І знову неочікувані зміни щодо закупівель, пов’язаних з COVID-19

Крістіна Бєлякова
4772
19 Травня 2020
І знову неочікувані зміни щодо закупівель, пов’язаних з COVID-19
4772
19 Травня 2020

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 376 (далі — Постанова) затверджено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225. Постанову опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 91 (6705) від 16.05.2020, тож вона набула чинності 16.05.2020. Зміни, які внесено, є такими:

 1. У постанові, порядку та переліку слова і цифри «коронавірусної хвороби (COVID-19)» замінити словами і цифрами «гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,».
 2. Та абзац п’ятий пункту 6 після слів і цифр «коронавірусної хвороби (COVID-19)» доповнити словами і цифрами «та інформації відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю».

Отже, з 16.05.2020 уповноважена замовником особа:

забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації (звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»), необхідної для виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», та інформації відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю.

Звертаю увагу, що строків внесення інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю, не передбачено. Таким чином, можна дійти висновку, що замовник може внести інформацію про кінцевого бенефіціарного власника до оприлюднення звіту про виконання договору.

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника

У статті «Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників по-новому», що опублікована на порталі RADNUK.COM.UA, ми досліджували питання щодо розкриття учасниками — юридичними особами — інформації про їхніх кінцевих бенефіціарних власників у зв’язку зі змінами. Тому нагадаємо зі статті, що змінилося щодо бенефіціарів.

У Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:


<…>
9) інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності

[пункт 9 частини другої статті 9 Закону України № 755-IV (у редакції Закону України № 361-IX)].


Аналіз нової редакції пункту 9 частини другої статті 9 Закону України № 755-IV свідчить про суттєві зміни, які стосуються:

 • обсягу та змісту інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, яка міститься в ЄДР;
 • переліку юридичних осіб, які не зобов’язані розкривати (подавати) в ЄДР вказану інформацію;
 • змісту інформації про обґрунтовані причини відсутності кінцевого бенефіціарного власника.

Зміна обсягу та змісту інформації про кінцевого бенефіціарного власника в ЄДР

Згідно з пунктом 9 частини другої статті 9 Закону № 755-IV (у редакції Закону № 361-IX), в ЄДР повинна міститися така інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа):

 1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 2. дата народження;
 3. країна громадянства;
 4. серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
 5. місце проживання;
 6. реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 7. повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником;
 8. характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Таким чином, з 28.04.2020 в ЄДР, крім інформації про кінцевого бенефіціарного власника, яка була раніше передбачена Законом України № 755-IV, повинна також міститися інформація про характер та міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Законом України № 361-IХ (пункт 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення») передбачено перехідний період, протягом якого юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, повинні подати державному реєстраторові інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному Законом України № 361-IХ. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстраторові інформацію про кінцевого бенефіціарного власника в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (пункт 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 361-IХ).

З повним текстом статті «Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників по-новому» можна ознайомитися на порталі RADNUK.COM.UA.

Отже, рекомендуємо:

 1. З 16.05.2020 здійснювати закупівлі для запобігання гострій респіраторній хворобі COVID-19, спричиненій коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до внесених змін до Постанови 225, а саме:
  оновити наказ про призначення уповноваженої замовником особи;
  під час здійснення закупівель використовувати оновлені протоколи щодо затвердження Річного плану (змін до Річного плану) та оприлюднення звіту про договір про закупівлю, без використання електронної системи закупівель.
 2. Внести інформацію відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю. Таку інформацію можна оприлюднити одразу зі звітом або розмістити на майданчикові повідомлення про внесення змін до договору, але до публікації звіту про виконання договору, оскільки після публікації звіту про виконання неможливо буде оприлюднити відповідну інформацію. Рекомендуємо оприлюднювати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника одразу зі звітом про договір про закупівлю, без використання електронної системи закупівель.
 3. Стосовно закупівель, пов’язаних з COVID-19, щодо яких уже сформовано звіт про виконання, таку інформацію не потрібно вносити, оскількизакони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи (частина перша статті 58 Конституції України)

Окремо звертаємо увагу!

Оновлено приклади протоколів для організації закупівель відповідно до Постанови КМУ від 20 березня 2020 р. № 225

COVID-19

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час карантину пов'язаного з COVID-19