Нові зміни до закону про держзакупівлі

Редакція
984
12 Серпня 2014
Нові зміни до закону про держзакупівлі
984
12 Серпня 2014

Четвертого липня 2014 року на засіданні Верховної Ради України було прийнято Закон України № 1586-VII, яким, зокрема, було внесено зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — закон про держзакупівлі). Передумовою необхідності прийняття цього Закону була важливість створення правового підґрунтя для вжиття ефективних заходів із забезпечення стабільності банківської системи в умовах підвищених фінансових ризиків. Зважаючи на те, що протягом 2013–2014 років банківська система зіткнулася зі значними складнощами, пов’язаними, зокрема, зі зниженням реального ВВП, падінням промислового виробництва, незбалансованістю державних фінансів, падінням доходів населення. На низькому рівні також залишається як попит на кредити, так і рентабельність банківського бізнесу. 

Крім того, протягом I кварталу 2014 року спостерігається тенденція щодо зменшення рівня капіталізації банків і, як наслідок, — погіршення адекватності їхнього капіталу, а також перекладання банками ризиків на їхніх кредиторів, у тому числі вкладників. Зазначена ситуація може призвести до збільшення кількості банків, які підпадають під ознаки проблемних та неплатоспроможних, що ляже додатковим тягарем на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

З метою захисту прав вкладників та інших кредиторів неплатоспроможних банків Фонду необхідно розширити механізми виведення неплатоспроможних банків з ринку, для чого, зокрема, було виведено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з-під дії закону про держзакупівлі в частині покладених на нього функцій та повноважень, визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».


ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи

Верховна Рада України постановляє:

 I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

10. Частину третю статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) доповнити абзацом такого змісту:

 «товари, роботи і послуги, необхідні для виконання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб покладених на нього функцій та повноважень, визначених Законом України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку».

м. Київ

4 липня 2014 року № 1586-VII


Проте Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у всіх своїх висновках до проекту цього закону, стосовно пропозицій щодо непоширення загальних вимог, встановлених Законом України «Про здійснення державних закупівель», на процедури закупівлі за державні кошти тих чи інших товарів, робіт та послуг, звертає увагу на те, що такі пропозиції не повністю узгоджуються з основною метою цього Закону, яка полягаєу створенні конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобіганні проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, забезпеченні раціонального та ефективного використання державних коштів. До того ж, виходячи зі змісту законопроекту, що розглядається, його запровадження створить передумови для придбання значного обсягу товарів та послуг без загальновизначених процедур закупівель, що може негативно позначитися на прозорості та відкритості використання державних коштів, ускладнить процедуру здійснення державного контролю у сфері державних закупівель. 

№ 8 (35) за серпень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в серпні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО