Щодо встановлення вимоги про публічність аналогічних договорів

Юрій Шаповал
511
15 Січня 2018
Щодо встановлення вимоги про публічність аналогічних договорів
511
15 Січня 2018
Рішення № 4574-р/пк-пз від 11.07.2017. Оголошення № UA-2017-05-26-001582-b

Зміст порушення

Замовник своїми вимогами обмежив коло тільки тими учасниками, які мають досвід роботи за договорами, що укладені за результатами конкурсного відбору або інформація про які знаходиться в публічному доступі, тобто тими учасниками, які уклали договори за результатами закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» або Законом України «Про здійснення державних закупівель», оскільки саме цими законами встановлено обов’язкову вимогу щодо оприлюднення інформації про укладені договори. Отже, якщо учасник має досвід роботи за аналогічним договором на постачання вугілля кам’яного марок, що складає предмет закупівлі, але цей договір не підлягає публічному оприлюдненню, то такий учасник не має права взяти участь у торгах

Позиція органу оскарження

Відповідно до пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» документації документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційному критерієві, зокрема, є довідка в довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів, завірена власним підписом та печаткою учасника.

Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори на постачання вугілля кам’яного марок, що складає предмет закупівлі. Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є договори, що укладені із замовниками (контрагентами) за результатами конкурсного відбору або інформація про них знаходиться в публічному доступі.Учасники закупівлі повинні документально підтвердити факт проведення конкурсного відбору, за яким було укладено договори, що пропонують до вивчення в рамках цієї закупівлі як аналогічні договори, або здійснити посилання на публічне розміщення інформації про укладені аналогічні договори. Скаржник не довів та документально не підтвердив неможливість виконати наведені вище умови документації, а також не надав документального підтвердження, яким чином наведені вище умови документації порушують його права та законні інтереси, пов’язані з участю в процедурі закупівлі, та позбавляють можливості подати свою тендерну пропозицію через наявні умови документації, у зв’язку із чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання