Приклад додаткової угоди на підставі пункту 7 частини 5 статті 41 Закону

Ганна Довгая
3027
31 Травня 2021
Приклад додаткової угоди на підставі пункту 7 частини 5 статті 41 Закону
3027
31 Травня 2021

Законом України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) заборонено вносити зміни до істотних умов договору про закупівлю, крім випадків, що вичерпно наведені в частині 5 статті 41 Закону. У цій статті закцентуємо увагу на пункті 7 частині 5 статті 41 Закону, а саме:

«зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни».

Тобто замовник, за умови встановлення у проєкті договору про закупівлю порядку зміни ціни, може визначити, що зміни можуть бути внесені, зокрема, на підставі:

  • інформації органу державної статистики індексу споживчих цін та / або
  • зміни курсу іноземної валюти та / або
  • зміни біржових котирувань та / або
  • зміни показників Platts та / або
  • зміни показників ARGUS та / або
  • зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю.

За інформацією Мінекономіки у листі від 24.11.2020 № 3304-04/69987-06, статтею 14 Податкового кодексу України визначено, зокрема, що Platts — міжнародна, глобальна уніфікована система інформаційного моніторингу за динамікою ринку та ціноутворенням у галузі добувної та паливно-енергетичної промисловості.

Показники Platts — індекси, що офіційно визначені світовим інформаційним агентством Platts та є базою для використання суб’єктами господарської діяльності.

ARGUS — це провідне незалежне цінове агентство, яке розраховує і публікує цінові котирування, а також аналітичні дослідження про міжнародні товарно-сировинні ринки.

Також умови запровадження державних регульованих цін визначені статтею 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення». Так, згідно з частиною 1 статті 13 цього Закону державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

Щодо органу статистики зазначено, що відповідно до Положення про Державну службу статистики України (далі — Держстат України), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 481, Держстат України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики.

Держстат України відповідно до покладених на нього завдань організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними явищами і процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень. При цьому Методологічні положення щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін затверджено наказом Держкомстату України від 14.11.2006 № 519.

Стосовно зміни курсу іноземної валюти відмітимо, що зміна ціни залежно від зміни курсу іноземної валюти можлива лише за наявності у предметі закупівлі імпортної складової.

Про біржові котирування варто знати, що єдиним біржовим майданчиком в Україні, що забезпечує ринок інформацією про біржові котирування, є ТБ «Українська енергетична біржа», що організовує торгівлю широким спектром енергоресурсів та природним газом зокрема. 

Важливо! У разі застосування пункту 7 частини 5 статті 41 Закону кількість товару не змінюється, а загальна ціна договору про закупівлю збільшується. Цікавий факт: зміна ціни за цим пунктом не вимагає обов’язкової наявності документального підтвердження, але разом з тим для зміни ціни за цим пунктом у договорі про закупівлю обов’язково повинен бути передбачений порядок зміни ціни.

З даного приводу замовники вже можуть використовувати розроблену Уповноваженим органом формулу — лист Мінекономіки № 3304-04/54265-06 від 11.12.2018. Для замовника вагомою перевагою використання формули є те, що вона враховує як підвищення, так і зниження ціни на ринку природного газу, відповідно забезпечує максимально об’єктивні зміни ціни предмета закупівлі. Головне «не забути» прописати у проєкті договору про закупівлю відповідні умови. Наостанок наведемо приклад додаткової угоди на підставі пункту 7 частини 5 статті 41 Закону.

Додатково читайте на порталі RADNUK.COM.UA статтю «Зміна ціни в договорі внаслідок коливань на ринку газу: аргументи та приклади» та «Вісім важливих підстав для зміни істотних умов договору про закупівлю».

Договір про закупівлю

Публікації про роль договору у закупівлях, зокрема, про особливості укладення, виконання, зміни, розірвання договору та ін.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО