Роз’яснення МОЗ України стосовно здійснення закупівель лікарських засобів, що не включені до Національного переліку

Редакція
2459
10 Липня 2018
Роз’яснення МОЗ України стосовно здійснення закупівель лікарських засобів, що не включені до Національного переліку
2459
10 Липня 2018

У зв’язку з актуальністю питань щодо закупівель лікарських засобів у 2018 році, редакція звертає увагу читачів на роз’яснення Міністерства охорони здоров’я України щодо здійснення закупівель лікарських засобів, що не включені до Національного переліку основних лікарських засобів. Нижче читачі можуть ознайомитися з повнім текстом даного роз’яснення.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
від 13.04.2018 р. № 18.1-04/9537

Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій

Стосовно здійснення закупівель лікарських засобів, що не включені до Національного переліку основних лікарських засобів

Постановою КМУ від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» затверджено Національний перелік основних лікарських засобів (далі — Постанова та Національний перелік відповідно), до якого включено якісні та безпечні лікарські засоби з доведеною ефективністю, необхідні для забезпечення першочергових потреб медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я для лікування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Відповідно до Постанови закупівлі, що здійснюються закладами та установами охорони здоров’я усіх, які повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, повинні проводитися відповідно до Національного переліку.

Постановою визначено, що з 1 січня 2018 р. за умови задоволення в повному обсязі потреби в лікарських засобах, зареєстрованих в Україні в установленому законом порядку та включених до Національного переліку, замовники зможуть закуповувати лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до нього. При цьому перевага повинна буде надаватися препаратам, включеним у галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я.

Це корелює з положеннями Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами й установами охорони здоров’я, що пов­ністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом МОЗ України від 11.07.2017 р. № 782, яким встановлено механізм визначення потреби закладів і установ охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та включені до Національного переліку основ­них лікарських засобів, фінансування яких здійснюється за рахунок кош­тів державного та місцевих бюджетів на 2018 та подальші бюджетні роки.

Так, розподіл граничного обсягу коштів на лікарські засоби здійснюється з урахуванням пріоритетності їх використання: першочергово задовольняється в повному обсязі потреба в лікарських засобах, включених до Національного переліку, після цього — в інших лікарських засобах. При цьому необхідно узгоджувати обсяг лікарських засобів, що планується закупити, з обсягами наявних бюджетних коштів. Це відповідає принципу раціонального бюджетного планування.

Таким чином, розрахунок потреби в лікарських засобах фактично містить інформацію для річного плану закупівлі та додатку до нього, на підставі якого здійснюються процедури відповідно до ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» та наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 р. № 490 «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель».

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про публічні закупівлі» очікувана вартість закупівлі товарів зазначається в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів. Згідно з роз’ясненням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28.12.2017 р. № 3304-06/48844-06 при визначенні очікуваної вартості закупівлі замовники можуть виходити з планових вартісних показників, які можуть розраховуватися, зокрема, виходячи з потреби у відповідних товарах у минулі роки з урахуванням економічних факторів, індексу інфляції, які впливають на ціноутворення на ринках відповідних товарів, тощо.

Закупівлі лікарських засобів можуть здійснюватися замовником у різні періоди протягом року з дотриманням орієнтовного початку проведення процедур, що визначаються у річному плані закупівель. При цьому необхідно враховувати положення ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Наразі МОЗ України розглядає питання щодо внесення змін до Постанови з метою додаткового врегулювання питання закупівлі лікарських засобів, що не включені до Національного переліку, та інших актуальних питань.

Заступник міністра                                                                           Роман Ілик

Довідково! Національний перелік основних лікарських засобів — це перелік безпечних ліків із доведеною ефективністю, які держава гарантуватиме пацієнту безкоштовно. Головна ідея політики є у тому, що кожен медичний заклад кожного пацієнта має забезпечити на 100 % ліками за оновленим Нацпереліком.

Групи закупівель

Публікації щодо практики закупівель згруповані з акцентом на певну сферу закупівель (галузь / специфіку предмета закупівлі)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО