Новий порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі

Редакція
869
14 Серпня 2014
Новий порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі
869
14 Серпня 2014

Цей Порядок визначає процедуру оприлюднення інформації про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу.

Передусім варто наголосити, що в пункті 5 наказу № 743 вказано, що він набирає чинності з дня його офіційного опублікування. А тому наказ набув чинності станом на 01 серпня 2014 року, у зв’язку з його опублікуванням у бюлетені «Офіційний вісник України» № 59 (01.08.2014). З повним текстом цього наказу ми знайомимо вас далі.


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2014                                                          м. Київ                                                                № 743

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

16 липня 2014 р. за № 825/25602

Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель

Відповідно до пунктів 7 і 12 частини першої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель, що додається.

2. Визначити веб-порталом Уповноваженого органу з питань державних закупівель офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua (далі — веб-портал).

3. Державному підприємству «Зовнішторгвидав України» здійснювати наповнення веб-порталу.

4. Департаменту державних закупівель та державного замовлення забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України                                              П. Шеремета

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань

регуляторної політики та розвитку підприємництва                            М. Ю. Бродський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного розвитку

і торгівлі України  25 червня 2014 року № 743

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

16 липня 2014 р. за № 825/25602

ПОРЯДОК

розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі

Уповноваженого органу з питань державних закупівель

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель (далі — веб-портал).

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника / суб’єкта господарювання — спеціальні функції веб-порталу, які забезпечують створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про закупівлі через мережу Інтернет;

інформація для оприлюднення — інформація про закупівлю, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до частини другої статті 4 і статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а також інформація, визначена в частині першій статті 75, частині другій статті 77, частині дев’ятій статті 78 і частині п’ятій статті 79 Господарського кодексу України;

підприємство — державне підприємство «Зовнішторгвидав України», яке здійснює наповнення веб-порталу;

суб’єкт господарювання — державне підприємство, його дочірнє підприємство, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать державним підприємствам, об’єднання таких підприємств; казенне комерційне підприємство, його дочірнє підприємство, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать казенним комерційним підприємствам; комунальне унітарне підприємство, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать комунальному підприємству; господарське товариство, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, його дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належать господарському товариству, державна частка у статутному капіталі якого перевищує 50 відсотків, у разі здійснення ними закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законі.

3. Інформацію для оприлюднення подає замовник / суб’єкт господарювання в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника / суб’єкта господарювання. Відповідальність за повноту та достовірність поданої інформації несуть голова та секретар комітету з конкурсних торгів замовника.

4. Замовник / суб’єкт господарювання для отримання доступу до автоматизованого робочого місця замовника / суб’єкта господарювання безоплатно проходить реєстрацію на веб-порталі.

5. Зміст інформації для оприлюднення, яка подана в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника не у формі електронних документів відповідно до Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», підтверджується в письмовому вигляді.

6. Замовник подає інформацію для оприлюднення згідно із формами документів у сфері державних закупівель та інструкціями щодо їх заповнення, затвердженими Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Суб’єкт господарювання подає інформацію для оприлюднення, до якої належать звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств, у якому зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з якими укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо та інформація про зміну істотних умов договору.

7. У разі якщо інформація для оприлюднення (оголошення про проведення процедури закупівлі та про результати процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація подається замовником для оприлюднення одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

8. У разі невідповідності поданої замовником інформації для оприлюднення затвердженим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України формам документів у сфері державних закупівель замовник протягом двох робочих днів повідомляється про необхідність доопрацювання такої інформації. Повторно інформацію замовник подає в порядку, установленому пунктом 3 цього Порядку.

Перевірка та обробка поданої інформації здійснюються за допомогою технічних засобів веб-порталу.

9. Підприємство забезпечує оприлюднення на веб-порталі поданої замовником / суб’єктом господарювання інформації для оприлюднення протягом трьох робочих днів з наступного дня після подання замовником / суб’єктом господарювання такої інформації.

10. Підприємство має право надсилати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України інформацію про порушення вимог цього Порядку, у тому числі щодо ненадання інформації для оприлюднення суб’єктами господарювання, з метою вжиття відповідних заходів.

11. Оприлюдненням інформації вважається її наявність на веб-порталі в режимі он-лайн. Письмове підтвердження інформації на веб-порталі здійснює підприємство.

Заступник директора департаменту державних

закупівель та державного замовлення                                                                      Л. Дудник


Коментар від редакції

Фактично текст прийнятого наказу майже не відрізняється від проекту цього нормативного акта, що був оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку з метою обговорення з громадськістю його положень. В установлений строк редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» також направляла ряд своїх пропозицій до проекту наказу, які, зокрема, стосувалися пропозиції визначити безоплатність користування таким веб-порталом.

Стосовно пункту 5 Порядку було запропоновано визначити строк, протягом якого замовник має надіслати або забезпечити отримання ДП «Зовнішторгвидав України» оригіналів документів, поданих для оприлюднення на веб-портал. При цьому редакція наголошувала, що строк не повинен створювати складнощів для вчасної доставки такого документа через поштове відправлення з будь-якого регіону України та не має перешкоджати замовникові в дотриманні строків, зазначених у частині 1 статті 10 Закону. На жаль, такі пропозиції не були враховані в цьому наказі, а тому є ще поле для роботи щодо забезпечення безоплатного та безперешкодного користування без-порталом.

№ 8 (35) за серпень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в серпні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО