З початку 2016 року визначаємо предмет закупівлі по-новому

Ольга Терещенко
1748
6 Січня 2016
З початку 2016 року визначаємо предмет закупівлі по-новому
1748
6 Січня 2016

П’ятого січня 2016 року набрав чинності наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 28 грудня 2015 року № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі» (далі — наказ про зміни Порядку), який затверджує порядок визначення предмета закупівлі і за державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі — ДК 016:2010), і за основним словником національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі — ДК 021:2015), яким усі замовники мають керуватись при визначенні предмета закупівлі з 1 січня 2016 року.

Про особливості застосування нового алгоритму дій для визначення предмета закупівлі комітетами з конкурсних торгів замовника у своїй діяльності йтиметься далі в даній статті.

Короткий огляд положень ДК 021:2015

Національний класифікатор «Єдиний закупівельний словник» призначено для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета державних закупівель, забезпечення більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, створення ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримання участі вітчизняних суб’єктів господарювання в торгах за межами України. ДК 021:2015 гармонізовано з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV).

Даний класифікатор складається з основного та додаткового словників, які є автентичними перекладами CPV. В основному та додатковому словниках назви продукції та послуг — предметів закупівель, а також описи їхньої призначеності чи додаткових характеристик мають англійські відповідники.

ДК 021:2015 призначено замовникам державних закупівель для описування в повідомленнях про запрошення до участі в торгах (тендерах) предмета державних закупівель, а також вітчизняним товаровиробникам і надавачам послуг для пошуку тендерних пропозицій як у межах, так і поза межами України.

Основний словник ДК 021:2015 установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель.

Додатковий словник ДК 021:2015 установлює коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.

Основний словник базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр; групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту. Код складається з восьми цифр, дев’ята цифра — контрольна.

Код складається з восьми цифр, що згруповані таким чином:

  • перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y);
  • перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y);
  • перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y);
  • перші п’ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y).

Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.

Дев’ята цифра — контрольна.

Етапи впровадження ДК 021:2015

Відповідно до пункту 2 наказу про зміни Порядку нововведення, які він вносить, набирають чинності поступово. А саме:

І етап

З 1 січня 2016 року до 31 грудня

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого – десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої – восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.

ІІ етап

З 1 січня 2017 року

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, за показниками третьої – п’ятої цифр основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостої – восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.


Наказ про зміни Порядку закріплює нову редакцію пункту 2.3 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 26.07.2010 № 921 у редакції від 05.01.2015 2015 (далі — Порядок визначення предмета закупівлі), а саме: «Під час здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт предмет закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015:97, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 30 грудня 1997 року № 822, за показником четвертої цифри із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви науково-технічної роботи».

Також змін зазнав порядок визначення предмета закупівлі робіт. Відповідно до наказу про зміни Порядку розділ ІІІ Порядку визначення предмета закупівлі застосовують у такій редакції: «Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 23 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» за об’єктами будівництва та з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, а також ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування.

Види ремонтів та перелік робіт», затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749».

Алгоритм дій замовника при визначенні предмета закупівлі з урахуванням змін від 05.01.2016

Отже, до кінця 2016 року відповідно до пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі: «Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги».

Тому відтепер замовники до кінця 2016 року керуються одразу двома класифікаторами при визначенні предмета закупівлі: ДК 016:2010 та ДК 021:2015. Нижче наводимо приклади визначення предмета закупівлі, керуючись пунктом 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі в період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року.

Користуємось двома класифікаторами на веб-порталі Уповноваженого органу

Для того щоб визначити предмет закупівлі, при створенні оголошення про проведення запланованої закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через платний «Кабінет замовника» замовник виконує такі дії:

  1. Замовник визначає предмет закупівлі за ДК 016:2010. Для цього в розділі «Інформація про предмет закупівлі» у графі «Класифікатор» та у відповідному меню замовник обирає «Державний класифікатор товарів та послуг ДК 016:2010». У наступну графу «Код предмету закупівлі» замовник вводить код за класифікатором ДК 016:2010.
  2. Замовник визначає предмет закупівлі за ДК 021:2015. У тому ж розділі «Інформація про предмет закупівлі» у графі «Єдиний закупівельний словник (ЄЗС)» замовник обирає у відповідному меню «Common Procurement Vocabulary (CPV 2008)». У наступній графі «Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС» замовник зазначає код предмета закупівлі за ДК 021:2015, система автоматично прописує найменування предмета закупівлі згідно з ЄЗС.
  3. У графі «Предмет» замовник прописує конкретну назву предмета закупівлі.

Нижче наводимо приклад визначення предмета закупівлі при створенні оголошення про проведення запланованої закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу за допомогою «Кабінету замовника» (рис. 1).

Рис. 1

Коли зазначаємо предмет закупівлі при створенні оголошення про проведення запланованої закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу за допомогою Веб-сервісу, замовник виконує аналогічні дії, як і в «Кабінеті замовника». Алгоритм дій описано вище. Нижче наводимо приклад визначення предмета закупівлі при створенні оголошення про проведення запланованої закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу за допомогою безкоштовного Веб-сервісу (рис. 2)

Рис. 2

Колізійна ситуація

Протягом впровадження ДК 021:2015 у багатьох замовників виникла колізійна ситуація. Наприклад, замовник планував 30.12.2015 року подавати оголошення про проведення закупівлі. За яким класифікатором визначати предмет закупівлі? І чи потрібно подавати оголошення?

У даній ситуації найкраще взагалі не подавати оголошення в період з 29 грудня 2015 року по 5 січня 2016 року. Оскільки початком проведення закупівлі вважається дата виходу оголошення про проведення, відповідно до листа інформативного характеру Мінекономрозвитку від 05.10.2015 № 3302-05/32894-06, а публікація оголошення відбувається згідно з графіком оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу через три робочих дні. 

Якщо подавали оголошення 29.12.2015, то, згідно з графіком, його було оприлюднено 04.01.2016, і замовникові потрібно було визначати предмет закупівлі уже відповідно до нового порядку визначення предмета закупівлі. А 29 грудня замовник не мав права визначати предмет закупівлі, застосовуючи ДК 021:2015, оскільки він не набрав чинності.

У такому разі краще формувати річний план закупівель на 2016 рік на початку 2016 року, вже застосовуючи ДК 016:2010 та ДК 021:2015, й розпочинати процедури закупівлі із січня 2016 року.

Урегулювання питань, лист інформативного характеру

Для врегулювання питань щодо того, що робити з процедурами закупівлі, які були заплановані для проведення в кінці грудня 2015 року, та за яким класифікатором працювати, наводимо нижче позицію Мінекономрозвитку.

Витяг з листа інформативного характеру
Мінекономрозвитку № 3302-05/43634-06 від 25.12.2015

При цьому інформуємо, що процедури закупівлі, розпочаті за предметом закупівлі, визначеним на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 до 01.01.2016 року, завершуються відповідно до порядку, що діяв до дня набрання чинності наказу Мінекономрозвитку від 19.11.2015 № 1474 «Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі».

Отже, якщо замовником було заплановано або розпочато процедуру закупівлі в період з 29.12.2015 року по 05.01.2016 року, то він має внести відповідні зміни для того, щоб предмет закупівлі був визначений відповідно до предмета закупівлі в редакції від 05.01.2016 року.

Якщо предмет закупівлі неправильно вказано на стадії планування, то замовник адаптує предмет закупівлі до чинних норм законодавства шляхом внесення змін до річного плану закупівель (затверджує дані зміни протокольним рішенням комітету конкурсних торгів, що містить результати поіменного голосування, та оприлюднює цю інформацію на веб-порталі Уповноваженого органу).

Якщо замовник у 2015 році подав оголошення про проведення процедури на веб-портал Уповноваженого органу, і його було оприлюднено після 31.12.2015, то можна піти декількома шляхами.

По-перше, замовник може відмінити процедуру закупівлі. Потім внести відповідні зміни до річного плану та розпочати процедуру з предметом закупівлі, який визначено відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі з урахуванням усіх змін.

По-друге, замовник може продовжувати проводити процедуру закупівлі, але тут постає питання: чи зареєструють такий договір органи Держказначейства? Тому радимо замовникам із цього приводу проконсультуватись із обслуговуючим відділенням Держказначейства.

Звертаємо вашу увагу, що диспозиція статті 164-14 Кодексу про адміністративні правопорушення України, яка закріплює відповідальність у сфері державних закупівель, не містить такого складу правопорушення, як «невірне визначення предмета закупівлі». Отже, адміністративної відповідальності за даною нормою законодавством не передбачено.

Що робити замовникам, які в кінці 2015 року затвердили річний план на 2016 рік?

Якщо процедуру закупівлі розпочато 2015 року

Відповідно до листа інформативного характеру Мінекономрозвитку від 05.10.2015 № 3302-05/32894-06 початком процедури закупівлі вважається оприлюднення оголошення про проведення відповідної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу.

Отже, якщо замовник встиг оприлюднити оголошення про проведення процедури до 31.12.2015 року, то в такому випадку процедури закупівлі мають здійснюватись за предметом закупівлі, визначеним на основі ДК 016:2010.

Якщо процедуру закупівлі буде розпочато 2016 року

Замовникові потрібно буде узгодити річні плани на 2016 рік, затверджені 2015 року, і внести відповідні зміни до річного плану щодо визначення предмета, а також починати проводити процедури закупівлі за предметом закупівлі, визначеним на основі ДК 016:2015 та ДК 021:2015.

Отже, відтепер замовники мають освоювати новий класифікатор ДК 021:2015 та пильно слідкувати за чітким та правильним визначенням предмета закупівлі вже за двома чинними класифікаторами.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО