Перелік корисних посилань щодо субпідряду для цілей публічних закупівель

Олег Підгірський
2907
7 Квітня 2024
Перелік корисних посилань щодо субпідряду для цілей публічних закупівель
2907
7 Квітня 2024

За статтею 838 Цивільного кодексу України підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник. Тобто правила субпідряду встановлюються щодо договорів про закупівлю робіт.

Чинним законодавством прямо не встановлено визначення співвиконавця для договорів щодо надання послуг. Проте залучення співвиконавців виконавцями таких договорів не заборонено. Звичайно, якщо іншого не визначено самим договором.

Наприклад, згідно з пунктом 18 частини 2 статті 22 України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII у тендерній документації зазначається вимога про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю — у разі закупівлі робіт або послуг.

Крім того, відповідно до абзацу 2 частини 3 статті 16 Закону, якщо для закупівлі робіт або послуг замовник встановлює такий кваліфікаційний критерій, як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та / або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців.

За наведеним нижче переліком корисних посилань на статті порталу RADNUK.COM.UA щодо субпідряду для цілей публічних закупівель можна більше дізнатись про нюанси використання, зокрема, наведених норм про залучення співвиконавця чи субпідрядника.

У рамках щотижневого опрацювання розміщених зразків документів за різними категоріями редакцією порталу опрацьовано категорію «Примірні договори» розділу «Договори та додаткові угоди». За результатом їх опрацювання встановлено актуальність таких зразків.

Замовникам

Публікації, які стосуються сфери публічних (державних) закупівель від «А» до «Я» згруповані відповідно до специфіки

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО