Порушено провадження у справі про банкрутство учасника-переможця: як діяти далі?

Яна Устюгова
956
5 Березня 2015
Порушено провадження у справі про банкрутство учасника-переможця: як діяти далі?
956
5 Березня 2015

Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) передбачено низку підстав, на основі яких замовник зобов’язаний, а в деяких випадках має право прийняти рішення про відмову учасникові в участі в процедурі закупівлі та відхилити його пропозицію конкурсних торгів.

До обов’язку замовника відхилити пропозицію учасника віднесено підставу: учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру, визначену пунктом 7 частини 1 статті 39 Закону.

Проте на практиці трапляються випадки, коли подані учасником документи підтверджують факт порушення провадження у справі про банкрутство учасника, однак не констатують факту визнання його банкрутом у встановленому Законом порядку.

Тоді замовники не знають, як правомірно вчинити в такій ситуації. Тож у даній статті ми намагатимемося прояснити цей не до кінця законодавчо врегульований момент.

Мінекономрозвитку надало вибір вимог до учасника

Насамперед варто наголосити, що на сьогодні в Україні не ведуть офіційних реєстрів суб’єктів господарювання, які визнані банкрутами у встановленому законодавством порядку. Наразі реєстрами, витяги з яких можуть надати необхідну інформацію стосовно банкрутства певної особи, є:

 1. Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (далі — ЄДР про банкрутство). Утримувачем такого реєстру є Міністерство юстиції України, яке реалізує функції видачі інформації із цього реєстру безпосередньо через головні управління у відповідних областях або м. Києві у формі довідки, а також через ДП «Інформаційний центр» Мін’юсту України та його філії, у вигляді скороченого або повного витягу. Детальніше це питання вже було розкрито в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на сторінках 12–14.
 2. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі — ЄДРЮОФОП). Утримувачем такого реєстру також є Міністерство юстиції України, яке реалізує функції видачі інформації із цього реєстру через державних реєстраторів, що знаходяться в центрах надання адміністративних послуг. Вони можуть надати інформацію в будь-якому місті України. Детальніше про порядок отримання інформації з такого витягу читайте в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на сторінках 15–16.

Про можливість брати до уваги інформацію, надану учасником з ЄДРЮОФОП, Мінекономрозвитку неодноразово повідомляло у своїх роз’ясненнях, повний текст яких ми друкували в журналі «Радник в сфері державних закупівель», зокрема № 9 (36) за вересень 2014 року на сторінках 13–14.

При цьому в даному роз’ясненні Мінекономрозвитку з посиланням на лист Мін’юсту повідомляє, що довідка і витяг з ЄДРЮОФОП та ЄДР про банкрутство містять ідентичну інформацію про наявність/відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства.

Відомості довідки та витягів з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Передусім розглянемо особливості отримання відомостей з ЄДР про банкрутство. Зміст таких документів визначено пунктами 3.4, 3.12, 3.13 Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3018/5 від 15.09.2011.

У довідці містяться відомості щодо боржника, а саме:

 • найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців);
 • місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців);
 • основний вид діяльності відповідно до КВЕД;
 • форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, або інформація про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про заявника.

Важливо звернути увагу на те, що така довідка є безкоштовною, на відміну від витягів, що зазначені нижче, проте видається протягом 5 робочих днів з дати надходження запиту від особи, відповідно до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 3018/5 від 15.09.2011, на що необхідно зважати замовникові при проведенні процедури запиту цінових пропозицій для забезпечення можливості виконання такої вимоги потенційними учасниками.

Скорочений витяг містить:

 • номер витягу;
 • відомості про заявника, який звернувся по надання витягу;
 • відомості, за якими здійснювався пошук інформації в Єдиному реєстрі підприємств;
 • відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.

Повний витяг містить:

 • номер витягу;
 • відомості про заявника, який звернувся по надання витягу;
 • відомості, за якими здійснювався пошук інформації в Єдиному реєстрі підприємств;
 • відомості про боржника, а саме: найменування, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД; форма власності, відомості про дату порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник; відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник;
 • відомості про реєстр вимог кредиторів та склад комітету кредиторів;
 • загальні дані щодо вартості активів, кредиторської і дебіторської заборгованостей;
 • прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 • відмітку про відсутність у Єдиному реєстрі підприємств відомостей про суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого подається запит.

У разі наявності в Єдиному реєстрі підприємств відомостей про перебування у процедурі ліквідації повний витяг містить також відомості про фінансове становище банкрута.

Таким чином, довідка та скорочений витяг про особу, стосовно якої порушено провадження у справі про банкрутство, містять лише відомості про дату порушення і стан провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, натомість розширений витяг містить більш широкий перелік характеристик у справі про банкрутство суб’єкта господарювання або ліквідаційної процедури, якщо таку розпочато.

Варто зауважити, що якщо замовник встановлює уточнену вимогу до учасника про надання ним скороченого або розширеного витягу з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, то в такому разі він має перевірити наявність усіх названих вище пунктів у відповідному витягу, адже державні реєстратори часто не включають певні пункти до таких витягів. Детальнішу інформацію щодо цього питання ви можете отримати зі статті в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на сторінках 12–14.

Довідка та витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Відомості з Єдиного державного реєстру отримують відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2105/22417.

Зміст базового і розширеного витягів та довідки з ЄДРЮОФОП визначаються пунктами 3.8, 3.9, 4.5 цього Порядку відповідно.

У формі базового витягу зазначаються:

 • дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації;
 • або дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі банкрутства.

У формі розширеного витягу зазначаються:

 • дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвище, ім’я та по батькові розпорядника майна, санатора;
 • або дані про перебування фізичної особи-підприємця в процесі банкрутства.

У формі довідки зазначаються:

 • запис про перебування юридичної особи в процесі припинення, про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізичної особи-підприємця в процесі провадження у справі про банкрутство, а також про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця — у разі коли юридична особа знаходиться в процесі припинення;
 • юридична особа перебуває в процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізична особа-підприємець у процесі провадження у справі про банкрутство;
 • юридичну особу або підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця припинено.

Таким чином, проаналізувавши зміст витягів або довідки з ЄДРЮОФОП, ми ще раз упевнюємось у тому, що відомості, які містяться в таких документах, є достатніми для прийняття рішення про перебування чи не перебування відповідного учасника в процесі визнання його банкрутом.

А встановивши вимогу про надання розширеного витягу чи довідки, замовник може дізнатися більше інформації про деталі процесу провадження у справі про банкрутство.

Порушене провадження у справі про банкрутство — не вирок

 Відповідно до частини 1 статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII (далі — закон про платоспроможність), банкрутство — визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені в порядку, визначеному законом про платоспроможність, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно з частиною 1 статті 37 закону про платоспроможність, у випадках, передбачених ним, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців.

Під ліквідацією розуміється припинення суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку закону про платоспроможність вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Проте, згідно з частиною 1 статті 7 закону про платоспроможність, щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:

 • розпорядження майном боржника;
 • мирова угода;
 • санація (відновлення платоспроможності) боржника;
 • ліквідація банкрута.

При цьому заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути:

 • реструктуризація підприємства;
 • перепрофілювання виробництва;
 • закриття нерентабельних виробництв;
 • відстрочення та/або розстрочення платежів або прощення (списання) частини боргів, про що укладається мирова угода;
 • ліквідація дебіторської заборгованості;
 • реструктуризація активів боржника відповідно до вимог закону про платоспроможність;
 • продаж частини майна боржника;
 • виконання зобов’язань боржника власником майна боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань;
 • відчуження майна та погашення зобов’язань боржника шляхом заміщення активів;
 • звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;
 • одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації, що відшкодовується відповідно до вимог закону про платоспроможність позачергово за рахунок продажу майна боржника;
 • інші способи відновлення платоспроможності боржника.

Таким чином, до моменту прийняття рішення про визнання суб’єкта господарювання банкрутом до нього можуть бути застосовані заходи з метою відновлення платоспроможності, а тому інформація про те, що стосовно такої особи порушено провадження у справі про банкрутство, не доводить факту, що учасник є або буде визнаний банкрутом.

Таким чином, де-юре в замовника відсутня підстава, згідно зі статтею 17 Закону, для відхилення пропозиції учасника, оскільки учасник не визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру на момент відкриття провадження у справі про банкрутство.

 Хоча в такій ситуації замовникові потрібно бути особливо уважним при перевірці пропозиції такого учасника. У випадку якщо пропозиція конкурсних торгів учасника повністю відповідає умовам документації конкурсних торгів та не підлягає відхиленню з інших підстав, передбачених статтею 29 Закону, то замовник може скористатися наданим йому частиною 7 статті 28 Закону правом та до моменту оцінки пропозицій конкурсних торгів звернутися до компетентного органу, що видав такий документ, із запитом про підтвердження факту, що особу не визнано банкрутом.

Учасника переговорної процедури закупівлі визнано банкрутом

Інколи трапляється, що на момент переговорів стало відомо, що учасник переговорної процедури закупівлі визнаний у встановленому Законом порядку банкрутом. Як у такому разі чинити замовникові? Чи має замовник  право проводити процедуру закупівлі та укласти договір з даним учасником?

Закон України «Про здійснення державних закупівель» не передбачає обов’язку замовника вимагати від учасника підтвердження ним відсутності підстав, які визначаються статтею 17 Закону.

Дане тлумачення Закону підтверджує й роз’яснення Мінекономрозвитку № 3302-05/32495-07 від 19.09.2014, витяг з якого надруковано в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (38) на сторінці 30. Відповідно до тексту роз’яснення вимоги, встановлені статтею 17 Закону, зазначаються замовником у документації конкурсних торгів (запиті цінових пропозицій) при проведенні ним торгів, згідно з процедурами, встановленими цим Законом, крім переговорної процедури закупівлі.

Проте в разі якщо така інформація відома замовникові, то він зобов’язаний діяти згідно з нормами Закону, тобто запросивши відповідні підтверджуючі документи в учасника або зробивши відповідні запити до уповноважених органів у порядку, визначеному частиною 7 статті 28 Закону.

А в разі підтвердження достовірності інформації про те, що учасника визнано у встановленому Законом порядку банкрутом та відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру, замовник зобов’язаний відмовити учасникові в участі в переговорній процедурі.

Конкурентні процедури

Публікації, що стосуються будь-яких питань придбання товарів, робіт та послуг за процедурами публічних закупівель