Алгоритм проведення закупівель COVID-19 з 29.09.2021

Ганна Довгая
1172
4 Жовтня 2021
Алгоритм проведення закупівель COVID-19 з 29.09.2021
1172
4 Жовтня 2021

24.07.2021 набрав чинності Закон України від 01.07.2021 № 1599-ІХ «Про внесення зміни до розділу X „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про публічні закупівлі“» (далі — Закон № 1599), яким внесено суттєві зміни в закупівельне життя замовників, особливо медиків (Таблиця 1).

Таблиця 1

До 23.07.2021 (включно)

З 24.07.2021 (включно)

Розділ X

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

31. Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівель замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

31. Установити, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину (прим. ред.: станом на вересень 2021 року карантин продовжено до 31.12.2021), відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких лікарських засобів та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України.

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівель замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.

Установити, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби  (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель.

29.09.2021 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 1012, за якою визначено правила проведення замовником закупівель лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — Постанова № 1012). Таким чином, затверджено:

 1. Порядок проведення закупівель лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — Порядок);
 2. Перелік лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — Перелік).

При цьому постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» (далі — Постанова № 225) з усіма змінами втратила чинність.

Хто здійснює закупівлі COVID-19?

Закупівля у розумінні Постанови № 1012 — це придбання замовником лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними цим Порядком (далі — закупівля).

Закупівлю, відповідно до Постанови № 1012, здійснює особа, уповноважена замовником на проведення закупівель (далі — уповноважена замовником особа, УЗО). Зверніть увагу: уповноважена особа та уповноважена замовником особа —  це різні поняття (Таблиця 2).

Таблиця 2

Уповноважена замовником особа та уповноважена особа: порівняльна таблиця

Уповноважена замовником особа відповідальна за закупівлі лікарських засобів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель

Уповноважена замовником особа — службова (посадова) особа замовника, яка визначена ним відповідальною за організацію та проведення закупівель (абзац 2 пункту 2 Постанови № 1012)

Уповноважена особа — службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту) (пункт 35 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі»)

Завантажуйте та користуйтесь розробленим прикладом наказу про призначення УЗО усіма належними змінами.

Повноваження уповноваженої замовником особи

Постановою № 1012 внесено корективи в повноваження УЗО. Відобразимо їх у Таблиці 3.

Таблиця 3

Було до 28.09.2021 (включно) відповідно до Постанови № 225

Стало з 29.09.2021 відповідно до Постанови № 1012

Уповноважена замовником особа:

 1. планує закупівлі та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
 2.  організовує та проводить закупівлі. Замовник може самостійно встановлювати критерії доброчесності та надійності вибору особи, з якою буде укладений договір про закупівлю;
 3. забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель;
 4. забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», та інформації відповідно до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю;
 5. вчиняє інші дії, передбачені цим Порядком.
 1. проводить попередні ринкові консультації з потенційними постачальниками та здійснює аналіз ринку задля визначення найбільш економічно вигідної пропозиції;
 2. планує закупівлі та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;
 3. організовує та проводить закупівлі;
 4. перевіряє надійність особи, з якою планується укласти договір про закупівлю, зокрема шляхом встановлення наявності документально підтвердженого досвіду здійснення аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
 5. перевіряє доброчесність особи, з якою планується укласти договір про закупівлю, а саме:

  — перевіряє, чи було притягнуто особу, з якою планується укласти договір про закупівлю, до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;

  — перевіряє, чи є постачальник пов’язаною особою з керівником або службовими особами замовника;

  — перевіряє, чи притягувалась особа, з якою планується укласти договір про закупівлю, протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;

 6. забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель;
 7. забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання пункту 31 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель.

Усі рішення уповноваженої замовником особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення.

Важливо: виявлення хоча б однієї з обставин, викладених у пункті 5 Таблиці 3, перешкоджає укладенню договору про закупівлю.

Відповідальність уповноваженої замовником особи

Відповідальність за закупівлями COVID-19 передбачена відповідно до статті 16414 Кодексу про адміністративні порушення за неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення:

 1. звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, та / або
 2. договору про закупівлю та всіх додатків до нього та / або
 3. звіту про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону.

Штраф складає 1 700 грн. За ті самі дії,  вчинені особою, яку протягом року було піддано даному адміністративному стягненню, — штраф 3 400 грн.

Алгоритм проведення закупівель COVID-19 з 29.09.2021

Дія Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є лікарські засоби, вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, медичні вироби для вакцинації від COVID-19, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).

За результатами закупівель за вищевикладеними предметами замовник в електронній системі закупівель оприлюднює відповідно до статті 10 Закону:

 1. звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель —  протягом 3 робочих днів з дня укладення договору про закупівлю;
 2. договір про закупівлю та всі додатки до нього — протягом 3 робочих днів з дня його укладення;
 3. звіт про виконання договору про закупівлю — протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання.

Тож відобразимо алгоритм проведення закупівель лікарських засобів з 29.09.2021 у Таблиці 4.

Таблиця 4

Найменування етапу

Порядок дій замовників на відповідному етапі

1

Попередні ринкові консультації з потенційними постачальниками та аналіз ринку

УЗО проводить попередні ринкові консультації з потенційними постачальниками та здійснює аналіз ринку задля визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.

Звертаємо увагу, що УЗО має провести і попередні ринкові консультації, і аналіз ринку.

Під час проведення ринкових консультацій можна направляти учасникам ринку повідомлення (анкети, запити, запрошення до обговорення тощо) з описом необхідних та бажаних вимог до предмета закупівлі, у яких, крім іншого, слід зазначати, що надсилання таких повідомлень (анкет, запитів, запрошень) не призводить до виникнення зобов’язань у замовника щодо надання переваг учасникам ринку, що брали участь у ринкових консультаціях. Зацікавлені учасники ринку надсилають свої пропозиції із зазначенням можливих варіантів, замовники опрацьовують та аналізують отримані пропозиції. За потреби замовники можуть організовувати зустрічі із зацікавленими постачальниками для консультацій та обговорення, але до проведення закупівлі в електронній системі.

Отримана замовниками під час ринкових консультацій інформація дасть можливість визначити оптимальні вимоги до предмета закупівлі, беручи до уваги актуальні пропозиції ринку, та визначити обґрунтовану очікувану вартість. Водночас замовникам слід пам’ятати про неупереджене та однакове ставлення до учасників закупівлі незалежно від їхньої участі в ринкових консультаціях, що передували такій закупівлі, дотримання принципів недискримінації та прозорості. Крім того, інформація про проведення ринкових консультацій має бути відкрита для якомога ширшого кола учасників ринку. Це дасть можливість підвищити конкурентність закупівлі та запобігти можливим звинуваченням у наданні переваг певним учасникам.

На етапі аналізу ринку можна використовувати як загальнодоступну інформацію щодо цін та асортименту, яка міститься у відкритих джерелах, у тому числі на сайтах виробників та / або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель ProZorro та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, у тому числі іноземних, тощо.

Про можливі способи ринкових консультацій читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «Попередні консультації з ринком – нові можливості для замовника та учасника».

2

Планування

Планування закупівель здійснюється замовником на підставі наявної потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг, зокрема з огляду на результати аналізу ринку та ринкові консультацї (частина 4 Порядку, що затверджено Постановою № 1012).

3

Затвердження річного плану

УЗО формує протокол про затвердження річного плану (або змін до нього) та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Приклад протоколу затвердження річного плану УЗО доступний для завантаження на порталі RADNUK.COM.UA в розділі «Зразки документів» — «COVID-19».

 

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються УЗО в електронній системі закупівель протягом 5 робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до нього (частина 1 статті 4 Закону про закупівлі).

При оприлюдненні річного плану замовникові рекомендовано обрати вид закупівлі — звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель (допоки ДП «ПРОЗОРРО» не запропонує свій варіант). У примітках можна зазначити, наприклад, таку інформацію: «Закупівля здійснюється згідно з постановою КМУ від 22.09.2021 № 1012».

Для попередження можливих ризиків рекомендуємо при оприлюднені річного плану внести в систему інформацію про закупівлю, зазначивши, зокрема, інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. Окремого функціонала станом на вересень 2021 року на майданчиках для цього не передбачено. Тому, як варіант, у примітках до річного плану рекомендуємо вписувати інформацію про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі та / або скористатись окремим функціоналом прикріплення додаткового файлу під час створення річного плану, за яким УЗО може долучити відповідний файл із вказаною вище інформацією про закупівлю для протидії COVID-19.

4

Організація закупівлі

Для проведення закупівлі на підставі зібраної інформації / даних УЗО обирає постачальника / надавача послуг / виконавця робіт, з яким планується укласти договір про закупівлю.

5

Перевірка надійності особи, з якою планується укласти договір про закупівлю

УЗО перевіряє надійність особи, зокрема шляхом встановлення наявності документально підтвердженого досвіду здійснення аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів). Замовник може визначити й інші критерії щодо підтвердження надійності.

Щодо аналогічності договорів необхідно врахувати:

1.       аналогічний договір не може бути ідентичним, тотожним (договорів, які були б абсолютно однакові, неможливо надати, адже договір включає в себе як істотні умови в розумінні Господарського та Цивільного кодексів України, так і додаткову інформацію, яку контрагенти вважали за необхідне погодити);

2.       вимога щодо надання аналогічного договору не повинна містити дискримінаційних вимог (обмеження за сумою, роком виконання, обмеження кола контрагентів лише бюджетними установами, досвіду виконання аналогічного договору саме з цим замовником тощо).

Прийнято вважати, що аналогічний договір — це договір, який відповідає предмету закупівлі за четвертою цифрою ДК 021:2015, якщо інше не зазначено у вимогах замовника. Практику щодо цього питання відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «Поняття „аналогічний договір“ у закупівлях».

6

Перевірка доброчесності особи, з якою планується укласти договір про закупівлю

УЗО перевіряє:

1.       чи було притягнуто особу, з якою планується укласти договір про закупівлю, до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. Перевіряється безпосередньо замовником у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, документи від переможців  не вимагаються;

2.       чи є постачальник пов’язаною особою з керівником або службовими особами замовника.  Як доказ пов’язаності можна використовувати не лише дані ЄДР, а й статутні документи, рішення засновників, довіреності, довідки про кадровий склад, матеріально-технічну базу, досвід виконання попередніх договорів і т. д., дані інших офіційних реєстрів. У пригоді стануть узагальнюючі комерційні сервіси перевірки контрагентів, наприклад YouControl. Відповідна інформація може бути взята зі звернень зацікавленої громадськості тощо, однак має бути перевірена в офіційних джерелах;

3.       чи притягувалась особа, з якою планується укласти договір про закупівлю, протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів. Антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Узгодженими діями є також створення суб’єкта господарювання, об’єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили зазначений суб’єкт господарювання, об’єднання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання, або вступ до такого об’єднання. Як виглядають антиконкурентні узгоджені дії на практиці, читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «10 аспектів встановлення антиконкурентних узгоджених дій».

Зведені відомості щодо спотворення результатів торгів — це публічна інформація у формі відкритих даних, тож УЗО може перевірити зазначену інформацію у вільному доступі у Зведених відомостях про рішення органів Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу.

Виявлення однієї з цих обставин перешкоджає укладенню договору про закупівлю.

7

Оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель

Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, УЗО публікує протягом 3 робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Разом зі звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, УЗО оприлюднює сам договір та всі додатки до нього.

8

Оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору

Ні пункт 31 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про публічні закупівлі», ні Постанова № 1012 не містять обов’язку оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору та самі зміни.

Незважаючи на відсутність такого обов’язку, рекомендуємо замовникам оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору та саму додаткову угоду протягом 3 робочих днів з дня їх внесення, оскільки його нерозміщення призведе до того, що у звіті про виконання договору про закупівлю буде недостовірна інформація (наприклад, змінювали ціну, обсяг).

9

Оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про виконання договору про закупівлю

Звіт про виконання договору про закупівлю УЗО оприлюднює протягом 20 робочих днів з дня виконання сторонами договору про закупівлю або закінчення строку дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами або його розірвання.

Зауважимо, що УЗО забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель. З усіма цими питаннями вам допоможе розібратися електронна книга «Життєвий цикл документів з питань публічних закупівель» на порталі RADNUK.COM.UA.

Спрощені закупівлі COVID-19

Абзацом 4 пункту 31 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції з урахуванням Закону № 1599) встановлено, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби  (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених закупівель.

Детально про порядок проведення спрощених закупівель читайте на порталі RADNUK.COM.UA в статті «Алгоритм проведення спрощеної закупівлі з 26.06.2021».Ба більше, для проведення спрощеної закупівлі на порталі RADNUK.COM.UA у розділі «Зразки документів замовникам» розроблені приклади документів:

Звертаємо увагу, що на порталі RADNUK.COM.UA розміщено окрему відкриту рубрику в розділі «Практика закупівель» — «COVID-19» та приклади документів для проведення закупівель COVID-19 у розділі «Зразки документів» — «COVID-19».

COVID-19

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час карантину пов'язаного з COVID-19