Внесено зміни до статті 39 Закону про держзакупівлі щодо спрощення закупівель для побудови оборонних фортифікацій

Редакція
1523
21 Травня 2015
Внесено зміни до статті 39 Закону про держзакупівлі щодо спрощення закупівель для побудови оборонних фортифікацій
1523
21 Травня 2015

Закон набрав чинності 16.04.2015

Верховна Рада України прийняла Закон № 311-VIII від 09.04.2015 «Про внесення зміни до статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», яким спрощується порядок здійснення державних закупівель для побудови оборонних фортифікацій.

У самому тексті Закону вказано, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та втрачає чинність з 1 серпня 2015 року. Закон було опубліковано 15.04.2015 в офіційному виданні «Голос України» (№ 67), отже, Закон набув чинності 16.04.2015.

Закон передбачає внесення змін до частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про держзакупівлі), яким доповнюється перелік підстав для застосування переговорної процедури закупівлі як виняток, а саме в разі:

«31 ) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками — відповідними місцевими державними адміністраціями, визначеними Кабінетом Міністрів України, — строків для проведення процедур конкурсних торгів для закупівлі робіт (товарів, послуг) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період».

Метою прийняття змін до Закону про держзакупівлі було створення місцевим державним адміністраціям належних можливостей для своєчасного здійснення закупівель робіт (товарів, послуг) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період у зв’язку з виникненням особливих економічних та соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів.

Окрім того, що зміни до Закону про держзакупівлі є тимчасовими, тобто такими, що втрачають чинність 1 серпня 2015 року, необхідно зауважити, що він розповсюджується не на всіх замовників, а лише на місцеві державні адміністрації, визначені Кабінетом Міністрів України.

Отже, після набрання чинності змінами до Закону про держзакупівлі Кабінет Міністрів України прийме розпорядчий акт, яким затвердить перелік місцевих державних адміністрацій, які зможуть закуповувати товари (роботи, послуги) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період за скороченою неконкурентною процедурою — переговорною процедурою закупівлі.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація — місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень він здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці країни (область, район, місто Київ. — Ред.), а також реалізує повноваження, делеговані йому відповідною радою.

До системи місцевих державних адміністрацій в Україні входять обласні, районні та міські державні адміністрації (Київська міська державна адміністрація).

Також важливо зауважити, що змінами до Закону про держзакупівлі не передбачено, що переговорну процедуру закупівлі за наявних умов будуть здійснювати структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій. Отже, навіть за умови, що певна місцева держадміністрація делегувала частину своїх повноважень щодо здійснення державних закупівель певним департаментам, вони не зможуть правомірно здійснювати придбання за переговорною процедурою закупівлі робіт (товарів, послуг) для будівництва інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в особливий період, а будуть зобов’язані проводити конкурентну процедуру закупівлі.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО