Що учасник має надати на підтвердження кваліфікації?

Редакція
615
23 Січня 2018
Що учасник має надати на підтвердження кваліфікації?
615
23 Січня 2018

«Доброго дня! Замовник (школа) оголосив відкриті торги на закупівлю код ДК 021:2015 – 55510000-8 (послуги із організації шкільного харчування, а саме забезпечення одноразовим гарячим харчуван-ням учнів (здобувачів освіти) 1-4 класів та учнів (здобувачів освіти) 5-11 класів пільгових категорій). У додатку до тендерної документації «Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону, встановле-на інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям» зазначили, що учасник має надати на підтвердження кваліфікації, знань та досвіду працівників – документ складений та підписаний учасником про наявність в штаті підприємства працівників, які пройшли навчання і отримали сертифікати з питань безпечності харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ІСО 22000:2007, щодо основ системи НАССР, а також сканкопії відповідних сертифікатів. Наскільки обов’язким є надання сертифікату системи НАССР і чи не є це порушенням умов закупівлі та дискримінацією щодо Учасників.»

Добрий день! В першу чергу, слід зазначити, що в Україні застосування сис-тем НАССР є обов’язковим для всіх підприємств, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів. Згідно п. 81 ч.1 статті 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі — Закон) система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) — система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. В статті 64 Закону визначено, що в разі порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів оператори ринку несуть відповідальність в межах діяльності, яку вони здійснюють, зокрема, за невиконання обов’язку щодо впроваджен-ня на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). В Україні на базі концепції НАССР було розроблено і введено в дію з 1 серпня 2007 року на-ціональний стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний міжнародному стандарту ISO 22000:2005). Проте, на сьогоднішній день, в Україні наявність сертифікату по цьому стандарту, поки що не є обов’язковою вимогою для підприємств харчової галузі. Сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів підприємства здійснюють на добровільній основі. По-друге, замовник самостійно визначає умови закупівлі. Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон про публічні закупівлі) замовник має право включати до тендерної документації відповідно до законодавства інформацію, яку вважає за необхідне до неї включити. Якщо Ви вважаєте такі вимоги замовника дискримінаційними, то згідно ч. 1 ст. 23 Закону про публічні закупівлі фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в елек-тронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Згідно ст. 18 Закону про публічні закупівлі Ви також можете в строк не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій, подати скаргу до органу оскарження. В іншому випадку Вам доведеться виконати вимоги тендерної документації, інакше замовник отримає підстави для відхилення Вашої тендерної пропозиції.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель