Зміни до нормативних актів, які вносяться Законом про публічні закупівлі

Редакція
1157
14 Квітня 2015
Зміни до нормативних актів, які вносяться Законом про публічні закупівлі
1157
14 Квітня 2015

Закон набере чинності 12 вересня 2015 року

У попередньому випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» [№ 3 (42) за березень 2015 року] на сторінці 41 ми розповідали про те, що 11 лютого 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» № 183-VIII (далі — Закон про публічні кошти) та про обов’язки, які з дня набрання чинності цим законодавчим актом будуть покладені на замовників у сфері державних закупівель.

Тож на суті Закону про публічні кошти ми повторно зупинятися не будемо, а наразі розглянемо зміни, які будуть внесені до чинних нормативних актів після набрання ним чинності.

Перш за все варто зауважити, що в пункті 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону про публічні кошти зазначено, що він набуває чинності через шість місяців з дня його опублікування. Оприлюднено його було аж 11 березня в офіційному виданні «Урядовий кур’єр», тож Закон про публічні кошти набере чинності 12 вересня 2015 року.

Незважаючи на наявність тривалого строку до набрання ним чинності, потрібно знати про зміни, які він внесе до законодавства у сфері державних закупівель.

Пунктом 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону про публічні кошти визначено:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац перший частини першої статті 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів «законами України «Про доступ до публічної інформації» доповнити словами «Про відкритість використання публічних коштів»;

2) у статтю 4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 148, № 41, ст. 551; 2014 р., № 22, ст. 781, № 24, ст. 883) включити частину третю такого змісту:

«3. Замовник зобов’язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу до 31 січня наступного за звітним року річний звіт про результати здійснення закупівель. Форма звіту про результати здійснення закупівель затверджується Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею»;

3) частину першу статті 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 24, ст. 883) викласти в такій редакції:

«1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, складеного за формою, затвердженою уповноваженим органом. Річний план складається з основного плану, що містить перелік закупівель, за якими будуть проводитися процедури закупівлі, та з додатка, в якому зазначаються закупівлі, що здійснюватимуться без проведення процедур закупівлі відповідно до закону. Річний план, зміни до нього надсилаються до органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або обслуговуючого банку за місцем обслуговування замовника протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження».

Тож, по-перше, з набранням чинності Законом про публічні кошти на замовників буде покладено адміністративну відповідальність не лише за порушення порядку проведення процедури закупівлі, визначене статтею 16414 Кодексу про адміністративні правопорушення України (далі — КпАП), а й за неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої передбачене Законом про публічні кошти. Розмір такої відповідальності визначено частиною 1 статті 212-3 КпАП, яка становить від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 425 до 850 грн за кожне виявлене неоприлюднення інформації.

По-друге, замовники, діяльність яких підпадає під регулювання Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» будуть зобов’язані до 31 січня наступного року за звітним оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу річний звіт про результати здійснення закупівель. Наразі форма такого звіту ще не розроблена Уповноваженим органом, проте з набранням чинності Законом про публічні кошти неоприолюднення вищезазначеного звіту буде розцінено контролюючими органами як порушення вимог законодавства про здійснення державних закупівель. Санкція за таке порушення передбачена статтею 164-14 КпАП у розмірі від 11 900 до 17 000 грн, а при повторному вчиненні — від 17 000 грн до 25 500 грн.

По-третє, зміни, які будуть внесені до Закону України «Про здійснення державних закупівель», законодавчо закріплять обов’язок замовника оприлюднювати додаток до річного плану на веб-порталі, в якому має бути зазначено всі закупівлі, що здійснюватимуться без проведення процедур закупівлі.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО