Складнощі розміщення замовниками повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору

Крістіна Бєлякова
1012
7 Серпня 2014
Складнощі розміщення замовниками повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору
1012
7 Серпня 2014

Стаття стосується порядку оприлюднення інформації через сервіси Кабінет замовника та Кабінет замовника з ЕЦП, про порядок розміщення документів через безкоштовний Веб-сервіс замовника ми повідомимо вас в наступних номерах журналу

У попередньому номері журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 7 (34) за липень 2014 року на стор. 34–35 було розглянуто необхідність розміщення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору, а також наведено приклади довільних форм даних документів. У даній статті розглянемо складнощі розміщення даних документів.

По-перше, звертаємо увагу, що дані документи, згідно з ч. 1 ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель», повинні розміщувати замовники, визначені в п. 9 ч. 1 ст. 1 цього Закону, за результатами здійснення процедур державних закупівель.

По-друге, згідно з ч. 1 ст. 10 Закону, замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме:

  • повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 цього Закону, — протягом трьох робочих днів з дня внесення змін;
  • звіт про виконання договору — протягом трьох робочих днів з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

 Отже, варто наголосити, що в разі внесення змін до договору на підставах, передбачених пунктами 3, 6 та 7 частини 5 статті 40, замовники не зобов’язані розміщувати повідомлення про внесення змін до відповідного договору.

Стосовно розміщення звіту про виконання договору необхідно відзначити, що якщо з датою розірвання чи закінчення строку дії договору, від якої розпочинається відлік трьох робочих днів для оприлюднення звіту, все зрозуміло, то з датою виконання договору можуть виникати складнощі. Договір вважається виконаним з моменту виконання зобов’язань обома сторонами, тобто з моменту надання послуг, виконання робіт чи поставки товарів учасником та оплати замовником відповідної суми учасникові за виконане ним зобов’язання. На жаль, на практиці відповідальна особа комітету з конкурсних торгів за розміщення інформації про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу не завжди має змогу вчасно отримувати оперативну інформацію про дату оплати учасникові всієї суми за договором, а тому дата виконання договору може бути нею упущена, у результаті чого порушено строк для оприлюднення такого звіту.

 А тому правомірним виходом із цієї ситуації може бути зазначення умови договору про те, що моментом виконання сторонами зобов’язання буде вважатися дата підписання акту звірки взаємних розрахунків, у результаті чого комітет з конкурсних торгів може убезпечити себе від можливих порушень.

Що ж стосується офіційних форм даних документів, то на даний момент їх ще не затверджено, проте в листі інформативного характеру, розміщеного на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України від 21.07.2014 зазначено рекомендацію замовникам, що у разі оприлюднення повідомлення про внесення змін до договору та звіту про виконання договору до набрання чинності проектом наказу (про затвердження таких офіційних форм) використовувати примірні форми, що наведені у Додатку 1 та Додатку 2 інформативного листа. З повним текстом цього інформативного листа та додатками до нього ви маєте змогу ознайомиться в даному номері журналу «Радник в сфері державних закупівель» на сторінках 40-41.

По-третє, дана інформація розміщується безпосередньо на веб-порталі Уповноваженого органу через «Кабінет замовника» (рис. 1).

У «Кабінеті замовника» знаходимо потрібну процедуру, за якою потрібно розмістити дані документи. Також зауважимо, що вони розміщуються за проведеною процедурою — тобто за тією процедурою, за якою розміщено на веб-порталі оголошення про результати. У даній процедурі знаходимо «Супровідні документи» (рис. 2). Наводимо курсив на стрілку в розділі «Створити документ» (рис. 2) і вибираємо для розміщення ЗпВД — звіт про виконання договору, ПЗД — повідомлення про внесення змін до договору та натискаємо «Створити» (рис. 2). Дані документи розміщуються на веб-порталі у форматах .rtf, .doc, .docx. Інші формати не приймаються та не оприлюднюються.

Після того як вибрали необхідну інформацію, з’являється нове вікно «Створити документ» (рис. 3), в якому потрібно прикріпити необхідний документ, збережений у форматах .rtf, .doc, .docx за допомогою кнопки «Обрати» (рис. 3), а потім натискаємо «Створити (рис. 3) — і ваш документ вважається поданим на веб-порталі.

По-четверте, необхідно відзначити наявність неузгодженостей між нормою Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) та положеннями Порядку організації роботи органів Державної казначейської служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 07.06.2013 № 101 (далі — Порядок). З метою дотримання вимог абзацу 12 частини 1 статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому цим Законом, повідомлення про внесення змін до договору у випадках, передбачених пунктами 1, 2, 4, 5 та 8 частини п’ятої статті 40 цього Закону, — протягом 3 робочих днів з дня внесення змін.

Натомість відповідно до пункту 2.8 Порядку в разі змін умов бюджетних зобов’язань, у тому числі внесення змін до укладених договорів, розпорядник бюджетних коштів, тобто замовник, повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань. При цьому підтверджувальні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом Казначейства за захищеними видатками, які потребують проведення процедур закупівель (крім капітальних видатків), — до 3 операційних днів; за капітальними видатками — до 5 операційних днів. Що зазначається пунктом 2.3 цього ж Порядку.

Відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України та роз’яснення Мінекономіки України від 07.07.2011 року перебіг строків починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язаний її початок, та вважається першим днем для вчинення певної події. Таким чином, зважаючи на те, що орган, який здійснює казначейське обслуговування, може опрацьовувати подані йому на реєстрацію документи разом з додатковою угодою, якою змінюються істотні умови договору протягом максимального строку, установленого Порядком, замовник має, не чекаючи погодження, подавати повідомлення про внесення змін до договору на веб-портал Уповноваженого органу задля уникнення можливості порушення встановленого Законом строку.

Проте в разі якщо орган, який здійснює казначейське обслуговування, не погодить подані документи, то єдиним правильним варіантом дій замовника буде звернення з офіційним листом до ДП «Зовнішторгвидав України» про виправлення помилок в інформації на веб-порталі «Державні закупівлі» шляхом зняття помилково надісланого файлу. Проте така послуга є сервісною послугою та коштує 780 грн в терміновому порядку (або 624 грн, якщо таке виправлення буде здійснено протягом 30 робочих днів), відповідно до пункту 14 Вартості послуг, які надаються ДП «Зовнішторгвидав України», затвердженого наказом № 32 від 08.05.2014 р.

А тому до внесення відповідних змін до Закону уповноваженій особі на оприлюднення інформації на веб-порталі необхідно проявити максимальну зібраність та забезпечити подання до органу, який здійснює казначейське обслуговування, додаткової угоди до договору про закупівлю разом з переліком необхідних документів безпосередньо та невідкладно в день підписання такої угоди. При цьому уважно потрібно підійти й до підрахунку строку для подання повідомлення про внесення змін до договору на веб-портал Уповноваженого органу та здійснити його не пізніше ніж на 3-й робочий день з дня внесення змін до договору про закупівлю.

З даним питанням було ознайомлено голову Державної казначейської служби України Тетяну Слюз. З її коментарем щодо нього та іншою цікавою інформацією, що стосується особливостей роботи органів Казначейства за результатами здійснення державних закупівель, ви зможете ознайомитися в наступних номерах журналу.

№ 8 (35) за серпень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в серпні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО