Об’єднання учасників: від чийого імені подавати документи переможця процедури закупівлі?

Тетяна Мішта
864
18 Серпня 2021
Об’єднання учасників: від чийого імені подавати документи переможця процедури закупівлі?
864
18 Серпня 2021

Питання читача

  • Доброго дня! Якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання учасників, то чи необхідно на кожного з учасників такого об’єднання, надавати окремо документи для підтвердження відповідності вимогам, визначеним пунктами 5, 6, 12 і 13 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону?

Відповідь експерта

Так, згідно з визначенням поняття, наведеним у Законі, учасником процедури закупівлі / спрощеної закупівлі (далі — учасник) є фізична особа, фізична особа — підприємець чи юридична особа — резидент або нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну пропозицію / пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

Для цілей цього Закону до об’єднання учасників належать:

  • окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб — резидентів;
  • окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб (резидентів та нерезидентів);
  • об’єднання юридичних осіб — нерезидентів зі створенням або без створення окремої юридичної особи.

При цьому у разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.

Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 Закону.

Отже, Закон містить конкретизацію лише стосовно кваліфікаційних вимог, відповідність яким може підтверджуватись, ураховуючи показники окремих юридичних осіб у складі об’єднання учасників.

Натомість, якщо тендерна пропозиція / пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. При цьому поняття об’єднання підприємств регулюється національним законодавством, зокрема Господарським кодексом України (далі — ГКУ).

Згідно зі статтею 55 ГКУ господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Статтею 118 ГКУ встановлено, що об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Об’єднання підприємств є юридичною особою.

Згідно з ГКУ залежно від порядку заснування об’єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як державні чи комунальні господарські об’єднання.

Господарське об’єднання — об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об’єднали свою господарську діяльність. Господарські об’єднання діють на основі установчого договору та / або статуту, який затверджується їх засновниками.

У свою чергу, замовник у тендерній документації встановлює вимогу щодо необхідності підтвердження учасникамипроцедури закупівлі у складі тендерної пропозиції відсутності підстав, встановлених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону. Водночас підтвердження таких підстав може бути передбачено в довільній формі.

При цьому саме для переможцяпроцедури закупівлі замовник у тендерній документації встановлює вимогу про надання документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини 1 та частиною 2 статті 17 Закону, шляхом оприлюднення таких документів в електронній системі закупівель у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Тому враховуючи, що об’єднання підприємств за національним законодавством є окремою юридичною особою, документи подаються переможцем стосовно такої юридичної особи та службової (посадової) особи, яка діє від імені такого учасника-юридичної особи об’єднання підприємств.

Для прикладу, національне законодавство встановлює організаційно-правові форми об’єднань підприємств, до яких згідно з ГКУ віднесені, у тому числі, корпорація, консорціум, концерн.

Так, наприклад, концерном визнається статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності.

Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.

Тобто якщо переможцем процедури закупівлі є юридична особа — концерн, документи, передбачені законодавством для переможця, доцільно подавати саме від імені такої юридичної особи і її службових (посадових) осіб, про що замовникові варто конкретизувати в тендерній документації для уникнення у подальшому неоднозначного трактування встановлених вимог тендерної документації.

Що ж стосується документів, які має надати переможець процедури закупівлі / спрощеної закупівлі згідно частини 2 статті 41 Закону, законодавчо передбачено, що копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників, якщо переможцем процедури закупівлі / спрощеної закупівлі є об’єднання учасників.

Про об’єднання учасників читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статтях:

Експерти відповідають

Провідні фахівці закупівельної галузі коротко та з правової точки зору відповідають на найбільш суперечливі та болючі питання щодо здійснення закупівель