Щодо кредитного рейтингу банку, який видав гарантію

Агія Загребельська
1376
20 Листопада 2018
Щодо кредитного рейтингу банку, який видав гарантію
1376
20 Листопада 2018
Рішення № 8871-р/пк-пз від 29.08.2018. Оголошення № UA-2018-06-23-000292-a

Зміст порушення

Скаржник не погоджується з рішенням замовника щодо відхилення його пропозиції та просить зобов’язати замовника скасувати таке рішення.

Підстава для відхилення пропозиції скаржника: пропозицію відхилено як таку, що не відповідає вимогам тендерної документації, а саме:

– надана банківська гарантія ПАТ «Х» від 23.07.2018 за № KHOG272871445 не відповідає вимогам, установленим у п.п. 2.2 п. 2 додатка VI «Вимоги до банківської гарантії» документації, оскільки довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Х» за Національною рейтинговою шкалою визначено на рівні uaAA-, що є нижче рівня uaAA — вимоги, установленої в документації.

Скаржник зазначає, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження рейтингової шкали» від 26.04.2007 № 665 Національна рейтингова шкала довгострокового кредитного рейтингу поділена на десять рівнів, з них — чотири інвестиційні рівні (у порядку спадання): uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, інші шість — спекулятивні. Додаткові позначення «-» або «+» є проміжними категоріями рейтингу відносно основних категорій (рівнів) і не змінюють основну категорію (рівень) рейтингу. Таким чином, поточний довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Х» за Національною рейтинговою шкалою (uaАА з додатковим позначенням «-»)не змінює його основний рівень рейтингу та є не нижчим за uaАА

Позиція органу оскарження

Згідно з пунктом 2 розділу ІІІ документації, замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у формі оригіналу електронної банківської гарантії. Вимоги до оформлення банківської гарантії наведено в додатку VI документації.

Згідно з п.п. 2.2 додатка VI документації, банк-гарант має бути резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75 % статутного капіталу банку або який має довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою не нижче uaAA [у випадку відсутності рейтингу за Національною рейтинговою шкалою у банків іноземних банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з рейтингових компаній Fitch, Moody’s, S&P має бути не нижчим підвищеного інвестиційного класу (А- або вищий)].

У складі пропозиції скаржника міститься, зокрема, гарантія від 23.07.2018 № KHOG272871445 ПАТ «Х». Згідно з розділом І Національної рейтингової шкали, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 665, визначено чотири інвестиційні рівні, зокрема uaAA. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. У разі застосування Національної рейтингової шкали можуть бути використані такі додаткові позначення: «-» або «+». Це проміжні категорії рейтингу відносно основних категорій.

Скаржник на розгляд Колегії надав лист рейтингового агентства «ХХ» від 06.08.2018 № 258, в якому зазначено: «Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів “Про затвердження Національної рейтингової шкали” від 26.04.2007 № 665 Національна рейтингова шкала довгострокового кредитного рейтингу поділена всього на 10 рівнів, з них — 4 інвестиційні рівні (в порядку спадання): uaААА, uaАА, uaА, uaВВВ, інші 6 — спекулятивні. Рейтинг рівня “uaАА” відноситься до категорії найвищих кредитних рейтингів — друга категорія (рівень) Національної рейтингової шкали. Нижче “uaАА” — рівень “uaА” — 3-й з 10 рівнів Національної рейтингової шкали. Додаткові позначення “-” або “+” є проміжними категоріями рейтингу відносно основних категорій (рівнів) і не змінюють основну категорію (рівень) рейтингу. Враховуючи, що неточний довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ “Х” за Національною рейтинговою шкалою — “uаАА” з додатковим позначенням “-“, який не змінює його основний рівень рейтингу, та є не нижчим “uаАА”, відхилення філії “ХХХ” тендерної пропозиції через невідповідність рівня кредитного рейтингу встановленим вимогам тендерної документації є безпідставним та суперечить нормам чинного законодавства України».

Орган оскарження дійшов висновку, що скаржник не порушив умови документації в цій частині, замовник не довів та документально не підтвердив, що рейтинг uaAA- є нижчим за рейтинг uaAA, відповідно тендерну пропозицію було неправомірно відхилено

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання