Недотримання порядку інформування про форс-мажор та висновки ТПП як неналежні докази у справі про продовження термінів

Микола Павленко
889
26 Грудня 2019
Недотримання порядку інформування про форс-мажор та висновки ТПП як неналежні докази у справі про продовження термінів
889
26 Грудня 2019

На основі Постанови Східного апеляційного господарського суду від 15 липня 2019 року у справі № 905/192/19, яку залишено без змін після її перегляду касаційною інстанцією    

Пунктом 4 частини 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) передбачена можливість внесення до договору про закупівлю змін, які стосуються продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

У наведеному нижче судовому рішенні виконавець через суд намагався внести зміни до договору стосовно продовження терміну надання послуг. Але недотримання порядку інформування та ненадання належних доказів про настання обставин непереборної сили позбавило сторону договору можливості внесення змін до договору в результаті звернення до суду.

Позиція суду

Згідно з п. 16.2 договору, сторона, що не може виконувати зобов’язання за договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 10 робочих днів з моменту їх виникнення поінформувати про це іншу сторону в письмовій формі. З матеріалів справи видно, що позивач (Виконавець) повідомив відповідача (Замовника) про неможливість виконання робіт з поточного ремонту автодороги, тобто влаштування...

Судова практика закупівель для замовників

Публікації з прикладами та аналізом наявних судових рішень щодо різноманітних актуальних питань сфери публічних закупівель