В яких випадках в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань може бути відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника?

Редакція
752
22 Січня 2018
В яких випадках в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань може бути відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника?
752
22 Січня 2018

«Доброго дня! В яких випадках в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань може бути відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника? І як це правильно відобразити в тендерній пропозиції? Дякую».

Добрий день! Відповідно до вимог пункту 9 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон про публічні закупівлі) замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника, якщо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-учасника].

Відповідно до положень частини 3 статті 17 Закону про публічні закупівлі від учасника підтвердження відсутності підстав для відхилення його тендерної пропозиції вимагають у довільній формі. Документальне підтвердження відсутності зазначених підстав від переможця Законом про публічні закупівлі не передбачено. Але законодавством передбачені випадки, коли юридичні особи не зобов’язані вносити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників до ЄДР. У такому випадкові до ЄДР вносять відмітку про причину її відсутності.

Інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не вносять до ЄДР у випадках, коли:

  • засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи (пункт 9 частини 1 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);
  • засновником юридичної особи є громадські формування, адвокатські об’єднання, торгово-промислові палати, ОСББ, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні або комунальні підприємства, установи, організації (там же);
  • крім того, згідно зі статтею 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», термін «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» вживають у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Згідно з положеннями пункту 20 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», кінцевий бенефіціарний власник — це фізична особа, яка, зокрема, має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі. Відповідно фізична особа, яка не підпадає під ці ознаки, не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Своєю чергою в довідці, яку подають у складі тендерної пропозиції, необхідно зазначати про те, що така інформація в ЄДР відсутня. І вказувати причину її відсутності з посиланням на відповідний законодавчий акт.

Якщо в тендерній документації прямо не передбачено можливості подання такої довідки, то рекомендуємо в строки, установлені статтею 23 Закону про публічні закупівлі, звернутись до замовника із запитанням щодо того, чи не буде така довідка підставою для відхилення, або ж із пропозицією внести відповідні зміни до тендерної документації.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель