енергії за умови отримання відповідної ліцензії. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу затверджуються Регулятором (протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом). 

На виконання положень Закону про ринок електроенергії НКРЕКП постановою від 27 грудня 2017 року № 1469 було затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу. 

Звертаємо увагу, що Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 відповідно до положень Закону України “Про електроенергетику”, встановлюють вимоги до ліцензіатів з постачання електричної енергії у перехідний період (до початку дії нового ринку електричної енергії).

При цьому, згідно із пунктом 23 розділу XVII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону про ринок електроенергії Закон України “Про електроенергетику” визнано таким, що втратив чинність, крім деяких положень, які регулюють роботу Оптового ринку електричної енергії України, та які втрачають чинність з дати початку дії нового ринку електричної енергії…

….Відповідно до положень статей 8 та 13 Закону про ліцензування у разі зміни згідно з цим Законом назви виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, яка не призводить до зміни предмета такої діяльності, відповідні ліцензійні умови надалі поширюються на такий вид діяльності. Ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності продовжують діяти.

Враховуючи зазначене, та приймаючи до уваги, що предмет діяльності з постачання електричної енергії у новому ринку електричної енергії змінюється, у разі наміру суб’єкта господарювання, що має ліцензію з постачання електричної енергії, здійснювати продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу після дати початку дії нового роздрібного ринку електричної енергії (а саме з грудня 2018 року), такий суб’єкт господарювання має отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу».

У разі наміру суб’єкта господарювання, що має ліцензію з постачання електричної енергії, здійснювати продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу після дати початку дії нового роздрібного ринку електричної енергії (а саме з грудня 2018 року), такий суб’єкт господарювання має отримати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

Звертаємо увагу на проект договору про закупівлю

Для початку зверніть увагу, що, згідно з пунктом 7 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі, тендерна документація повинна містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов. Памятаймо: зазначене в ч. 4 ст. 36 Закону є підставами для внесення змін до договору, а не порядком змін його умов.

Згідно з пунктом 11 статті 57 Закону про ринок електричної енергії, передбачено, що регулятор затверджує примірний договір постачання електричної енергії споживачу, типовий договір постачання електричної енергії споживачу на умовах надання універсальної послуги й типовий договір постачання електричної енергії споживачу постачальником «останньої надії». Форми затверджених вищенаведених договорів є окремими додатками до Правил роздрібного ринку електричної енергії, тому при складанні проекту договору на закупівлю електричної енергії рекомендуємо використовувати примірний договір постачання електричної енергії споживачу.

Згідно з частиною 8 статті 56 Закону про ринок електричної енергії, до укладення договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник має надати тому інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків. Отже, замовникові необхідно буде в окремому розділі тендерної документації прописати істотні умови та передбачити, що, згідно з частиною 8 статті 56 Закону про ринок електричної енергії, до укладення договору постачання електричної енергії споживачу учасник-переможець має надати замовникові (споживачеві) інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків. Наприклад, у тендерній документації даний пункт можна викласти редакції, що наведена нижче.

Звертаємо увагу, що в примірному договорі про постачання електричної енергії споживачу встановлено, що такий договір є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії як товарної продукції споживачеві постачальником електричної енергії, та що сторони укладають його з огляду на статті 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України в результаті приєднання споживача до умов цього договору.

Отже, хоча примірний договір на постачання електричної енергії є публічним договором, та замовники не повинні нехтувати вимогами Закону про публічні закупівлі, а саме пунктом 7 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі, в якому передбачено, що тендерна документація повинна містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Також не забудьте відповідно до пункту 7 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі в проекті договору про закупівлю передбачити зміну істотних умов договору згідно з частиною 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі (з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов).

Публічна комерційна пропозиція — невід`ємний додаток до проекту договору

В підпункті 3.2.8 зазначено, що споживач (замовник) перед укладенням договору про постачання електричної енергії має обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її в заяві-приєднанні до умов договору постачання електричної енергії споживачу. Така комерційна пропозиція є невід’ємним додатком до договору. Отже, рекомендуємо підготувати окремими додатками до проекту договору заяву-приєднання та комерційну пропозицію. Додатково звертаємо увагу, що заява-приєднання затверджена окремим додатком до Постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії». 

Щодо комерційної пропозиції: згідно з підпунктом 3.2.7 Правил роздрібного ринку, публічна комерційна пропозиція (комерційні пропозиції) електропостачальника повинна мати унікальну назву в межах одного електропостачальника та має містити таку інформацію:

 1. ціну на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації;
 2. визначену в ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу (передачі) територію здійснення діяльності оператора системи, доступ до якої має електропостачальник, на якій пропонує відповідну комерційну пропозицію;
 3. спосіб оплати;
 4. термін (строк) виставлення рахунка за спожиту електричну енергію й термін (строк) його оплати;
 5. визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії через електропостачальника з подальшим переведенням цієї оплати електропостачальником операторові системи або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з варіантів);
 6. розмір пені за порушення строку оплати або штраф;
 7. зобов’язання надавати компенсації споживачеві за недотримання електропостачальником комерційної якості надання послуг;
 8. наявність або відсутність штрафу за дострокове припинення дії договору, розмір штрафу;
 9. строк дії договору та умови пролонгації;
 10. урахування пільг, субсидій;
 11. можливість постачання захищеним споживачам;
 12. комерційна пропозиція може містити інші умови, які пов’язані безпосередньо з постачанням електричної енергії або особливостями постачання певного виду (на загальних умовах, постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії»).

Будьте пильними при складанні тендерної документації, оскільки від цього залежить проведення майбутньої закупівлі. Звісно, передбачити повністю всі моменти, які необхідно зазначити в умовах тендерної документації на закупівлю електричної енергії, неможливо, але те, на що необхідно звернути увагу, сказано вище. Бажаємо всім успішних закупівель.


Статті щодо закупівлі електричної енергії, надруковані в попередньому випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (85) за жовтень 2018 року:

– «Закуповуємо електричну енергію по-новому», стор. 23–29;
– «Особливості договору постачання електричної енергії споживачеві. Постачальник «останньої надії» та універсальних послуг», стор. 30–34;
– Лист МЕРТУ щодо закупівель електричної енергії та послуг з її постачання, стор. 35.
Електрична енергія

Публікації, тематикою яких є особливості закупівель електричної енергії