Складнощі розміщення звіту про укладення договору за кошти підприємств, визначених у Господарському кодексі, та розміщення інформації про зміну його істотних умов

Крістіна Бєлякова
985
8 Серпня 2014
Складнощі розміщення звіту про укладення договору за кошти підприємств, визначених у Господарському кодексі, та розміщення інформації про зміну його істотних умов
985
8 Серпня 2014

Стаття стосується порядку оприлюднення інформації через сервіси Кабінет замовника та Кабінет замовника з ЕЦП, про порядок розміщення документів через безкоштовний Веб-сервіс замовника ми повідомимо вас в наступних номерах журналу.

З прийняттям нового Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10 квітня 2014 року (далі — Закон) в підприємств, які визначені в статтях 75, 77, 78, 79 Господарського кодексу України, з’явилися нові складнощі щодо розміщення додаткової інформації про закупівлі за власні кошти. Розглянемо далі, яку саме інформацію і яким підприємствам тепер додатково потрібно розмішувати на веб-порталі Уповноваженого органу.

Отже, наразі, згідно з п. 2 ч. 4 прикінцевих положень Закону, у Господарському кодексі України:

  • частину першу статті 75 доповнено абзацом такого змісту:

«Державне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державному підприємству, об’єднання таких підприємств, у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України “Про здійснення державних закупівель”, звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо»;

  • частину другу статті 77 доповнено абзацом такого змісту:

«Казенне комерційне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить казенному комерційному підприємству, у разі здійснення ними закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України “Про здійснення державних закупівель”, звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо»;

  • частину дев’яту статті 78 доповнено абзацом такого змісту:

«Комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить комунальному підприємству, у разі здійснення ними закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України “Про здійснення державних закупівель”, звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо»;

  • частину п’яту статті 79 доповнено абзацом такого змісту:

«Господарське товариство, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить господарському товариству, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, у разі здійснення ними закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України “Про здійснення державних закупівель”, звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо».

Тому в разі здійснення вищенаведеними підприємствами закупівель за власні кошти та за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт — 1 мільйон гривень, дані організації повинні оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу tender.me.gov.ua звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього.  

Отже, з документами, які потрібно розміщувати, і підприємствами, які повинні їх розміщувати, розібралися. Наразі розглянемо головне — основні складнощі, з якими стикаються організації, щоб розмістити звіти про укладення договорів та інформації про зміни істотних умов договорів на веб-порталі Уповноваженого органу.

По-перше, звертаємо вашу увагу, що інформація про зміни щодо істотних умов договору розміщується тільки після розміщення самого звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств. Наприклад, у разі якщо ви хочете розмістити інформацію про зміни щодо істотних умов договору, а до цього ще не розмістили звіт про укладання договору, то система веб-порталу вам відмовить у розміщенні інформації. Для розміщення даних документів першочергово необхідно заповнити відповідні примірні форми (з якими ви можете ознайомитися на стор. 42-43 цього номера журналу). У подальшому їх потрібно завантажити на веб-портал за допомогою кнопки «Звіти про укладення договорів та зміни істотних умов договору» (рис. 8).

Створення звіту про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств здійснюється за допомогою кнопки «Створити звіт» (рис. 9).

Після натискання кнопки «Створити звіт» відкривається форма «Створення звіту про укладення договору», яку необхідно заповнити (рис. 10). До вказаної форми за допомогою кнопки «Обрати» (рис. 10) додається сканована кольорова копія оригіналу документа, заповнена за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.06.2014 № 683. На кожен договір створюється окремий звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств.

По-друге, складність полягає в тому, що в разі укладеного договору за декількома позиціями, у формі звіту веб-порталу потрібно заповнювати  інформацію за кожною позицією (найменуванням) окремо. Отже, в разі якщо за результатами закупівлі укладено договір за декількома позиціями (найменуваннями), то вказується їх кількість у вікні «Додати записи» та натискається кнопка «Додати», після чого заповнюється інформація за кожною позицією окремо (рис. 11). Наприклад, якщо ваша закупівля передбачає перелік декількох позицій предмета закупівлі, то створення звіту про укладення договору буде передбачати заповнення стількох «записів», скільки їх передбачено у вашій закупівлі.

По-третє, в колонці 6 таблиці запису передбачено зазначення ціни за одиницю «з ПДВ», «без ПДВ».

У разі якщо предмет закупівлі не оподатковується податком на додану вартість, рекомендуємо колонку «з ПДВ» заповнюватися зі значенням «0».

  По-четверте, системою веб-порталу стосовно подання даного звіту не передбачено інших знаків, окрім крапок, а тому при зазначенні будь-яких інших символів система видасть повідомлення про помилку.

По-п’яте, важливо зазначити, що в разі заповнення всієї форми звіту про укладення договору необхідно обов’язково натиснути кнопку «Публікувати» (рис. 11), оскільки в разі натиснення кнопки «Зберегти» файл буде збережено в чернетках та не буде автоматично направлено в чергу на оприлюднення, що в результаті невиявлення цього нюансу призводить до порушення строків оприлюднення такого документа.

Ще одним важливим моментом, на якому варто зосередити увагу, є обмеження сесії роботи на веб-порталі авторизованому користувачеві в режимі очікування. Наразі тривалість роботи без необхідності повторного введення пароля триває 30 хвилин, а в разі заповнення протягом тривалого часу необхідної інформації на веб-порталі та залишення в режимі очікування набраної інформації більш як на 30 хвилин її збереження буде неможливим.

По-шосте, після того як розібралися зі створенням та розміщенням звіту про укладання договору, переходимо до створення і розміщення інформації про зміну істотних умов договору. Отже, створення інформації про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств здійснюється за допомогою кнопки «Створити зміни» (рис. 9).

Після натискання кнопки «Створити зміни» відкривається форма «Створення зміни істотних умов договору», яку необхідно заповнити (рис. 12). До вказаної форми за допомогою кнопки «Обрати» додається сканована кольорова копія оригіналу документа (рис. 12).

Зміни істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств створюються на кожний договір окремо та лише на ті договори, на які вже подано звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств. При цьому договір обирається за допомогою вікна «Виберіть договір» (рис. 12).

По-сьоме, уже зрозуміло, що суб’єкти господарювання, визначені в частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 та частині п’ятій статті 79 Господарського кодексу України, оприлюднюють на веб-порталі звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов у порядку розміщення інформації, установленому Уповноваженим органом.

Водночас статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Разом із цим відповідно до рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.

Беручи до уваги те, що така вказівка у вказаному Законі відсутня, його дія не поширюється на правовідносини суб’єктів, які виникли до 20.04.2014 [за інформацією листа інформативного характеру Мінекономрозвитку, журнал «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (32) за травень 2014 на стор. 32]. Тобто підприємства, які уклали договори до 20.04.2014, не повинні оприлюднювати за цими договорами вищенаведену інформацію.

Також звертаємо вашу увагу на те, що документи, які було розглянуто в даній статті, а саме звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов підприємств, які визначені  в статтях 75, 77, 78, 79 Господарського кодексу України, розміщують на веб-порталі за допомогою кнопки «Звіти про укладення договорів та зміни істотних умов договору» (рис. 8).

Оскільки дуже часто на веб-порталі Уповноважено органу можна помітити, що деякі підприємства плутають і розміщують звіти на веб-порталі неправильно. Наприклад, на веб-порталі в розділі «Звіти про укладення договорів та зміни істотних умов договору» можна побачити звіти підприємств-замовників, які підпадають під сферу дії Закону України «Про здійснення державних закупівель» і проводять закупівлі за державні кошти. Отже, радимо не плутати перелічені вище документи і особливо уважно ставитися до їх розміщення. У разі якщо у вас виникають складнощі з розміщенням документів на веб-порталі, нагадуємо, що редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» проводить семінари з навчання реєстрації та подання документів на веб-портал. Детальнішу інформацію ви можете отримати за тел. (044) 451-85-71.

А також не забувайте про передбачену на сьогодні адміністративну відповідальність, оскільки, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 164-14), порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від семисот до тисячі (11 900–17 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

№ 8 (35) за серпень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в серпні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО