Складнощі розміщення звіту про результати здійснення закупівель монополістами

Крістіна Бєлякова
677
11 Серпня 2014
Складнощі розміщення звіту про результати здійснення закупівель монополістами
677
11 Серпня 2014

Стаття стосується порядку оприлюднення інформації через сервіси Кабінет замовника та Кабінет замовника з ЕЦП, про порядок розміщення документів через безкоштовний Веб-сервіс замовника ми повідомимо вас в наступних номерах журналу.

Згідно з ч. 2 ст. 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1197-VII від 10.04.2014), замовник зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 цього Закону, а саме закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» та цим Законом, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу (безоплатно) звіт про результати здійснення закупівель протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.

Звіт за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4, затверджується замовником раз на квартал не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.

Форма звіту про результати здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 цього Закону, затверджується Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Отже, почнемо поступово розбиратися, які складнощі можуть виникнути в замовників у процесі розміщення звіту про результати здійснення закупівель без застосування процедур, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» та законом про особливості.

По-перше, розберемося, хто повинен розміщувати даний звіт. Отже, звіт розміщується:

– замовниками, визначеними ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», — юридичними особами, які провадять діяльність у будь-якій зі сфер, визначених статтею 2 цього Закону;

– суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у будь-якій зі сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак:

  • органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування належить частка у статутному капіталі суб’єкта господарювання у розмірі більш ніж 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб’єкта господарювання;
  • наявність спеціальних або ексклюзивних прав. Спеціальні або ексклюзивні права — права, надані в межах повноважень органом державної влади або органом місцевого самоврядування на підставі будь-якого нормативно-правового акта та/або акта індивідуальної дії, які обмежують провадження діяльності у сферах, визначених цим Законом, однією чи кількома особами, що істотно впливає на здатність інших осіб провадити діяльність у зазначених сферах. Особливості віднесення зазначених актів до таких, що передбачають наявність спеціальних або ексклюзивних прав, установлюються Кабінетом Міністрів України. Детальніше з роз’ясненням Мінекономрозвитку щодо визначення замовників у розумінні закону про особливості ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 6 (33) за червень 2014 року на стор. 25–26.

По-друге, наразі немає затвердженої форми даного звіту, але в листі Мінекономрозвитку України, повний текст якого розміщено в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 8 (11) за серпень 2012 року на стор. 32–33,Уповноважений орган рекомендує використовувати наведену нижче форму.


ФОРМА ЗВІТУ
про результати закупівель без проведення процедури закупівлі

за __ квартал ____ року

___________________________________________
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Джерело фінансуванняНазва та код предмета закупівліКількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послугНайменування та ідентифікаційний код суб’єкта господарювання, з яким укладено договірДата та номер договоруСума, визначена в договоріЦіна за одиницю товару (у разі закупівлі товару)Примітка
1478

Уповноважена особа замовника      ____________________   _____________
                                                                     (прізвище, ініціали)         (підпис)     М. П. 


Також у колонці «Примітка» треба зазначити відповідний пункт частини першої статті 4 закону про особливості, що є підставою для укладення договору без застосування процедур закупівель.

 По-третє, згідно з ч. 2 ст. 3 закону про особливості, звіт за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4, затверджується замовником раз на квартал не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. А далі замовник зобов’язаний оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу (безоплатно) звіт про результати здійснення закупівель протягом трьох робочих днів з дня його затвердження за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 закону про особливості, а саме:

1) товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 цього Закону:

– їх дочірніми підприємствами;

– підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику;

– підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів;

– підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу;

2) паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів);

3) товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб’єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник;

4) вуглеводневої сировини, нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації, та пов’язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів;

5) товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 100 тисяч гривень, а робіт – не перевищує 1 мільйон гривень;

6) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 1 мільйон гривень, а робіт – не перевищує 5 мільйонів гривень;

7) товарів, робіт та послуг, якщо спеціальними законами визначений єдиний продавець (постачальник, виконавець) таких товарів, робіт та послуг;

8) товарів, робіт та послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються у порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах;

9) товарів, робіт та послуг за угодами про розподіл продукції, укладеними згідно із Законом України “Про угоди про розподіл продукції”.

10) товарів та послуг на ринку “на добу наперед”, балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг відповідно до положень Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”;

11) електричної енергії, яка купується та продається на ринку електричної енергії гарантованим покупцем, оператором ринку, системним оператором, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи, стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за “зеленим” тарифом;

12) послуг системного оператора, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку, оператора ринку, гарантованого покупця відповідно до положень Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”; 13) послуг з вирівнювання умов для конкуренції відповідно до положень Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”.

Важливо наголосити, що на відміну від формулювання норми статті 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель», в якій передбачено, що замовник подає для оприлюднення на веб-портал інформацію про закупівлю у встановлений строк. Закон же про особливості передбачає необхідність оприлюднити протягом трьох робочих днів таку інформацію, тобто звіт має бути розміщений на веб-порталі протягом цього строку.

По-четверте, звіт потрібно розміщувати на веб-порталі Уповноваженого органу tender.me.gov.ua в розділі «Кабінет замовника» за допомогою кнопки «Звіт за результатами здійснення закупівель» (рис. 4).

Після того з’являється інформація, в якій для того щоб створити новий звіт, потрібно натиснути «Створити звіт» (рис. 5).

Після того як з’являється інформація «Створити звіт за результатами здійснення закупівель», потрібно натиснути «Обрати» (рис. 6). Також звертаємо вашу увагу на те, що звіт за результатами здійснення закупівель оприлюднюється на веб-порталі у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі pdf.

Важливо зазначити, що в разі заповнення всієї форми звіту про укладення договору необхідно обов’язково натиснути кнопку «Публікувати» (рис. 6), оскільки в разі натиснення кнопки «Зберегти» файл буде збережено в чернетках та не буде автоматично направлено в чергу на оприлюднення, що в результаті не виявлення цього нюансу призводить до порушення строків оприлюднення такого документа.

Ще одним важливим моментом, на якому варто зосередити увагу, є обмеження сесії роботи на веб-порталі авторизованому користувачеві в режимі очікування. Наразі тривалість роботи без необхідності повторного введення пароля триває 30 хвилин, а в разі заповнення протягом тривалого часу необхідної інформації на веб-порталі та залишення в режимі очікування набраної інформації більш як на 30 хвилин її збереження буде неможливим.                

Отже, радимо вам бути пильними, а також правильно розміщувати інформацію, оскільки, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 164-14), порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від семисот до тисячі (11 900–17 000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

№ 8 (35) за серпень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в серпні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО