Щодо надання в складі тендерної пропозиції антикорупційної програми і розпорядчого документа про призначення особи з реалізації антикорупційної програми

Юрій Шаповал
391
17 Липня 2018
Щодо надання в складі тендерної пропозиції антикорупційної програми і розпорядчого документа про призначення особи з реалізації антикорупційної програми
391
17 Липня 2018
Рішення № 3204-р/пк-пз від 05.04.2018. Оголошення № UA-2018-01-29-000255-a

Зміст порушення

Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 14.03.2018 підставою для відхилення тендерної пропозиції скаржника стало те, що «учасником не надано у складі тендерної пропозиції копію антикорупційної програми та розпорядчого документа учасника про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, що не відповідає вимогам пункту 2.6 додатка 1 тендерної документації».

Скаржник повідомляє, що тендерну пропозицію відповідно до умов, зокрема тендерної документації, було завантажено через електронний майданчик. І що вона є такою, що повністю відповідає всім вимогам/умовам замовника (учасник відповідає визначеним статтею 16 Закону кваліфікаційним критеріям, а також надав відповідне документальне підтвердження у складі своєї завантаженої тендерної пропозиції)

Позиція органу оскарження

Відповідно до пункту 1 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» документації документальне підтвердження інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям надають відповідно до умов додатка 1 тендерної документації.

Відповідно до пункту 5 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» документації для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, визначених статтею 17 Закону, учасник у складі тендерної пропозиції подає документи, зазначені в додатку 1 тендерної документації.

У додатку 1 документації міститься перелік документів, які подають для підтвердження відповідності учасників установленим кваліфікаційним критеріям та вимогам, установленим статтею 17 Закону, та іншим вимогам.

Відповідно до підпункту 2.6 пункту 2 додатка 1 документації для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник подає в складі тендерної пропозиції відповідно до вимог статті 17 Закону, зокрема, копію антикорупційної програми та розпорядчого документа учасника про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

У складі пропозиції скаржника відсутня копія антикорупційної програми та розпорядчого документа учасника про призначення уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.

Зважаючи на вищенаведене, пропозицію скаржника замовник правомірно відхилив через наведену вище причину, у зв’язку із чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання