Змінилось джерело фінансування. Оприлюднювати зміни?

Олена Жадан
4884
19 Травня 2021
Змінилось джерело фінансування. Оприлюднювати зміни?
4884
19 Травня 2021

Питання

Зміна джерела фінансування — чи потрібно оприлюднювати повідомлення про внесення змін та додаткову угоду в ЕСЗ? Дякую.

Відповідь

Доброго дня! Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами та доповненнями) (надалі — Закон) планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель або змін до нього. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.

Варто зазначити, що частиною 2 статті 4 Закону, тобто у вимогах до інформації, яку має містити річний план, не передбачено джерела фінансування. Однак в електронній системі закупівель є перелік обов’язкових для заповнення полів, які зазвичай позначаються «червоною зірочкою». Одним із таких полів є «Джерело фінансування», для заповнення якого замовник повинен обрати джерело (або декілька), з яких планується фінансування закупівлі (державний бюджет України, місцевий бюджет тощо).

Крім річного плану закупівель, джерело фінансування може зазначатися ще й у договорі про закупівлю, наприклад, джерело фінансування — кошти місцевого бюджету, або декілька джерел — кошти державного та місцевого бюджетів.

На практиці можуть мати місце випадки, коли в процесі проведення процедури закупівлі або після укладення договору про закупівлю замовнику потрібно змінити джерело фінансування, наприклад, планувалось здійснювати оплату за кошти державного бюджету, а потім виникла необхідність змінити джерело фінансування та здійснювати оплату за рахунок коштів місцевого бюджету.

У такому разі вносити відповідні зміни до річного плану закупівель немає потреби, адже цей документ складається на етапі планування, що само собою припускає виникнення у подальшому деяких відхилень під час здійснення закупівлі та виконання договору про закупівлю. Крім цього, технічно внести зміни до річного плану закупівель замовник не може.

У проєкті договору про закупівлю ще на етапі підготовки тендерної документації замовник може передбачити, що є істотними умовами договору про закупівлю, наприклад:

Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.

Зміна джерела фінансування після укладення договору про закупівлю оформлюється у вигляді додаткової угоди до договору про закупівлю або відповідно до умов укладеного договору про закупівлю. Відповідно до статті 10 Закону замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до нього у випадках, передбачених частиною 5 статті 41 Закону, протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

Однак потрібно зазначити, що у випадку, коли замовник чітко передбачив, які умови договору про закупівлю є істотними, і серед них відсутнє джерело фінансування, замовник не повинен оприлюднювати такі зміни в електронній системі закупівель. Більше читайте на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Коли потрібно оприлюднювати повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю».

Важливо! Бувають і виключення, тому замовник має враховувати особливості предмета закупівлі в частині визначення істотних умов договору про закупівлю. Наприклад, відповідно до частини 5 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, істотними умовами договору підряду є:

 • найменування та реквізити сторін;
 • місце і дата укладення договору підряду;
 • предмет договору підряду;
 • договірна ціна;
 • строки початку та закінчення робіт (будівництва об’єкта);
 • права та обов’язки сторін;
 • порядок забезпечення виконання зобов’язань за договором підряду;
 • умови страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта будівництва;
 • порядок забезпечення робіт проєктною документацією, ресурсами та послугами;
 • порядок залучення субпідрядників;
 • вимоги до організації робіт;
 • порядок здійснення замовником контролю за якістю ресурсів;
 • умови здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт;
 • джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об’єкта);
 • порядок розрахунків за виконані роботи;
 • порядок здачі-приймання закінчених робіт (об’єкта будівництва);
 • гарантійні строки якості закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва), порядок усунення недоліків;
 • відповідальність сторін за порушення умов договору підряду;
 • порядок врегулювання спорів;
 • порядок внесення змін до договору підряду та його розірвання.

У вищенаведеному випадку замовник не може внести зміни до джерела фінансування, адже істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною 5 статті 41 Закону. Проаналізувавши зазначену норму Закону, можемо дійти висновку, що у замовника відсутня відповідна підстава для внесення таких змін до договору підряду.

Замовники для реєстрації бюджетних зобов’язань подають договори про закупівлю в органи Казначейства, керуючись вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (далі — Порядок № 309).

Якщо у договорі про закупівлю змінюється джерело фінансування з державного на місцевий бюджети або навпаки, то, як наслідок, буде змінено і номери розрахункових рахунків замовника, з яких здійснюється оплата. Відповідно до пункту 2.9 Порядку № 309 у разі зміни умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) замовник повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр бюджетних (або фінансових) зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань. У разі зміни джерела фінансування у процесі виконання договору про закупівлю (якщо такі зміни не є істотною умовою договору про закупівлю) такі зміни оформлюються додатковою угодою до цього договору про закупівлю, в якій зазначено нові джерела фінансування та банківські реквізити (за необхідності).

Отже, ще на етапі розробки проєкту договору про закупівлю замовник може передбачити, які його умови є істотними, врахувавши особливості предмета закупівлі та чинного законодавства України.

Статті за темою на порталі RADNUK.COM.UA:

Договір про закупівлю

Публікації про роль договору у закупівлях, зокрема, про особливості укладення, виконання, зміни, розірвання договору та ін.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО