Щодо встановлення вимоги укладення аналогічного договору з балансоутримувачем

Юрій Шаповал
1962
19 Липня 2018
Щодо встановлення вимоги укладення аналогічного договору з балансоутримувачем
1962
19 Липня 2018
Рішення № 3968-р/пк-пз від 26.04.2018. Оголошення № UA-2018-03-06-002423-c

Зміст порушення

Скаржник повідомляє, що замовник встановив таку вимогу: «Замовником за аналогічним (-и) договором (-ами), який (-і) підтверджує (-ють) досвід учасника, має виступати лише балансоутримувач об’єкта будівництва або ремонту».

Скаржник зазначає, що предметом даної закупівлі є «поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-65».

Цілком обґрунтованою, на думку скаржника, була б вимога про документальне підтвердження виконання аналогічних робіт (поточний ремонт) на аналогічному об’єкті (автомобільна дорога загального користування).

Проте замовник в оскаржуваних положеннях тендерної документації обмежив можливість підтверджувати досвід виконання аналогічних договорів лише тими, які були укладені безпосередньо з балансоутримувачами об’єктів будівництва або ремонту.

За твердженням скаржника, замовник обмежив коло аналогічних договорів лише тими, які було укладено безпосередньо з балансоутримувачами доріг. І тим самим заборонив використовувати досвід, отриманий учасником як субпідрядником при виконанні договорів субпідряду.

Скаржник зазначає, що, згідно з вимогами норм законодавства, єдиною відмінністю між «звичайним» підрядником та субпідрядником є те, що субпідрядник виконує роботи на замовлення іншого підрядника (генерального підрядника), а не на замовлення «початкового» замовника — балансоутримувача об’єкта будівництва або ремонту.

Жодних інших відмінностей (у правах, обов’язках, відповідальності тощо) між статусами підрядника, генерального підрядника та субпідрядника не існує.

Вказане обмеження порушує права скаржника, оскільки він не має в необхідному обсязі аналогічного досвіду за договорами, укладеними безпосередньо з балансоутримувачами об’єктів будівництва або ремонту, проте має достатній досвід як субпідрядник

Позиція органу оскарження

Згідно з пунктом 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» документації тендерну пропозицію подають в електронному вигляді в результаті заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначають інформацію про ціну, та завантаження файлів з інформацією й документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 5.1 частини 5 цього розділу.

Згідно з пунктом 5 розділу ІІІ документації, «для підтвердження відповідності учасників кваліфікаційному критерієві “Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору” учасники в складі тендерної пропозиції повинні надати позитивний (-і) відгук (-ки) замовника послуг/робіт (балансоутримувача об’єкта будівництва або ремонту) за аналогічним (-ми) договором (-ами)».

Додаток 2 документації містить форму інформаційної довідки, яка передбачає зазначення замовника (балансоутримувача об’єкта будівництва або ремонту), адреси, номера телефона, П. І. Б. керівника.

За таких умов, виходячи з вимог документації, зокрема додатка 2, замовник повинен бути одночасно й балансоутримувачем.

Надання підтвердження наявності аналогічного договору (у тому числі відгуків) не від балансоутримувачів може стати підставою для відхилення пропозиції такого учасника.

Зважаючи також на пояснення замовника, документація містить невідповідності, які можуть бути неоднозначно трактовані потенційними учасниками процедури закупівлі та стати підставою для відхилення пропозиції з незалежних від них причин.

Встановивши зазначену умову, замовник обмежив коло потенційних учасників процедури закупівлі лише тими, які мають договір, укладений безпосередньо з балансоутримувачем, що є дискримінаційним щодо інших суб’єктів господарювання, зокрема скаржника.

Статтею 3 Закону визначено, що закупівлі здійснюють, зокрема, згідно з принципами недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону, замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

Частиною четвертою статті 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Дії замовника щодо встановлення в документації наведених вище умов порушують вимоги частини третьої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси скаржника, пов’язані з його участю в процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені статтею 3 Закону.

Виходячи з вищевикладеного, замовник повинен усунути наведені порушення в результаті внесення відповідних змін до документації в цій частині

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання