Чи є підставою для відхилення пропозиції неправильно оформлений конверт?

Редакція
770
3 Вересня 2014
Чи є підставою для відхилення пропозиції неправильно оформлений конверт?
770
3 Вересня 2014

Процес підготовки пропозицій конкурсних торгів учасниками є доволі копітким і тривалим. Інколи вся виконана робота, навіть за умови повної та правильної підготовки пропозиції учасником, зводиться нанівець рішенням замовника про відхилення пропозиції конкурсних торгів чи цінової пропозиції на підставі неправильного оформлення конверта, в якому було подано таку пропозицію. Про те, чи правомірним є таке рішення, ми розповімо вам у даній статті.

Мотивацією замовника при прийнятті такого рішення є те, що умовою документації конкурсних торгів, яка в більшості випадків майже дослівно переноситься зі стандартної документації, форма якої затверджена наказом Мінекономіки України від 26.07.2010 № 919, визначено, що пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. На конверті повинно бути зазначено:

  • повне найменування і місцезнаходження замовника;
  • назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
  • повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 
  • маркування: «Не відкривати до _________ » (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів).

Окрім перелічених вище вимог до учасників, замовники часто зазначають додаткові. Наприклад, про зазначення на конверті лота (лотів), за якими учасник бажає взяти участь у процедурі закупівлі (у разі поділу предмета закупівлі на лоти), а також додаткових засобів зв’язку, для прикладу — електронних тощо. А в разі невиконання однієї з таких вимог учасником замовник трактує це як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів та відхиляє пропозицію учасника на підставі пункту 3 частини 1 статті 29 Закону.

Як порушення замовник також інколи визнає зазначення:

  • не повного, а скороченого найменування замовника або учасника;
  • юридичної, а не фактичної адреси учасника;
  • одного, а не декількох номерів контактних телефонів;
  • підпису уповноваженої особи та печатки учасника тільки з одного боку склеювання конверта та ін.

Проте після аналізу результатів перевірок контролюючих органів та рішень постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель (далі — АМК України) необхідно відзначити, що рішення замовників про відхилення пропозицій учасників на підставі неправильного оформлення конверта визнаються необґрунтованими, а пропозиція конкурсних торгів такою, що відхилена неправомірно.

Пропонуємо вам переглянути витяги з рішень АМК України із цього питання. При цьому необхідно наголосити, що такі рішення є численними та однозначними.


Витяг з рішення АМКУ № 273-р/пк-ск від 28.02.2013

1.1. Перша підстава відхилення пропозиції конкурсних торгів Скаржника відповідно до Протоколу: «пропозиція конкурсних торгів подана запечатаною в двох конвертах, які у місцях склеювання містили відбитки печатки учасника Процедури закупівлі, а не в одному відповідно до умов документації конкурсних торгів».

Скаржник повідомив, що він подав пропозицію конкурсних торгів у запечатаному конверті, на якому в місцях склеювання були відбитки печатки.

При цьому, за словами Скаржника, з метою уникнення будь-яких зловживань з боку Замовника пропозиція конкурсних торгів і конверт було покладені у поліетиленовий «Сек’юрпак», який, так само, як і конверт з пропозицією конкурсних торгів, містив інформацію про учасника Процедури закупівлі та предмет закупівлі, а також був опечатаний в місцях склеювання.

На думку Скаржника, оскільки Замовник не встановив жодних обмежень щодо надання пропозиції конкурсних торгів у «Сек’юрпаку», пропозиція конкурсних торгів була подана відповідно до вимог Замовника, в запечатаному конверті.

Як зазначив Замовник, документацією конкурсних торгів було визначено, що пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника Процедури закупівлі.

Крім цього, Замовник зауважив, що Скаржник у Скарзі підтвердив наявність двох конвертів, що, на думку Замовника, є невідповідністю умовам документації конкурсних торгів.

У ході розгляду зазначеного питання Колегією було встановлено наступне.

Згідно з пунктом 1 розділу 3 документації конкурсних торгів (зі змінами) (надалі — Документація конкурсних торгів) пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника Процедури закупівлі, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

Відповідно до вказаного пункту Документації конкурсних торгів пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

За інформацією Скаржника та Замовника, пропозиція конкурсних торгів Скаржника була вкладена в конверт, а потім у поліетиленовий «Сек’юрпак».

Разом з цим, оскільки конверт (-и) не є складовою пропозиції конкурсних торгів, пропозиція конкурсних торгів Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з цієї підстави.


Витяг з рішення АМКУ № 1351-р/пк-ск від 12.12.2012

1.3. Третя підстава відхилення пропозиції конкурсних торгів Скаржника (протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31.10.2012 № 38): «на конверті відсутня назва предмета закупівлі».

Скаржник повідомив, що назва предмета закупівлі була відсутня у зв’язку з тим, що закупівля проводилась лише двох одиниць суден прогулянкових, а предмет закупівлі не був поділений Замовником на лоти.

Як зауважив Скаржник, за таких умов немає необхідності в ідентифікації товару. Стосовно другої та третьої підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів Скаржника Замовник зазначив, що Скаржником не були витримані вимоги документації конкурсних торгів щодо оформлення пропозиції конкурсних торгів, а саме: пропозиція конкурсних торгів Скаржника була подана в трьох конвертах, а також була відсутня назва предмета закупівлі.

У ході розгляду зазначених двох підстав відхилення пропозиції конкурсних торгів Скаржника Колегією було встановлено наступне.

Пунктом 1 розділу ІІІ Документації конкурсних торгів визначено, що пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника Процедури закупівлі. На конверті повинна бути зазначена, зокрема, назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів.

Конверт не є складовою пропозиції конкурсних торгів, тому відхилення пропозиції конкурсних торгів Скаржника через невірно оформлений конверт є неправомірним.

Отже, пропозиція конкурсних торгів Скаржника була неправомірно відхилена Замовником у зв’язку із наведеними двома підставами.


Тож беручи до уваги зміст рішень АМК України, у тому числі зазначених у даному витягу, варто ще раз підкреслити, що конверт не є складовою пропозиції конкурсних торгів. А неправильне оформлення, запечатування та/або маркування конверта, всупереч вимогам документації конкурсних торгів, може призвести лише до того, що замовник не є відповідальним за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття. 

Журнали за 2014 рік

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО