Актуальні питання, що виникають у замовників упродовж роботи з веб-порталом Уповноваженого органу

Яна Устюгова
921
5 Серпня 2014
Актуальні питання, що виникають у замовників упродовж роботи з веб-порталом Уповноваженого органу
921
5 Серпня 2014

До редакції журналу «Радник в сфері державних закупівель» постійно надходять запитання і прохання
допомогти в складних ситуаціях, що виникають у замовників упродовж здійснення процедур закупівель. Відповіді на найбільш актуальні запитання й такі, що найчастіше надходять до редакції, ми
оприлюднюємо на сторінках нашого журналу.

Оприлюднення змін до документації конкурсних торгів

У попередньому номері журналу «Радник в сфері державних закупівель» за липень 2014 року на сторінках 9–13 було розміщено статтю про складнощі в роботі з веб-порталом Уповноваженого органу. Серед інших
проблем було описано проблему оприлюднення змін до документації конкурсних торгів. Проте 03 липня 2014
року до Тимчасового порядку роботи з веб-порталом Уповноваженого органу «Державні закупівлі», затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 08.05.2014 № 33 (далі — Тимчасовий порядок), було
внесено зміни наказом № 62. Варто наголосити на тому, що Тимчасовий порядок регулює виключно порядок подання документів на веб-портал через сервіси Кабінет замовника та Кабінет замовника з електронно-цифровим підписом.

Зокрема, у Тимчасовому порядку було внесено зміни до пункту 7.9, де зазначено інформацію, що після розміщення через Кабінет замовника (Кабінет замовника з ЕПЦ) на веб-порталі файла, що містить зміни до документації конкурсних торгів або кваліфікаційної документації (ЗДКТ),

Підприємство вносить в оприлюднену інформацію про закупівлю лише зміни щодо кількості лотів для надання замовником можливості подати подальшу інформацію про закупівлю (повідомлення про акцепт, оголошення про результати торгів тощо). Ці зміни вносяться на підставі листа замовника. Замовник за власним бажанням може звернутися до Підприємства з листом про внесення більш детальних змін в оприлюднену інформацію з метою правильного інформування учасників. Внесення таких змін здійснюється в порядку, установленому п. 16 Тимчасового порядку.

Таким чином, жодна норма чинного законодавства не встановлює обов’язок замовника вносити зміни до
оприлюдненого на веб-порталі оголошення про проведення процедури закупівлі після внесення змін до документації конкурсних торгів у разі, якщо такими змінами не встановлювалась, змінювалась або скасовувалась закупівля за окремими лотами. Проте замовник має право внести такі зміни в оголошення з власної ініціативи з метою більш точного інформування учасників. Разом із цим варто наголосити, що внесення змін в оголошення, згідно з пунктом 16 Тимчасового порядку, є сервісною послугою та здійснюється в порядку виправлення помилки, за що береться плата, передбачена наказом ДП «Зовнішторгвидав України» № 32 від 08.05.2014 р.

Відображення скороченої процедури відкритих торгів на веб-порталі

Зважаючи на велику кількість порушень, що допускають на сьогодні замовники, необхідно нагадати, що в разі
проведення відкритих торгів за скороченою процедурою замовники в оголошенні про заплановану закупівлю, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, та у звіті про результати проведення процедури, що подається супровідним документом на веб-портал, мають зазначати інформацію про підстави для застосування скороченої процедури відкритих торгів. За логікою затверджених форм таких документів дана інформація має вказуватися в пунктах «Додаткова інформація» або «Інша інформація» відповідно. Нормативно така вимога зазначена в абзаці 2 частини 3 статті 21 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та передбачає: обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів та у звіті про результати проведення процедури закупівлі та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками.

У випадку недотримання таких вимог Закону орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
коштів, має право відмовити в реєстрації зобов’язання за договором, що укладений за результатами здійснення процедури закупівлі.

Інші проблеми з опублікуванням інформації на веб-порталі

Окремо слід нагадати, що в разі якщо у вас виникають проблеми з опублікуванням певної інформації на
веб-порталі, то необхідно перевірити, чи не використовуєте ви застарілу версію браузера. Для коректної
та швидкої роботи веб-порталу слід користуватися одним з таких браузерів: Chrome, Firefox, Opera, Internet
Explorer 8 або Apple Support. Нерідкою також є проблема, коли замовники намагаються подати певний
документ у форматах, що не передбачені сервісом вебпорталу для такого документа. Детальніше стосовно
спеціальних форматів документів можете прочитати в систематизованих таблицях щодо алгоритму проведення відкритих торгів, запиту цінових пропозицій та переговорної процедури закупівлі, опублікованих у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 6 (33), № 7 (34) та № 8 (35) відповідно.

Після аналізу запитань та відповідей на них, у тому числі і описаних у даній статті, констатуємо, що найчастіше всі проблеми є такими, які можна легко вирішити та не допускати в подальшому. Для цього передусім потрібно звертатися до правильного джерела інформації та до уповноважених органів і установ, які вповноважені на надання відповідних роз’яснень.

№ 8 (35) за серпень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в серпні 2014 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО