МЕРТУ надало роз’яснення на запитання читачів журналу «Радник в сфері державних закупівель»

Редакція
783
11 Вересня 2014
МЕРТУ надало роз’яснення на запитання читачів журналу «Радник в сфері державних закупівель»
783
11 Вересня 2014

На цей раз запитання стосувалися строків для оприлюднення на веб-порталі запиту цінових пропозицій, відповідальності за порушення строків для оприлюднення оголошення про результати процедури закупівлі за відміненою процедурою торгів, можливості застосування переговорної процедури закупівлі на підставі пункту 4 частини 2 статті 39 Закону, якщо замовником одну з попередньо відмінених процедур було відмінено за окремим лотом, та правил розгляду комітетом з конкурсних торгів наданої учасником довідки з ДПІ Міністерства доходів і зборів України, виданої для пред’явлення іншому органові- замовнику торгів.                

Тож дізнатися про позицію Уповноваженого органу у сфері державних закупівель стосовно названих питань ви можете з роз’яснення, повний текст якого опубліковано нижче.


Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
(Мінекономрозвитку України)

№ 3302-05/24563-07 від 18.07.2014

Журнал «Радник в сфері
державних закупівель»

РОЗ’ЯСНЕННЯ

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист Журналу «Радник в сфері державних закупівель» від 12.05.2014 № 12/06/2 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.

Ситуація 1:

Прийнявши рішення про початок здійснення закупівлі за процедурою запит цінових пропозицій, комітет з конкурсних торгів замовника постав перед колізією норм Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон), оскільки абзацом 12 частини 2 статті 36 цього Закону визначено: строк подання учасниками цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим, ніж сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Натомість, згідно з абзацом 2 частини 1 статті 10 Закону, замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, оголошення про проведення процедури закупівлі — не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

При цьому, пункт 15) частини 1 статті 1 Закону дає наступне визначення поняттю «оголошення про проведення процедури закупівлі», а саме: – оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування переговорної процедури закупівлі;

Запитання:

Чи може Замовник правомірно та без порушення жодних норм Закону встановити строк для подання учасниками цінових пропозицій для участі у процедурі запиту цінових пропозицій 7 робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу?

Щодо питання 1

Частиною першою статті 12 Закону встановлено, що закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур, зокрема запиту цінових пропозицій.

Умови застосування і порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій передбачено Розділом VI Закону.

Частиною третьою статті 10 Закону передбачено, що процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті.

Так, відповідно до частини першої статті 10 Закону замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема оголошення про проведення процедури закупівлі — не пізніш як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

Згідно з абзацом 12 частини другої статті 36 Закону строк подання учасниками цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим, ніж сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

При цьому відповідно до частини першої статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час та в місті, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі, згідно з частиною другою статті 36 Закону.

З огляду на викладене та ураховуючи статтю 253 Цивільного кодексу України, у разі якщо замовником встановлено строк для подання цінових пропозицій сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу, розкриття цінових пропозицій здійснюється в день закінчення строку їх подання, тобто на 7-ий робочий день.

Ситуація 2:

Комітетом з конкурсних торгів було прийнято рішення про відміну процедури закупівлі на одній із підстав визначених пунктом частини 1 статті 30 Закону. Проте, в подальшому було допущено порушення строків оприлюднення оголошення про результати процедури закупівлі, визначені статтею 10 Закону.

Запитання:

Як правомірно вийти з такої ситуації з метою уникнення відповідальності за допущене порушення? Чи таке упущення не є порушенням в розумінні законодавства України в сфері здійснення державних закупівель, оскільки факту витрати бюджетних коштів здійснено не було?

Щодо питання 2

Частиною першою статті 30 Закону передбачені випадки відміни торгів, що є результатом проведення процедури закупівлі.

Інформація щодо рішення про відміну торгів та його причина обов’язково зазначається, зокрема в оголошенні про результати проведення торгів відповідно до частини другої статті 32 Закону.

При цьому оголошення про результати проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону протягом семи днів з дня, зокрема прийняття рішення про відміну торгів. Оголошення про результати проведення процедури закупівлі може бути оприлюднено за кожним лотом окремо згідно з частиною першою статті 32 Закону.

Разом з тим ураховуючи частину другу статті 19 Конституції України та відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 № 634/2011, норм Закону до компетенції Мінекономрозвитку при наданні роз’яснень не належить визначення правомірності дій замовника.

У свою чергу, Рахункова палата, Антимонопольний комітет України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України, згідно з частиною п’ятою статті 7 Закону.

Ситуація 3:

В результаті завершення строку для подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів за процедурою відкритих торгів було встановлено, що по одному із лотів предмета закупівлі не було подано жодної пропозиції конкурсних торгів, в результаті чого було прийнято рішення про відміну процедури закупівлі по даному лоту на підставі абзацу 6 частини 1 статті 30 Закону, а саме у зв’язку з поданням для участі в торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів.

Повторно було оприлюднено оголошення про проведення процедури відкритих торгів по тому ж коду ДК 016:2010 за п’ятим знаком на товар, закупівля якого не відбулася за попередньо відміненою процедурою торгів. В результаті закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів, було отримано тільки одну пропозицію. На підставі абзацу 6 частини 1 статті 30 Закону було прийнято рішення про відміну даної пропозиції конкурсних торгів повторно.

Запитання:

Чи має право замовник, враховуючи, що одна із відмінених процедур не відбулася частково (по одному із лотів), проте враховуючи, що назва предмета закупівлі та код ДК 016:2010 за п’ятим знаком були незмінними протягом двох відмінених процедур відкритих торгів, розпочати переговорну процедуру закупівлі на підставі пункту 4 частини 2 статті 39 Закону, а саме: якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.

Щодо питання З

Відповідно до частини першої статті 39 Закону переговорна процедура закупівлі — це процедура, яка використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

При цьому переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності умов, визначених у частині другій статті 39 Закону, зокрема, якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі, через відсутність достатньої кількості учасників.

Таким чином, замовник може застосувати переговорну процедуру закупівлі у разі наявності умови, визначеної у пункті 4 частини другої статті 39 Закону, у випадках відміни процедури закупівлі в цілому через відсутність достатньої кількості учасників.

Ситуація 4:

В результаті розкриття та розгляду поданих пропозицій конкурсних торгів, комітетом з конкурсних торгів було виявлено, що подана довідка з ДПІ Міністерства доходів і зборів України в складі документів пропозиції конкурсних торгів одного із учасників видана для пред’явлення іншому органу-замовнику торгів.

Запитання:

Як правомірно діяти в такій ситуації? Чи підлягає відхиленню така пропозиція конкурсних торгів? Якщо так, то яку підставу статті 29 потрібно зазначати в інформації про відхилення?

Щодо питання 4

Пунктом другим частини другої статті 22 Закону встановлено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені частиною другою статті 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

При цьому форма документального підтвердження відповідності учасників вимогам, встановленим статтею 17 Закону, не визначена Законом.

Таким чином, перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх встановленим вимогам замовник визначає самостійно з дотриманням законодавства.

Водночас, якщо замовником у документації конкурсних торгів визначено спосіб документального підтвердження відповідності учасника вимогам, передбаченим статтею 17 Закону, та визначено уповноважений орган на видачу відповідного документа, учасник при підготовці пропозиції конкурсних торгів керується вимогами, встановленими у документації конкурсних торгів.

Разом з тим прийняття рішення замовником про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі має базуватися не лише за наявності відповідних документів, а виходячи зі змісту інформації, наданої учасниками процедури закупівлі у таких документах.

При цьому прийняття рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника відповідно до частини другої статті 17 Закону, зокрема у разі якщо учасник або учасник попередньої кваліфікації має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) є правом замовника.

Заступник директора департаменту державних   
закупівель та державного замовлення        

 Лілія ДУДНИК


Коментар редакції

Стосовно першого запитання та протиріччя, яке наявне на сьогодні в нормах Закону, Мінекономрозвитку України надає роз’яснення, яким позбавляє замовників клопоту з оприлюдненням запиту цінових пропозицій за строками, передбаченими статтею 10 Закону для оголошення про проведення процедури закупівлі, та рекомендує застосовувати строк для підготовки і подання цінових пропозицій учасника — 7 робочих днів. При цьому, беручи до уваги принцип, що строки рахують з наступного дня після настання відповідної події, тобто з наступного дня після подання для оприлюднення на веб-порталі запиту цінових пропозицій, розкриття таких пропозицій може бути призначене саме на 7-й робочий день, що значно спрощує роботу комітетові з конкурсних торгів при застосуванні цієї процедури закупівлі.

Щодо другого запитання, то вичерпного тлумачення Мінекономрозвитку України надано не було, а тому варто наголосити, що замовники навіть за відміненими процедурами торгів повинні дотримуватися строків та завершувати таку процедуру у відповідності до всіх вимог Закону.

Відносно третього запитання Уповноважений орган повідомляє, що для застосування переговорної процедури закупівлі на підставі пункту 4 частини 2 статті 39 Закону слід діяти так: якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників, то обидві процедури закупівель повинні бути відміненими повністю, а не за окремими лотами.

На основі роз’яснення МЕРТУ стосовно четвертого запитання необхідно наголосити, що замовник має виходити не тільки з наявності поданих документів, а й зі змісту таких документів. Проте для уникнення протиріч, у тому числі на етапі перевірок проведених процедур закупівель контролюючими органами, у документації конкурсних торгів можна зазначити умову, що довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) має бути видана на ім’я замовника за даною процедурою торгів, у разі якщо замовник бажає скористатися наданим йому частиною 2 статті 17 правом та встановити вимогу, що учасник повинен не мати заборгованості зі сплати податків і зборів.

№ 9 (36) за вересень

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» в вересні 20214 року

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО