Щодо залучення субпідрядника

Редакція
3298
18 Жовтня 2017
Щодо залучення субпідрядника
3298
18 Жовтня 2017

Добрий день! Наша компанія стала переможцем процедури відкритих торгів на закупівлю генпідрядних робіт. У складі нашої тендерної пропозиції ми не подавали інформацію про намір залучити субпідрядника, оскільки планували виконувати роботи самостійно. Але потреба в залученні субпідрядника виникла вже в процесі виконання робіт. Чи можемо ми залучити до виконання робіт субпідрядну організацію, якщо залучення субпідрядника за письмовою згодою замовника визначено в нашому договорі підряду, складеному з огляду на вимоги Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 “Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві”? Дякую.

Добрий день! У Законі України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) відсутня заборона на залучення субпідрядників на етапі виконання договору. Зважаючи на те, що дане питання не врегульовано Законом про публічні закупівлі, слід звернутись до вимог Цивільного та Господарського кодексів України. Відповідно до ч. 2 ст. 319 ГК України підрядник має право, за згодою замовника, залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їхньої роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.

Статтею 838 ЦК України встановлено, що підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовниками за результат їхньої роботи. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» від 01.08.2005 № 668 на залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника.

Доцільно оформлювати її в письмовій формі. Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передають, визначає генпідрядник. У випадку передачі субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов’язок координувати їхні дій, організовувати проведення всього комплексу робіт, здійснювати загальне керівництво та контроль.

Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за належне виконання зобов’язань останнім і за виконання замовником своїх обов’язків за договором. Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій кошт і на свій ризик виконати доручені йому роботи.

Він самостійно забезпечує якість робіт та строки виконання. При цьому відповідальний за це перед генпідрядником. Замовник може пред’явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідрядникові, якщо інше не встановлено договором або законом. Своєю чергою розрахунки за виконані субпідрядником роботи, їх прийняття здійснює генпідрядник, а тому всі претензії та вимоги, пов’язані з порушенням договірних зобов’язань замовником, субпідрядник пред’являє генпідрядникові, якщо інше не передбачено договором.

Субпідрядний договір, як і основний договір, є договором підрядного типу. Його регламентують не тільки гл. 33 ГК України та Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, а й загальні норми ЦК про правочин, цивільно-правовий договір, про підряд. Умови субпідрядного договору повинні бути узгоджені з положеннями договору генерального підряду, зокрема щодо предмета, змісту, строків виконання як окремих станів, видів робіт, так і строків виконання договорів. Форма договору субпідряду — проста письмова. Типових чи примірних договорів субпідряду органами державної влади не затверджено.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель