Тендерна документація згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»: особливості складання та оприлюднення

Редакція
4628
6 Травня 2016
Тендерна документація згідно із Законом України «Про публічні закупівлі»: особливості складання та оприлюднення
4628
6 Травня 2016

Інноваційні положення Закону України «Про публічні закупівлі» (далі за текстом — Закон про публічні закупівлі, Закон) торкнулися й вимог щодо оформлення та оприлюднення тендерної документації.

Ці зміни спрямовані на спрощення проведення процедур закупівель та підготовки тендерних пропозицій, а також реалізацію одного з основних принципів здійснення закупівель — принципу відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, закріпленого статтею 3 Закону про публічні закупівлі. Нижче розглянемо основні з них.

Так, відповідно до частини 1 статті 22 Закону про публічні закупівлі тендерну документацію безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу для загального доступу.

Звертаємо вашу увагу, що Примірну тендерну документацію затверджено наказом від 13.04.2016 № 680 (далі Наказ 680). Відповідно до Наказу 680

Примірна тендерна документація формується та подається в електронному вигляді відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг». Примірна тендерна документація містить:

 • обов’язкову інформацію, визначену статтею 22 Закону, яка оформлюється у вигляді таблиці, що складається з трьох граф та подається замовником окремим файлом. У графі“1” зазначається нумерація, у графі “2” – перелік складових тендерної документації, у графі “3” – вимоги щодо їх заповнення відповідно до Закону.
 • інформацію, що формується замовником шляхом заповнення окремих полів електронних форм електронної системи закупівель;
 • додатки, що завантажуються до електронної системи закупівель окремими файлами.

Зміст кожного розділу Примірної тендерної документації визначається замовником.

Особливості розміщення проекту договору

Пунктом 7 частини 2 статті 22 Закону про публічні закупівлі передбачено, що тендерна документація повинна містити проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку зміни його умов. Також радимо звернути увагу на пункт 3 розділу «Результати торгів та укладання договору» примірної тендерної документації, затвердженої Наказом № 680, в якому передбачено, що разом з тендерною документацією замовник в окремому файлі подає проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку зміни його умов.

Вищезазначена вимога Закону про публічні закупівлі дасть змогу в майбутньому уникнути конфліктних ситуацій між замовником та переможцем процедури закупівлі як на стадії укладення договору, так і в процесі його виконання (стосовно внесення до умов договору положень, які суперечать поданій пропозиції або нормам Закону про публічні закупівлі). Детальніше стосовно зміни істотних умов договору на підставі пункту 7 частини 4 статті 36 Закону читайте на сторінках 36–39 даного випуску журналу.

Тендерна документація повинна містити перелік критеріїв та методику оцінки

Пунктом 9 частини 2 статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація повинна містити перелік критеріїв та методику оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв. Опис методики оцінки за критерієм «ціна» повинен містити інформацію про врахування податку на додану вартість (ПДВ).

Процитованою нормою Закону про публічні закупівлі на законодавчому рівні усунуто дискримінаційне положення, яким користувалися недобросовісні замовники та учасники з метою штучного усунення учасників-неплатників ПДВ та фактичного завищення ціни пропозиції учасників-платників ПДВ.

Крім того, частиною 3 статті 22 Закону про публічні закупівлі встановлено, що тендерна документація може містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їхніх пропозицій.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до даної норми зазначення в тендерній документації формальних (несуттєвих) помилок є правом, а не обов’язком замовника, а отже, учасникам треба відповідальніше ставитися до підготовки тендерних пропозицій.

Практичні поради щодо складання тендерної документації для процедури «відкриті торги»

Як уже зазначено вище, тендерна документація повинна містити:

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону

Також відповідно до частини 4 статті 36 Закону про публічні закупівлі умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.

З метою підтвердження вищезазначеної вимоги Закону про публічні закупівлі радимо прописувати в тендерній документації вимогу про надання переможцем процедури закупівлі тендерної пропозиції разом з документами, згідно зі статтею 17 Закону, у строк, що не перевищує п’яти календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір.

З прикладом даної тендерної пропозиції ви можете ознайомитися далі (див. додаток).

З огляду на вище викладене, з метою зручності перевірки тендерних пропозицій учасників на відповідність вимогам тендерної документації радимо завантажувати в електронну систему окремими файлами такі документи у вигляді додатків до тендерної документації:

 • інформацію про кваліфікаційні критерії та документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям;
 • інформацію про документи, що підтверджують відповідність учасників вимогам статті 17 Закону;
 • технічні вимоги до предмета закупівлі;
 • проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку зміни його умов;
 • тендерну пропозицію від учасника-переможця процедури закупівлі.

Далі наводимо приклад завантаженої на вебпортал Уповноваженого органу тендерної документації з додатками (див. рис.).

Рис.

Вносимо зміни до тендерної документації

Частиною 2 статті 23 Закону про публічні закупівлі та Наказом № 680 встановлено, що в будь-який час до завершення строку для подання тендерних пропозицій замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.

Звертаємо вашу увагу, що в разі внесення змін до тендерної документації кінцевий строк подання тендерних пропозицій та необхідність його продовження електронна система вираховує автоматично. Датою внесення змін до тендерної документації є дата їх розміщення в електронній системі закупівель.

Зміни, які вносить замовник до тендерної документації, розміщують в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, які вносить.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до Закону про публічні закупівлі та Наказу № 680 при внесенні змін до тендерної документації замовник повинен підготувати та розмістити в електронній системі закупівель два документи:

 • тендерну документацію в новій редакції;
 • перелік змін до тендерної документації.

Положення тендерної документації, до яких вносять зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації.

Формулюємо вимоги щодо документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям

Частиною 2 статті 16 Закону про публічні закупівлі встановлено, що замовник у тендерній документації установлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору.

Крім того, у тендерній документації замовник установлює перелік документів, що підтверджують інформацію учасника про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Отже, при формулюванні в тендерній документації кваліфікаційних критеріїв, яким повинен відповідати учасник, та переліку документів, що підтверджують відповідність учасника визначеним кваліфікаційним критеріям, необхідно звертати увагу на те, що в тендерній документації необхідно чітко визначити, яким кваліфікаційним критеріям повинен відповідати учасник, а саме одному, декільком чи всім, передбаченим частиною 2 статті 16 Закону.

Слід звернути увагу, що на відміну від Закону України «Про здійснення державних закупівель» Закон про публічні закупівлі вказує, що замовник має право вимагати від учасників документальне підтвердження досвіду виконання лише одного договору. Підвищені вимоги (два і більше договорів або ж виконання договорів у конкретному часовому інтервалі) можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Крім того, звертаємо вашу увагу, що відповідно до частини 4 статті 16 Закону про публічні закупівлі документи, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, учасники не подають у складі тендерної пропозиції.

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників — юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.

Однак для уникнення непорозумінь із замовником наполегливо радимо учасникам у складі своїх пропозицій подавати лист-пояснення про законодавчі підстави ненадання тих чи інших документів, передбачених тендерною документацією.

Документи, які не потрібно вимагати в документації

На практиці дуже часто трапляються ситуації, коли замовник у тендерній документації вимагає надання учасником у складі тендерної пропозиції документів, які не видають на території України у зв’язку зі внесенням змін до певних законодавчих актів. Нижче наводимо перелік таких документів (таблиця 2).

Таблиця 2

Назва документаПравова підставаДокумент, що його замінює
Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка з ЄДРПОУ)Постановою КМУ від 21.11.2013 № 842 внесено зміни до пункту 16 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 № 118, відповідно до яких інформацію з ЄДРПОУ надають органи статистики на запит суб’єкта у п’ятиденний строк у вигляді відомостей з ЄДРПОУДля юридичних осіб — відомості з ЄДРПОУ. Для фізичних осіб-підприємців — відомості про визначення класифікаційних даних
Свідоцтво про право сплати єдиного податкуЗаконом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» від 24.10.2013 № 657-VII, який набув чинності 01.01.2014, внесено зміни до статті 299 Податкового кодексу України, відповідно до яких замість свідоцтва про право сплати єдиного податку органи Державної фіскальної служби видають витяг з реєстру платників єдиного податкуВитяг з реєстру платників єдиного податку
Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартістьЗаконом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» від 24.10.2013 № 657-VII, який набув чинності 01.01.2014, внесено зміни до статті 183 Податкового кодексу України, відповідно до яких замість свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість органи Державної фіскальної служби видають витяг з реєстру платників податку на додану вартістьВитяг з реєстру платників податку на додану вартість
Довідка про взяття на облік платника податків (довідка за формою 4-ОПП)Наказом Міністерства фінансів України № 1146 від 06.11.2012 затверджено зміни до пунктів 3.8, 6.7 Порядку обліку платників податків і зборів. Відповідно до них відомості про взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як платників податків і зборів в органах Державної фіскальної служби України підтверджуються витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньВитяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньВідповідно до пункту 6 частини 2 статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (зі змінами), які набули чинності 01.01.2016, відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надають у вигляді витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену датуВитяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Беручи до уваги все вище викладене, замовник при складанні тендерної документації уникне конфліктних ситуацій з майбутніми учасниками та дотримуватиметься актуальних і чинних правових норм. Учасники ж, маючи інформацію про нині нечинні норми законодавства, зможуть легко відстояти свою позицію, якщо замовник все ж зазначив серед вимог документації положення, які суперечать вітчизняному законодавству.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)