Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за бюджетними програмами у сфері інформатизації: що нового?

Олена Жадан
2935
12 Листопада 2019
Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за бюджетними програмами у сфері інформатизації: що нового?
2935
12 Листопада 2019

Створення, розвиток та інтеграція інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, а також придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, які існують за бюджетні кошти, забезпечується в межахНаціональної програми інформатизації, складовими частинами якої відповідно до статті 2 Закону України від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації» є програми, окремі завдання та проєкти (або їх частини).

Тож про нове у сфері інформатизації для замовників-клієнтів Казначейства, що має пряме відношення до реєстрації бюджетних зобов’язань, й поговоримо далі у цій статті.

Особливості складання паспортів бюджетних програм та отримання погоджень на здійснення видатків з реалізації завдань (проєктів) у сфері інформатизації

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів (далі — розпорядники) розробляють та затверджують паспорти бюджетних програм, в яких визначають мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми відповідно до бюджетного призначення, встановленого законом про Державний бюджет України або рішенням про місцевий бюджет.

Виконання завдань (проєктів) з інформатизації є важливим напрямом використання бюджетних коштів. Пунктом 5 розділу ІІ Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, встановлено, що виконання завдань (проєктів) з інформатизації визначаються окремими напрямами використання бюджетних коштів за загальним або спеціальним фондами державного бюджету.

Отже розпорядникам державного бюджету, у разі якщо планується здійснення видатків з інформатизації, необхідно обов’язково звернути увагу на наявність у паспорті бюджетної програми відповідного напряму.

Однак розпорядники та одержувачі бюджетних коштів місцевих бюджетів послуговуються Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881, відповідно до яких вимогу щодо визначення окремого напряму з інформатизації у паспорті бюджетної програми не встановлено.

Окрім обов’язковості для розпорядників державному бюджету визначення напрямів інформатизації у паспортах бюджетних програм, законодавством встановлено ще й вимоги щодо спеціального погодження здійснення видатків з інформатизації з державного та місцевих бюджетів. Так, згідно з вимогою пункту 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації» (далі — Постанова № 1352), розпорядники перед взяттям бюджетних зобов’язань повинні погоджувати завдання (проєкти) та/або контракти (договори) за бюджетними програмами у сфері інформатизації з Генеральним державним замовником, яким є Державне агентство з питань електронного урядування України.

Потрібно зауважити, що відповідно до статті 2 Бюджетного кодексу України бюджетне зобов’язання — це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому. Отже, отримувати погодження від Генерального державного замовника розпорядникам необхідно саме до укладення договору про закупівлю на придбання товарів чи надання послуг, а не після цього. Отже, якщо заплановано проведення процедури закупівлі, то про отримання такого погодження варто потурбуватися заздалегідь, можливо, ще на етапі планування закупівлі.

Процес погодження, зокрема перелік документів, які розпорядник повинен подати Генеральному державному замовникові для погодження, строки розгляду поданих документів й інші вимоги та нюанси цього процесу регулює Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проєктів), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 року № 1048 (далі — Постанова № 1048), норм якого необхідно дотримуватись розпорядникам, що виступають державними замовниками проєктів інформатизації.

Вимоги для здійснення видатків з реалізації завдань (проєктів) у сфері інформатизації

Нещодавно відбулись певні зміни в законодавстві стосовно погодження завдань (проєктів) у сфері інформатизації, а також визначення ознак, за якими встановлюють належність бюджетних програм до сфери інформатизації. Відтепер, згідно з пунктом 13 Постанови № 1352 та статтею 48 Бюджетного кодексу України, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів під час виконання завдань (проєктів) у сфері інформатизації беруть бюджетні зобов’язання (тобто укладають договори) та здійснюють платежі за такими завданнями (проєктами) тільки після їх погодження із Генеральним державним замовником, а саме в тому випадкові, якщо вартість завдання (проєкту) та/або контракту (договору):

  • дорівнює або перевищує 500 тис. грн — розпорядник повинен отримати погодження від Генерального державного замовника (із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ № 925 ( 925-2019-п ) від 23.10.2019);
  • менше 500 тис. грн — погодженняздійснюють у результаті інформування Генерального державного замовника за визначеною ним процедурою (із змінами, внесеними згідно з Постановою  КМ № 925 ( 925-2019-п ) від 23.10.2019).

Розпорядники реєструють свої бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі з рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України (надалі — органах Казначейства), на які покладено функції попереднього та поточного контролю при проведенні видатків за бюджетні кошти. Отже, розпорядники повинні подавати до органів Казначейства всі необхідні документи, які підтверджують правомірність реєстрації бюджетних зобов’язань та здійснення платежів.

Стосовно порядку прийняття органами Казначейства документів для проведення видатків з інформатизації редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» звернулась по роз’яснення до Державної казначейської служби України, яка листом від 03.10.2019 № 16-06-06/17015 надала відповідь, що розпорядникам бюджетних коштів при взятті бюджетних зобов’язань та здійсненні платежів за завданнями (проєктами) Національної програми інформатизації, вартість яких дорівнює або перевищує 100 тис. грн, (зі змінами внесеними згідно з Постановою  КМ № 925 ( 925-2019-п ) від 23.10.2019 від 500 тис. грн) потрібно подавати до органів Казначейства погодження з Генеральним державним замовником.

Починаючи з 23.07.2019, змінено методику визначення належності завдань, проєктів (роботи) до сфери інформатизації, яку встановлено наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» (далі — Наказ № 35), та передбачено, що до сфери інформатизації належать завдання, проєкти (роботи), які відповідають певним кодам національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі — ДК 021:2015).

Визначення належності конкретного предмета закупівлі до сфери інформатизації

Потрібно зазначити, що в Наказі № 35 у переліку кодів за ДК 021:2015, які визначають належність завдань, проєктів (робіт) до сфери інформатизації, наведено коди, за якими закуповують або товари, або послуги. У Наказі № 35 наведено коди тільки за показниками другої або третьої цифри, однак розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, які в розумінні Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» є замовниками, відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 березня 2016 року № 454, повинні визначати предмет закупівлі за показником четвертої цифри ДК 021:2015 із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.  

Тому для кращого розуміння розпорядниками, які предмети закупівлі належатимуть до сфери інформатизації, у таблиці нижче наведемо коди ДК 021:2015 за показником четвертої цифри, що входять до складу кодів ДК 021:2015 за показниками другої і третьої цифр. Крім цього, варто також визначити, до яких кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333, слід відносити предмети закупівлі у сфері інформатизації.

Таблиця

Код ДК 021:2015 та найменування, визначені Наказом № 35 Код ДК 021:2015 за показником четвертої цифри*   КЕКВ*
30200000-1 «Комп’ютерне обладнан-ня та приладдя» 30210000-4, 30220000-7, 30230000-0 2210, 3110
32400000-7 (крім 32440000-9) «Мережі» 32410000-0, 32420000-3, 32430000-6 2210, 2282, 3110
48000000-8 «Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи» 48110000-2, 48120000-5, 48130000-8, 48140000-1, 48150000-4, 48160000-7, 48170000-0, 48180000-3, 48190000-6, 48210000-3, 48220000-6, 48310000-4, 48320000-7, 48330000-0, 48410000-5, 48420000-8, 48430000-1, 48440000-4, 48450000-7, 48460000-0, 48470000-3, 48480000-6, 48490000-9, 48510000-6, 48520000-9, 48610000-7, 48620000-0, 48710000-8, 48720000-1, 48730000-4, 48740000-7, 48750000-0, 48760000-3, 48770000-6, 48780000-9, 48790000-2, 48810000-9, 48820000-2, 48910000-0, 48920000-3, 48930000-6, 48940000-9, 48950000-2, 48960000-5, 48970000-8,      48980000-1,      48990000-4 2210, 2240, 3110, 2282
50300000-8 «Ремонт, технічне обслу-говування персональних комп’ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги» 50310000-1, 50320000-4, 50330000-7, 50340000-0 2240, 2282
72000000-5 «Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки» 72110000-9, 72120000-2, 72130000-5, 72140000-8, 72150000-1, 72210000-0, 72220000-3, 72230000-6, 72240000-9, 72250000-2, 72260000-5, 72310000-1, 72320000-4, 72330000-2, 72410000-7, 72420000-0, 72510000-3, 72540000-2, 72590000-7, 72610000-9, 72710000-0, 72720000-3, 72810000-1, 72820000-4, 72910000-2,      72920000-5 2240, 2281, 2282
73100000-3** «Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок» 73110000-6, 73120000-9 2240, 2281, 2282
73200000-4** «Консультаційні послуги у сфері НДДКР» 73210000-7, 73220000-0 2240, 2281, 2282
73300000-5** «Проєктування та виконання НДДКР» Відсутні коди за показником четвертої цифри 3131, 3132
* Належність предметів закупівлі у сфері інформатизації до відповідних КЕКВ визначено орієнтовно. Застосування саме цих кодів класифікації видатків не є обов’язковим, тобто перелік КЕКВ є ознайомчим та наведений, щоб допомогти замовникам для можливого та доцільного застосування КЕКВ. 
** У разі якщо послуги належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, програмного забезпечення. 

Приклади взяття бюджетних зобов’язань за завданнями (договорами) у сфері інформатизації

Приклад № 1

Розпорядник коштів державного бюджету планує укласти договір про закупівлю послуг із заправки картриджів за кодом ДК 021:2015 50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки» на суму 260 тис. грн. Відповідно до Наказу № 35 код 50310000-1 входить до складу коду 50300000-8, видатки за яким, згідно з Наказом № 35, належать до сфери інформатизації, тож розпорядникові необхідно: 1) внести зміни до паспорта бюджетної програми й визначити в ньому окремим напрямом виконання завдань (проєктів) з інформатизації та 2) отримати відповідне погодження від Генерального державного замовника.


Приклад № 2

Бюджетні зобов’язання місцевому бюджету за договором на закупівлю комп’ютерного обладнання за кодом ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)» вже було взято на початку року на суму 53 тис. грн. Протягом року виникає потреба в збільшенні закупівлі комп’ютерів, у зв’язку з чим розпорядник здійснює закупівлю на суму 105 тис. грн. У такому випадкові розпоряднику необхідно отримати погодження від Генерального державного замовника на суму такої угоди, бо на підставі нової угоди виникають нові бюджетні зобов’язання.


Висновки

Отже, по-перше, розпорядникам коштів державному бюджету при розробці та затвердженні паспортів бюджетних програм необхідно брати до уваги вимогу щодо обов’язковості визначення окремого напряму використання бюджетних коштів — виконання завдань (проєктів) з інформатизації. Якщо ж на початку року при затвердженні документа такого напряму не було передбачено, то для здійснення своєчасної та належної реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Казначейства необхідно внести відповідні зміни, що передбачають видатки з інформатизації, до паспорта бюджетної програми.

По-друге, розпорядникам коштів державного та місцевих бюджетів перед взяттям бюджетних зобов’язань і проведенням платежів за бюджетними програмами у сфері інформатизації необхідно обов’язково брати до уваги коди за ДК 021:2015певногопредмета закупівлі для того, щоб визначити, чи належать ці видатки до сфери інформатизації, а якщо так, то, залежно від суми передбачуваних видатків, отримати від Генерального замовника погодження відповідно до Постанови № 1048 або поінформувати Генерального замовника за визначеною ним процедурою.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО