Проводимо запит цінових пропозицій,зважаючи на зміни в Законі про держзакупівлі від 30.09.2015

Ольга Терещенко
2240
14 Грудня 2015
Проводимо запит цінових пропозицій,зважаючи на зміни в Законі про держзакупівлі від 30.09.2015
2240
14 Грудня 2015

У зв’язку із суттєвими змінами, яких зазнав Закон України «Про здійснення державних закупівель» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15.09.2015 № 679-VIII, редакція журналу «Радник в сфері державних закупівель» продовжує висвітлювати останні найактуальніші зміни, які відбулися в Законі від 30 вересня 2015 року. Детальніше пропонуємо зупинитися на процедурі запиту цінових пропозицій.

Абсолютно всі редакції Закону, які регулюють сферу державних закупівель в Україні, передбачали процедуру запиту цінових пропозицій (котирувань). Більшість з наших читачів застосовували цю процедуру на практиці, а деякі, напевно, вважають її однією з найпростіших щодо проведення процедури. Отже, проаналізуємо дії замовника при проведенні процедури запиту цінових пропозицій. Насамперед необхідно зазначити, що порядок проведення та умови реалізації цієї процедури законодавець прописав у розділі VI Закону.

Умови застосування процедури запиту цінових пропозицій

Уже неодноразово на сторінках нашого журналу ми наголошували на тому, що відповідно до частини 3 статті 10 Закону «процедури закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу згідно з частиною першою цієї статті».

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до роз’яснення Мінекономрозвитку № 3302-05/32894-06 від 05.10.2015 початком процедури закупівлі є оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу.

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону замовник здійснює закупівлю за процедурою запиту цінових пропозицій за умови, якщо:

  • закуповують лише товари чи послуги;
  • для товарів та послуг існує постійно діючий ринок;
  • вартість товарів чи послуг не повинна перевищувати 500 тисяч гривень.

Отже, перша найсуттєвіша зміна, яка стосується саме цієї процедури, — це підвищення цінової межі з 300 тисяч гривень до 500 тисяч гривень, що, безперечно, є позитивним нововведенням для багатьох замовників.

Надсилаємо запит цінових пропозицій учасникам

Відповідно до частини 1 статті 36 Закону для отримання цінових пропозицій замовник повинен надіслати запит цінових пропозицій не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій одночасно забезпечити оприлюднення його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи, тобто навіть особи, яким замовник не надіслав запит.

Натомість, згідно з абзацом 2 частини 1 статті 10 Закону, замовник безоплатно подає для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, установленому цим Законом, оголошення про проведення процедури закупівлі — не пізніше як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

При цьому пункт 15 частини 1 статті 1 Закону дає визначення поняття «оголошення про проведення процедури закупівлі»: «Оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування переговорної процедури закупівлі».

Отже, виникає таке запитання: який строк встановлювати для подання цінових пропозицій? Відповідь на це питання було надано в роз’ясненні Мінекономрозвитку від 18.07.2014 [детальніше — у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 9 (36) за вересень 2014 року на стор. 40–42], відповідно до нього частина перша статті 10 Закону містить обов’язок замовника безоплатно подавати для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу інформацію про закупівлю, зокрема оголошення про проведення процедури закупівлі, — не пізніше як за 20 робочих днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій, якщо цим Законом для окремих процедур закупівлі не встановлено інший строк.

Згідно з абзацом 12 частини другої статті 36 Закону, строк подання учасниками цінових пропозицій установлює замовник, але строк не може бути меншим за сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

При цьому відповідно до частини першої статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок. Цінові пропозиції розкривають у встановлений замовником час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі, згідно з частиною другою статті 36 Закону.

З огляду на викладене та на статтю 253 Цивільного кодексу України, у разі якщо замовником встановлено строк для подання цінових пропозицій у сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу, то розкриття цінових пропозицій здійснюють у день закінчення строку їх подання, тобто на сьомий робочий день.

Отже, вищезазначеним роз’ясненням Уповноважений орган рекомендує застосовувати строк для підготовки і подання цінових пропозицій учасника — 7 робочих днів. При цьому, беручи до уваги принцип, що строки рахують з наступного дня після настання відповідної події, тобто з наступного дня після подання для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу запиту цінових пропозицій, розкриття таких пропозицій може бути призначене саме на сьомий робочий день, що значно спрощує роботу комітетові з конкурсних торгів при застосуванні цієї процедури закупівлі.

Запит цінових пропозицій складають за формою, затвердженою наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (далі — наказ). Мінімальні обов’язкові вимоги до змісту запиту цінових пропозицій визначено в частині 2 статті 36 Закону. Водночас слід зауважити, що зазначений перелік не є вичерпним.

Акцентуємо вашу увагу на тому, що, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 16 Закону, замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі проведення процедури запиту цінових пропозицій. Але замовник має право розширювати зміст вимог запиту, який направляють учасникам. Наприклад, зазначивши чіткі вимоги технічного характеру, яким повинна відповідати цінова пропозиція.

Ще одним нововведенням є законодавчо закріплена можливість замовника вносити зміни до запиту цінових пропозицій та продовжувати строк для подання та розкриття цінових пропозицій.

Відповідно до абзацу 13 ч. 2 ст. 36 Закону замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п’ять робочих днів з дати оприлюднення таких змін, та повідомити про це протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій. Зазначену в цій частині інформацію оприлюднюють відповідно до вимог статті 10 цього Закону, тобто протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про їх внесення або надання роз’яснень [детальніше щодо оприлюднення інформації про внесення змін/надання роз’яснень до запиту цінових пропозиції на веб-порталі Уповноваженого органу читайте у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50) за листопад 2015 року на стор. 33–37].

Звертаємо вашу увагу, що при внесенні змін та перенесенні дати подання і розкриття цінових пропозицій замовник має повідомити про це всім особам, яким було надіслано запит цінових пропозицій, у спосіб, яким було надіслано безпосередньо запит цінових пропозицій (детальніше щодо перенесення дати подання пропозицій після внесення змін до запиту цінових пропозиційчитайте в даному випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» на стор. 10-14).

Отримання цінових пропозицій

Наступним етапом є отримання цінових пропозицій від учасників.Відповідно до абзацу 12 частини 2 статті 36 Законустрок подання учасниками цінових пропозицій повинен встановити замовник з розрахунком, щоб він був не меншим за сім робочих днів з дня оприлюднення запиту цінових пропозицій на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.

Згідно з ч. 3 статті 36 Закону, кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яку не може бути в подальшому змінено, що також відрізняє процедуру запиту цінових пропозицій від інших конкурентних процедур. Цінову пропозицію подають у письмовій формі за підписом учасника, прошитою, пронумерованою та в запечатаному конверті. Строк дії цінових пропозицій складає не менше ніж 120 днів. Дані про отримані замовником цінові пропозиції вносять до реєстру отриманих цінових пропозицій (форму реєстру визначено в наказі).

Розкриття та розгляд цінових пропозицій

Під час розкриття цінових пропозицій складають протокол за формою, установленою наказом, копію цього протоколу замовник зобов’язаний надати будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту згідно з ч. 4 статті 36 Закону.

Також протокол розкриття цінових пропозицій оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дня розкриття цінових пропозицій відповідно до абз. 7 ч. 1 ст. 10 Закону.

Детальніше про порядок здійснення процедури розкриття з урахуванням усіх законодавчих змін ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (49) за жовтень 2015 року на стор. 37–41.

Наступним етапом є розгляд цінових пропозицій та визначення переможця процедури закупівлі, який не повинен перевищувати п’яти днів з дня розкриття цінових пропозицій. Тобто саме на цьому етапі замовник детально вивчає надані учасниками документи в складі цінових пропозицій на предмет їхньої відповідності вимогам запиту цінових пропозицій.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів (цінову пропозицію).

Отже, відтепер замовники мають можливість виправляти арифметичні помилки в цінових пропозиціях учасників.

Відповідно до ч. 5 статті 36 Закону переможцем процедури запиту цінових пропозицій визначають учасника, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну. Тобто оцінку цінових пропозицій проводять за єдиним критерієм — ціною. Через це замовники в запиті цінових пропозицій зазначають лише вказаний критерій оцінки, без зазначення іншої методики оцінки, як при відкритих торгах. Під час проведення процедури оцінки складають протокол оцінки цінових пропозицій, форму якого затверджено наказом.

Звертаємо вашу увагу, що відтепер замовник зобов’язаний оприлюднити протокол оцінки протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 1 Закону. Для виконання вищезазначеного припису на веб-порталі Уповноваженого органу з’явилась нова функція для прикріплення протоколу оцінки. Детальніше щодо порядку оприлюднення даного документа —  у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50 ) на стор. 33–37.

Акцепт цінової пропозиції

Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 36 Закону замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати переможцеві процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам — повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця. Форми вищезгаданих документів затверджено наказом.

Радимо замовникам разом з повідомленням про акцепт направляти додатком переможцеві інформативний лист щодо його обов’язку надати документальне підтвердження відповідності вимогам запиту [зі зразком листа, розробленого для процедури відкритих торгів, ви можете ознайомитись у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (49) на стор. 16].

Не забувайте, що повідомлення про акцепт цінової пропозиції також обов’язково оприлюднюють на веб-порталі протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.                

Як відхилити цінову пропозицію

Звертаємо увагу, що стаття 29 Закону регулює питання відхилення пропозицій конкурсних торгів. А в статті 36 Закону прописано особливості проведення процедури запиту цінових пропозицій. Отже, згідно з ч. 5 ст. 36 Закону, замовник повинен відхилити цінові пропозиції, якщо вони не відповідають вимогам замовника, визначеним у запиті цінових пропозицій, або з підстав, зазначених у статті 17 цього Закону.

Змінена норма частини 7 статті 27 Закону передбачає, що замовник має право звернутися по підтвердження інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їхньої компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Також замовник приймає рішення про відмову учасникові та зобов’язаний відхилити цінову пропозицію учасника в разі, якщо він виявляє одну з підстав, визначених статтею 17 Закону.

Детальніше про визначення вимог щодо підтвердження учасником його відповідності вимогам статті 17 Закону ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 10 (49) на стор. 10–16.

У частині 3 статті 17 Закону регламентовано обов’язок замовника в запиті цінових пропозицій зазначати, що інформацію про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій цієї статті, надають у довільній формі. Згідно із законодавством, спосіб документального підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої цієї статті, визначає замовник (для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі).

Відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 17 Закону переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів (за запитом цінових пропозицій) з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовникові документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.

Замовник не вимагає від учасника документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої цієї статті, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Згідно з частиною 4 статті 17 Закону, інформацію про відхилення цінової пропозиції із зазначенням підстави надсилають учасникові, пропозицію якого відхилено, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюють відповідно до статті 10 Закону — протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Відміна процедури запиту цінових пропозицій та визнання торгів такими, що не відбулися

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених ч. 1 ст. 30 Закону.

Про відміну процедури закупівлі за регламентованими вищезазначеною нормою підставами має бути чітко зазначено у вимогах запиту цінових пропозицій. Також торги можуть бути відміненими частково (за лотом).

Положення ч. 2 ст. 30 Закону містять вичерпний перелік випадків, коли замовник має право визнати торги такими, що не відбулися.

Частина 3 статті 30 Закону передбачає обов’язок замовника надсилати всім учасникам повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, протягом трьох робочих днів з дня прийняття ним відповідного рішення. При цьому необхідності оприлюднювати такий документ на веб-порталі Уповноваженого органу законодавством наразі не визначено.

Укладення договору та звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозиції

Передостаннім етапом проведення даної процедури є укладення договору про закупівлю.

У Законі визначено, що замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті цінових пропозицій, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця. Одним з останніх етапів проведення процедури закупівлі є публікування документів, названих нижче.

Інформацію про результати процедури запиту цінових пропозицій замовник складає відповідно до форми, установленої наказом, та оприлюднює протягом 7 календарних днів з дня укладення (неукладення) договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

Після оприлюднення інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій замовник готує та оприлюднює звіт про результати проведення процедури закупівлі відповідно до форми, затвердженої наказом. Строк для складання звіту Законом не встановлено, але визначено, що звіт необхідно оприлюднити протягом трьох робочих днів з дня його затвердження.

Якщо замовник змінював істотні умови договору за результатами проведення державних закупівель, керуючись положеннями норм пунктів 1, 2, 4, 5 та 8 ч. 5 ст. 40 Закону, то він оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу Повідомлення про внесення змін до договору. Даний документ потрібно готувати лише тоді, коли зміни до договору внесено відповідно до вищезгаданих пунктів. У решті випадків даний документ не потрібен.

Ще одним документом, що містить інформацію про звітування за проведену процедуру запиту цінових пропозиції, є звіт про виконання договору. Такий звіт замовник повинен оформити та подати для оприлюднення протягом 3 робочих днів за умови настання однієї з таких підстав: з дня закінчення строку дії договору, виконання договору або його розірвання.

Отже, на сучасному етапі розвитку системи державних закупівель постійно виникає потреба в удосконаленні організаційно-правових механізмів проведення процедур закупівель, у тому числі й запиту цінових пропозицій. Безперечно, це не останні зміни, внесені законодавцем, але нововведення, що набрали чинності, є актуальними, важливими й такими, що мають позитивно вплинути на ефективність здійснення державних закупівель в Україні. Зі схематичним алгоритмом проведення процедури запиту цінових пропозицій ви можете ознайомитися в матеріалі «Шпаргалка секретаря комітету з конкурсних торгів» у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50) за листопад 2015 року на стор. 28.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО